1% podatku

Tym razem pozwolę sobie na odrobinę prywatności. Jednak jeżeli przeczytasz do końca mój wpis, to zrozumiesz, że cel jest tego warty 🙂

Otóż, jak każdy co roku musisz się rozliczyć z fiskusem. Po prostu nie ma zmiłuj. Obowiązek ten nie należy jednak do najprzyjemniejszych. Czy aby w całości? Otóż, moim zdaniem nie, bowiem przy odrobinie chęci jest sposób aby go sobie uprzyjemnić. A takim sposobem jest przekazanie 1% swojego podatku na cel szczegółowy. Dlatego, nie przeciągając, jeżeli chcesz w sposób przyjemny wykonać swój obowiązek wobec państwa przekaż 1% podatku Alicji, która choruje na mukowiscydozę i z pewnością z tej pomocy będzie bardzo zadowolona.

Poniżej na zdjęciu znajdziesz więcej informacji. Z kolei, jeszcze więcej dowiesz się klikając w zdjęcie, co przekierowuję Cię na stronę źródłową 🙂

Na koniec dodam, iż Alicja jest córką mojego kolegi, dlatego też z przyjemnością postanowiłem o tym wspomnieć na blogu. A tym samym podwójnie uprzyjemnić rozliczenie podatku dochodowego 🙂

Ala

 

Bezpłatna analiza i wycena spraw

balonik 3Chciałbym Cię poinformować o bardzo ważnej kwestii. Otóż, w każdą środę w godzinach od 15 do 16 w lokalu naszego oddziału w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 47 będziesz mógł skorzystać z bezpłatnej analizy i wyceny swojej sprawy.

Serdecznie zapraszam!

Możesz przyjść choćbyś w okolicy akurat tego dnia i w wyżej wymienionym czasie przypadkiem przechodził lub przejeżdżał. Ale możesz też wcześniej zadzwonić i umówić się spotkanie. Innymi słowy wszystkie sposoby dozwolone. Pamiętaj jedynie, że w razie dużego zainteresowania może się okazać, że nie zdążę z każdym porozmawiać.

Zatem do zobaczenia 🙂

Ogłoszenie o powyższym ukazało się 10.12.2015r w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej.

Autorefleksja ZUS-u

Wiele razy spotykam się z pytaniem czy ZUS po otrzymaniu odwołania od swojej decyzji może zmienić decyzję. A ściślej, czy może ją zmienić jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu. I jeżeli tak, to jakie są szanse na, nazwijmy to, autorefleksje organu rentowego.

I tak, na pierwsze pytanie ochoczo i zdecydowanie odpowiadam, że tak, jeżeli ZUS uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W takim wypadku odwołaniu nie nadaje dalszego biegu i w zależności od przedmiotu sprawy wydaje nową decyzję, uwzględniającą treść odwołania. Jest to bowiem zgodne z 4779 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

A co z drugim pytaniem? Jakie są szanse, że ZUS zmieni decyzje zanim wyśle ją wraz z całym aktami do sądu? Na ile można liczyć, że ZUS uzna w całości słuszność odwołania?

I jak myślisz, co odpowiadam? Otóż, w tym momencie zazwyczaj mój poprzedni zapał i stanowczość ustępuje niepewności i niezdecydowaniu. Z jednej bowiem strony mam przepis, który wyraźnie pozwala na samokontrole przez ZUS, skutkiem czego mogłoby być zachowanie jakże cennego czasu każdej ze stron (czyli Twojego, ale również pracowników ZUS, którzy jakby nie patrzeć nie mają łatwej i lekkiej pracy), a zarazem ograniczenie marnotrawstwa publicznych pieniędzy (tudzież naszych, bowiem nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze). Ale z drugiej strony wiem jaka jest praktyka, która nie daje większych nadziei, że tak będzie, tj. że ZUS mając odwołanie w sprawie, w której wyraźnie zawinił (bo o takich sprawach tutaj piszę), się zreflektuje i przyzna rację odwołującemu, czyli właśnie Tobie.

Innymi słowy, zazwyczaj informuję, iż nie należy liczyć na zastosowanie owego przepisu i przygotować się na sądową batalię z ZUS. Nieraz nawet kilkuletnią. W dodatku obarczoną niepewnym wynikiem.

Jak się jednak może domyślasz, nie po to o tym piszę, aby w ciemnych barwach przedstawiać Twoją pozycje wobec ZUS. Ba, chciałem Ci obwieścić, że od całkiem niedawna mój stosunek do poruszanej tutaj kwestii uległ znaczącej poprawie. Co znaczy, że od tego czasu, choć w dalszym ciągu będę zwracał uwagę na niekorzystne statystyki, to jednak będę je równoważył znanym z autopsji przykładem owej tytułowej autorefleksji ZUS. Mianowicie, w sprawie o wysokość zasiłku chorobowego, a później zasiłku macierzyńskiego, której nie dawałem większych szans na etapie składania odwołania, okazało się, że ZUS odwołanie uznał w całości za słuszne i zmienił zaskarżoną decyzję. A było to w sprawie, w której na początek pisałem jedynie odwołanie i dopiero w razie rozwoju wypadków miałem udzielić dalszej pomocy (tj. na etapie postępowania sądowego). Tymczasem pewnego przedpołudniowego dnia zadzwoniła do mnie klientka i poinformowała, że takiej potrzeby nie będzie, że ZUS przychylił się do odwołania. Zaskoczenie było tym większe, że sprawa dotyczyła wspomnianego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, czyli materii ostatnio bardzo nie lubianej (patrz: nowelizacja zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków od 01.01.2016r).

Czyli da się? Ano da się! Brawo ZUS Oddział w Sosnowcu!

I na koniec jeszcze wyjaśniam, jak zresztą za każdym razem, że każda sprawa jest inna i wymaga odrębnego potraktowania. A tym samym może, acz nie musi, mieć podobnie korzystny przebieg jak w tutaj przytoczonej.

Ponad 100 000 pobrań wzoru odwołania !!!

Niegdyś już obwieszczałem jakim powodzeniem cieszy się na moim blogu wzór odwołania od decyzji ZUS. Było to w połowie 2014r i parę miesięcy po otwarciu bloga. Wówczas ilość pobrań przekroczyła liczbę 10 000, co już wtedy wydawało mi się bardzo dużym sukcesem. Co więc mam napisać teraz, kiedy na liczniku pobrań pękła liczba 100 000 ! Szczerze mówiąc, to choć do tego nie powinienem się przyznawać, to brak mi słów jakimi mógłbym wyrazić swoje zadowolenie i podziękowanie. Stąd, nie będę nawet próbował specjalnymi słowami tego wyrazić, bo  mógłbym po prostu nie podołać. Napiszę więc prosto i zwięźle. WIELKIE DZIĘKI ! Za obecność i za zaufanie. Przy czym, podobnie jak poprzedniego razu mam nadzieję, że wzór odwołania spełnił swoją rolę, czyli ułatwił samodzielne napisanie odwołania, a nawet przyczynił się do wygrania sprawy. Ba tysiąca spraw ! Jeżeli tak, śmiało napisz o tym w komentarzu 🙂

I jeszcze tak na marginesie, to w związku z tym, a także ze zbliżającą się już drugą rocznicą bloga, liczę, że przełoży się to większą Waszą aktywność przy kolejnej edycji konkursu na blog roku. Tak, chciałbym zanotować progres w porównaniu do ostatniej edycji i choćby zbliżyć się do pierwszej dziesiątki. Wszak nic nie daję większego kopa jak świadomość poparcia i akceptacji. Ale to tak przy okazji, bo na kampanię jeszcze przyjdzie czas 🙂

Jeszcze raz dzięki !

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Swego czasu napisałem Ci jak przebiega zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i od kiedy następuje objęcie owym ubezpieczeniem. W tym miejscu i jedynie tytułem przypomnienia podam, że zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego powinno być dokonane w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia, przy czym w odniesieniu do osób obejmowanych ubezpieczeniami na zasadach dobrowolności może nastąpić w terminie przez nich wybranym. Czyli w zasadzie, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz w każdym momencie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Tym razem, uzupełniając powyższą kwestię, wyjaśnię Ci kiedy następuje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

I tak, podobnie jak przy zgłoszeniu do tytułowego ubezpieczenia, jego ustanie następuje przede wszystkim od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Ponadto, inną typową sytuacją powodującą ustanie ubezpieczenia chorobowego jest okoliczność ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu (np. w sytuacji zakończenia prowadzenia działalności).

W końcu, oprócz powyższych okoliczności dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono składki należnej na to ubezpieczenie. Innymi słowy, gdy nie opłacisz w terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to skutkiem tego będzie ustanie podlegania temu ubezpieczeniu i to z mocy prawa, co z kolei oznacza, że ZUS nie wydaje w tym temacie osobnej decyzji. Ważne jest jeszcze co należy rozumieć przez sformułowanie „nieopłacenie w terminie składki należnej”. Otóż, przyjmuje się, że mieszczą się w nim trzy sytuacje, a to:
1) nieopłacenie w terminie składki w ogóle za dany miesiąc,
2) opłacenie składki w niepełnej wysokości oraz
3) opłacenie składki z przekroczeniem terminu.
I tak, jeżeli doczytałeś do tego momentu to być może zastanawiasz się co zrobić w sytuacji, gdy należna składka nie została opłacona w terminie? Otóż, przede wszystkim musisz wiedzieć, iż w każdym przypadku ustania tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu, ponowne objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi wymaga złożenia nowego wniosku. Tym samym samo opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne po ustaniu z mocy prawa dobrowolnego tytułu ubezpieczenia nie powoduje dalszego trwania ochrony ubezpieczeniowej z wygasłego stosunku ubezpieczenia społecznego. Wspominałem już o tym TUTAJ. Ale co z kolei w sytuacji, gdy ustanie podleganiu ubezpieczeniu jest dla Ciebie wyjątkowe niekorzystne, tudzież przerwa w ubezpieczeniu może pozbawić Cię pewnych praw, jak choćby prawa do zasiłku za okres niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Wyjściem z sytuacji jest wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Wyrażenie takiej zgody sprawia bowiem, że pomimo iż składka nie została opłacona w terminie, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustaje. Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie kieruje się do właściwego dla ubezpieczonego dyrektora oddziału ZUS. Przy czym jego uwzględnienie, jak się zapewne domyślasz, nie jest bezwarunkowe. Ustawodawca jego pozytywne rozpatrzenie uzależnił od wystąpienia tzw. uzasadnionego wypadku. W orzecznictwie przyjmuje się, że uzasadnione jest wyrażenie zgody na opłacenie przez osobę ubezpieczoną składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, w sytuacji gdy z dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia wynika, że przez długi już okres uiszcza ona składki ubezpieczeniowe z tytułu działalności gospodarczej i jest rzetelnym płatnikiem składek, nie dopuszczającym do powstawania zaległości z tytułu składek wobec ZUS.

TK: „reforma OFE” zgodna z konstytucją

Chyba nie myślałeś, że zapomnę Cię o tak ważnym orzeczeniu poinformować na swoim blogu? Mam wprawdzie parę dni poślizgu, ale chociaż największe emocje już opadły i można na całość spojrzeć z dystansem… Ale zaraz, zaraz, doprawdy? Nie, to tylko dobry bajer, bo jak mawia mój dobry kolega to już połowa sukcesu 🙂 Otóż, tak naprawdę tego samego dnia co Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z konstytucją „reformę OFE” ja zdawałem ostatni egzamin na aplikacji radcowskiej. I jako że z sukcesem go zdałem, to później miałem swoje małe święto i wymarzone popołudnie „nicnierobienia”.

Czas jednak wrócić do porządku i nadrobić zaległości. Stąd informuję Cię, że 3 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Prezydenta RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zmian funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Zdaniem Trybunału tzw. reforma OFE odbyła się zgodnie ze standardem konstytucyjnym. W komunikacie po ogłoszeniu wyroku możesz przeczytać m. in.:

„Środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, również zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są – w sensie konstytucyjnym – środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. Pochodzą one bowiem z przymusowej i powszechnej składki emerytalnej, która ma charakter daniny publicznej. Ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury. To bowiem państwo odpowiada wobec obywateli za organizację systemu emerytalnego i wypłatę świadczeń. Nie można jednocześnie zakładać niezmienności unormowań określających warunki nabywania tego prawa, zwłaszcza jeśli zmieniają się warunki społeczno-ekonomiczne”

To tak pokrótce, bo nie będę tutaj przytaczał całości orzeczenia, kiedy z całością wyroku i komunikatu po jego ogłoszeniu możesz zapoznać się klikając TUTAJ.

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Co prawda o uszy obiło mi się, że w listopadzie organizowany jest tydzień dla przedsiębiorcy w ZUS. I nawet miałem się wybrać w wolnej chwili do najbliższego mi oddziału, aby dowiedzieć się: co? gdzie? i kiedy? Ale tego się nie spodziewałem. Otóż, wychodząc dziś do sądu z tablicy informacyjnej na korytarzu budynku, gdzie pracuję, dumnie spoglądał na mnie niżej sfotografowany plakat.

IMG_20151105_121443

Pewnie pomyślisz, że żadna to niespodzianka, ale przyznaj, że dla tego rodzaju instytucji jest to nie lada wyczyn. Może na stanowisku PR (public relations) zatrudniona została inna, odpowiednia osoba. Tego nie wiem i nie zagłębiam się, ale zdecydowanie mi się to spodobało. A już tym bardziej jak porównawczo przypomnę sobie filmik ZUS z okazji 80-tych rodzin 🙂

Jak można przeczytać na stronie ZUS w czasie od 23 do 27 listopada 2015r będziesz mógł zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami jakie wiążą się z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności o:
– Interaktywnym Płatniku Plus,

dofinansowaniu projektów w ramach prewencji wypadkowej,
– Elektronicznych zwolnieniach lekarskich (e-ZLA),
– usługach doradców ds. ulg i umorzeń.

Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wzór

Tym razem przygotowałem dla Ciebie wzór odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który możesz także pobrać w zakładce BAZA WIEDZY. Podobnie jak poprzednie wzory i ten opracowałem na podstawie odwołań, które dotychczas wykorzystuję w praktyce. Niemniej musisz wiedzieć, iż jest to tylko i aż wzór, bowiem z jednej strony dzięki temu z większą swobodą samodzielnie sporządzisz takie pismo, ale z drugiej strony w każdej osobnej sprawie powinieneś je odpowiednio zmodyfikować. To znaczy, że w zależności od przedmiotu sprawy różna będzie treść uzasadnienia. Raz bardziej, a raz mniej obszerna i oparta na innym stanie faktycznym i prawnym. Dla ułatwienia w uwagach zaznaczonych kolorem czerwonym wskazałem przykłady, które mam nadzieję okażą się dla Ciebie przydatne, podobnie jak i sam wzór 🙂

Opinia biegłych lekarzy sądowych – jakie ma znaczenie?

Kończąc cykl artykułów o opinii biegłych lekarzy sądowych postanowiłem Cię jeszcze poinformować jak ważnym dowodem jest opinia w sprawach przeciwko ZUS.

Bez zbędnych ceregieli i po prostu powołując się na orzecznictwo dowód z opinii lekarza biegłego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ma następujące znaczenie:

„ustalenie czy odwołująca jest niezdolna do pracy przez Sąd nastąpić może wyłącznie w oparciu o opinię sporządzoną przez biegłych, która nie może być zastępowana innymi dowodami np. zeznaniami świadków, dowodem z oględzin. Dowód z opinii lekarskiej w tej kategorii spraw jest więc dowodem koronnym, analizującym i sumującym przeciwstawne oceny prezentowane przez strony” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r., syg. akt III AUa 1385/14)”

Mam nadzieję, że jakkolwiek przybliżyłem Ci procedurę dopuszczenia i przeprowadzenia opinii biegłego. W razie czego zawsze możesz napisać do mnie maila lub skomentować ten i poprzednie wpisy.

Udanego weekendu 🙂

Opinia biegłych lekarzy sądowych – co po jej złożeniu do akt sprawy?

Po ostatnim wpisie już wiesz jak zareagować w zależności od treści opinii, a zwłaszcza czym są zarzuty do opinii. Tym razem przybliżę Ci jak przebiega dalszy etap postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których sąd wykorzystuje opinię biegłych.

Otóż, w dalszym ciągu przebieg postępowania jest uzależniony od treści opinii wyznaczonego biegłego. Jak już częściowo wspomniałem w poprzednim wpisie, w razie opinii korzystnej dla Ciebie i braku konieczności powołania kolejnych biegłych sąd zapewne wyznaczy termin rozprawy, o czym zawiadomi Cię pisemnie i wyda orzeczenie. Prawdopodobnie zmieniające decyzję zgodnie z Twoim żądaniem.

W przeciwnym razie scenariusz może być różny.

Po pierwsze, nawet jeżeli napisałeś zarzuty do opinii, z której treścią nie możesz się zgodzić, sąd może postąpić podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku. Przy czym tym razem orzeczenie sądu będzie prawdopodobnie dla Ciebie niekorzystne. Wynikać może to z tej przyczyny, że sąd nie będzie podzielał Twoich zarzutów do opinii, a ją samą potraktuje jako fachową, rzetelną, spójną i prawidłową. Wszak, podkreślić przy tym należy, że o ewentualnym dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego nie może decydować wyłącznie Twoje niezadowolenie, lecz konkretne uwagi i argumenty podważające miarodajność dotychczasowej opinii.

Po drugie, może się okazać, iż również w ocenie sądu opinia biegłego nie zasługuje na uwzględnienie. Wtenczas możesz się spodziewać, że sąd postanowi dopuścić kolejny dowód z opinii biegłego. Tak samo może postąpić sąd jeżeli konieczne jest wydanie opinii przez biegłego z innej specjalizacji. Czasami o tej konieczności wspomina biegły w wydanej już opinii. Termin rozprawy w tym przypadku zostanie wyznaczony dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych opinii biegłych lekarzy sądowych.