Komisja lekarska ZUS też może “uzdrowić”

Szczerze mówiąc dotychczas miałem wątpliwości czy komisja lekarska ZUS może orzec na niekorzyść ubezpieczonego. Zdaje się nawet, że kiedyś ktoś pytał się mnie co na ten temat sądzę. Postanowiłem więc poszukać informacji na ten temat. W efekcie po zgoła krótkich poszukiwaniach znalazłem całkiem przełomowe wyjaśnienie. Mianowicie w komentarzu do art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z FUS napisano tak:

“Zaznaczyć należy także, że komisja lekarska, rozpoznając sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, nie jest związana zakazem reformationis in peius, co jest konsekwencją przyjęcia jednolitych dla obu instancji orzeczniczych w ZUS standardów orzecznictwa lekarskiego.”

Dla niewtajemniczonych już spieszę z wyjaśnieniem co znaczy “zakaz reformationis in peius”. Jest to specyficzna instytucja prawna, która obowiązuje np. w postępowaniu karnym i oznacza zakaz pogarszania sytuacji skazanego w postępowaniu odwoławczym. Tymczasem w postępowaniu przed ZUS w sprawie ustalenia niezdolności do pracy zakaz ten oznaczałby zakaz pogarszania sytuacji ubezpieczonego w postępowaniu odwoławczym (czyli po wniesieniu sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS). Z powyższego wynika jednak, że zakaz ten nie obowiązuje !!! Stąd komisja lekarska ZUS ma prawo pogorszyć Twoją sytuację po rozpatrzeniu wniesionego sprzeciwu

Przykład:

Lekarz orzecznik ZUS ustalił w orzeczeniu, że jesteś częściowo niezdolny do pracy. Nie zgadzając się jednak z treścią orzeczenia wniosłeś sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, domagając się ustalenia całkowitej niezdolności do pracy. Tymczasem komisja lekarska ZUS po rozpatrzeniu sprzeciwu ustaliła, że “nie jesteś niezdolny do pracy”.

A czemu o tym piszę? Bo zapewne nie jeden z Was pisał sprzeciw do komisji ZUS nie zastanawiając się w ogóle nad tym czy komisja może orzec mniej korzystnie niż lekarz orzecznik. Podczas gdy należy przed tym dokładnie rozważyć czy rzeczywiście sprzeciw jest zasadny, tj. czy posiadane dokumenty, obiektywny stan zdrowia, błędy orzecznicze lekarza orzecznika lub naruszenie standardów orzecznictwa lekarskiego uzasadniają zmianę orzeczenia.

Oczywiście powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy lekarz ustalił, że jesteś zdolny do pracy, bowiem nie ma co tutaj pogarszać. Choć zapewne chciałbyś, aby takie orzeczenie było zgodne z prawdą. Jednak przypuszczalnie nie jest skoro znalazłeś się w sytuacji oko w oko z wymiarem orzeczniczym ZUS.