Co z ubezpieczeniem kiedy ZUS odbiera rentę?

Wiele razy byłem już pytany co z ubezpieczeniem w sytuacji, kiedy ZUS odbiera rentę? Lub co z ubezpieczeniem, gdy skończył się okres, na który przyznana była renta, a trwa jeszcze postępowanie o przyznanie renty na dalszy czas? Innymi słowy pytający chce się dowiedzieć czy mimo to podlega a jeżeli nie, to co ma zrobić, aby podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, z którego wynika prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Odpowiedź na tak postawione pytania jest zazwyczaj szalenie istotna. Bowiem dotyczy osób schorowanych, które nieustannie korzystają z pomocy medycznej, w tym szpitalnej, bez której w zasadzie nie są wstanie się obejść. W końcu ubiegają się o przyznanie renty np. z tytułu niezdolności do pracy. Stąd prawo do tzw. bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej byłoby tutaj na miejscu.

Zanim dojdziemy do odpowiedzi na przedmiotowe pytanie pozwolisz, że wyjaśnię pokrótce co następuje 🙂 Kwestię podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako ustawa), która określa w szczególności warunki udzielania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczonymi według ustawy są osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Przy czym obowiązek ubezpieczenia dotyczy osób wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy. Jest to katalog zamknięty i przykładowo wymienia się w nim pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów, osoby prowadzące pozarolniczą działalność, bezrobotnych. Z kolei z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, które spełniają warunki wynikające z art. 68 ustawy, tj. złożyły pisemny wniosek w NFZ i mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym ubezpieczonemu, tudzież świadczeniobiorcy (bo tak określa go ustawa), przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:

1)   podstawowej opieki zdrowotnej;
2)   ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3)   leczenia szpitalnego;
4)   opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
5)   rehabilitacji leczniczej;
6)   świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
7)   leczenia stomatologicznego;
8)   lecznictwa uzdrowiskowego;
9)   zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
10)  ratownictwa medycznego;
11)  opieki paliatywnej i hospicyjnej;
12)  świadczeń wysokospecjalistycznych;
13)  programów zdrowotnych;
14)  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;
15)  programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
16)  leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;
17)  leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
18)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

Jest to tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych, których wykaz został określony w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw zdrowia wydanych na podstawie art. 31d ustawy. Ilość rozporządzeń jest dosyć spora więc nie będę ich tutaj wymieniał. Jednak już powyższe wyliczenie obrazuje jak duży jest zakres świadczeń opieki zdrowotnej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub jak duże muszą ponosić koszty osoby nie objęte tym ubezpieczeniem. Wszak nie da się ukryć, że koszt skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej jest poza zasięgiem większości osób ubiegających się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ba, jest poza zasięgiem większości osób mieszkających w RP.

W związku z tym ustawodawca w art. 67 ust. 7 ustawy przewidział, że osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń. Do tego jednak trzeba wykazać, że postępowanie rzeczywiście się toczy. Takim potwierdzeniem może być zaświadczenie organu rentowego o ubieganiu się przez tę osobę o dane świadczenie lub kopia wniosku o określone świadczenie złożonego w organie rentowym i zawierająca potwierdzenie jego wniesienia.

I tak oto mamy odpowiedź na pytanie postawione na wstępie – mianowicie aby móc skorzystać np. z bezpłatnego leczenia szpitalnego, gdy ustał tytuł ubezpieczenia zdrowotnego np. wynikający z pobierania renty, bowiem skończył się okres na który renta została przybrana, a toczy się postępowanie o przyznanie renty na dalszy okres, to należy zwrócić się do organu rentowego o wydanie zaświadczenia, że takie postępowanie rzeczywiście się toczy.


Komentarze

Co z ubezpieczeniem kiedy ZUS odbiera rentę? — 10 komentarzy

 1. Witam, Rozumiem że te informacje dotyczą też takiej sytuacji:
  Osoba X złożyła sprzeciw od orzeczenia orzecznika zus w sprawie przedłużenia renty. Okres renty zakończył się 31.10.2016, wezwane na komisję odwoławczą jest na 4.11.2016 w związku z tym bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje w okresie od 1.11.2016 do do 4.11.2016 (okres trwania postępowania w sprawie renty)??? a co dalej jak będzie decyzja odmowna/pozytywna?

  • Witam,
   ubezpieczenie zdrowotne przysługuje do czasu zakończenia postępowania, czyli do czasu gdy decyzja ZUS stanie się ostateczna lub do czasu uprawomocnienia się wyroku sądowego w razie złożenia odwołania od decyzji ZUS.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Panie Krzysztofie Czy ubezpieczenie zdrowotne przysługuje do czasu decyzji organu rentowego o nieprzyznanie renty czy do czasu jej uprawomocnienia czyli miesiąc po dacie decyzji. Według organu rentowego do momentu wydanie decyzji a ta jest przecież nieprawomocna bo staje się po miesiącu czasu
    i ZUS zawiesza składkę na ubezpieczenie zdrowotne z chwilą decyzji a nie po uprawomocnieniu decyzji. Co się dzieje z ubezpieczeniem zanim były rencista dotrze do urzędu pracy a ten organ uzna go za bezrobotnego. Według opinii ZUS z dniem zapadnięcia decyzji bez jej uprawomocnienia nie musi zgłaszać do bezpłatnego ubezpieczenia. Tak samo twierdzi NFZ. Czy taka interpretacja ustawy jest prawidłowa. Przecież uprawomocnienie decyzji jest toczącym się postępowaniem o przyznanie lub odmowie przyznania renty. Proszę o pana komentaż

 2. Dzień dobry.
  Mam następujący problemem:
  Mój zawód wyuczony to technik mechanik oraz wcześniej zdobyty frezer.
  Czy przebywając na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy z powodu choroby psychicznej (niepłatnej z powodu nie spełniania wymogów formalnych ZUS) mogę z braku środków na utrzymanie rozpocząć pracę na pełnym etacie w zawodzie ślusarza (upoważnia mnie do tego zawodu Technik Mechanik)?
  Chodzi o to, że podczas ponownego wniosku o rentę, ZUS uznał mnie za niezdolnego do pracy dopiero od dnia w którym przeszedłem na chorobowe jako ślusarz czyli 2014 roku podczas gdy choruję od 2001, co mam udokumentowane.
  Na co powołać się w sądzie by wykazać, że jestem niezdolny do pracy od 2001 a musiałem pracować jako ślusarz z racji, że nie potrafię robić nic innego?

 3. Wiam, otrzymalem decyzje zus o nie przedluzeniu renty , wnosze sprawe do sadu.
  Chodzi mi o ubezpieczenie zdrowotne bo w maju mam planowane badanie tetnic wieńcowych oraz sanatorium z nfz.
  Czy jak sprawa bedzie w sadzie to podlegam ubezpieczeniu ?
  Gdzie zglosic sie po zaswiadczenie i kiedy bo 30 marca konczy sie renta.

  • Witam,
   we wpisie na blogu poruszałem już ten temat. Wynika z owego, że jest Pan ubezpieczony. Co do szczegółów odsyłam do wpisu. Gdyby chciał Pan uzyskać indywidualną poradę prawną, bo czym innym jest jednak wpis na blogu, to zapraszam do kontaktu poprzez maila. Porady prawne są jednak odpłatne.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 4. Witam
  Mam przyznaną częściową niezdolność do pracy do 2021 roku z powodu poważnego połamania obydwu nóg w 2013 roku, w 2017 miałem wypadek w którym połamałem po raz kolejny nogę co znacznie pogorszyło stan zdrowia. Jeżeli będę ubiegał się o zmianę stopnia na całkowicie niezdolny to czy może się tak zdarzyć że ZUS (wiadomo jak jest z komisjami) całkiem cofnie mi rentę?

  • Witam,
   jeżeli stan zdrowia się pogorszył, to raczej takiej sytuacji być nie powinno. Powstały bowiem nowe okoliczności, które rozumiem, że też po konsultacji z lekarzami prowadzącymi, powodują znaczne pogorszenie stanu zdrowia.
   Teoretycznie jednak wykluczyć scenariusza, którego się Pan obawia, wykluczyć nie można. Wszak, ZUS może z urzędu nawet wszcząć postępowania i “całkiem cofnąć rentę”.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 5. Pingback: ZUS odmówił mi świadczenia rehabilitacyjnego – czy w okresie odwoływania się jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym? | Odwołanie od decyzji ZUS | Odwołanie od decyzji ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.