Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Tym razem parę słów na temat tego co należy zrobić aby skutecznie zostać objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Stąd wpis przede wszystkim kieruję do osób prowadzących działalność gospodarczą i do osób z nimi współpracujących.

Tak więc jeżeli prowadzisz firmę i chciałbyś zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym, to powinieneś wypełnić formularz ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444). Z całym rozporządzeniem  możesz się zapoznać w BAZIE WIEDZY.

Przy czym wypełnianie ww. formularza w zakresie ubezpieczenia chorobowego odbywa się w ten sposób, że w przypadku osób zgłaszanych dobrowolnie do ubezpieczenia w tym samym momencie jak do ubezpieczeń obowiązkowych (czyli w momencie podjęcia działalności gospodarczej) – należy zaznaczyć odpowiednie pola w bloku VI, a w bloku VIII zaznaczyć pole 05. i podać datę rozpoczęcia ubezpieczenia w polu 06. (w tym wypadku powinna się ona zgadzać z datą zgłoszenia do ubezpieczeń obowiązkowych, podaną w polu 01. bloku VI).

Z kolei w przypadku osób już ubezpieczonych obowiązkowo i zgłaszających się po pewnym czasie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego należy:
1) złożyć formularz ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (wg. wzoru z załącznika nr 5 do powołanego wyżej rozporządzenia 2009r.); w formularzu tym należy podać kod „600″ – inną przyczynę wyrejestrowania,
2) równocześnie ze zgłoszeniem wyrejestrowania ZUS ZWUA należy złożyć na nowo wypełniony formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA, w którym oznaczono zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego (niezależnie od wskazania pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

Generalnie zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego powinno być dokonane w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia (podjęcia działalności gospodarczej), lecz w odniesieniu do osób obejmowanych ubezpieczeniami na zasadach dobrowolności może nastąpić w terminie przez nich wybranym. Czyli w zasadzie możesz w każdym momencie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Co jednak najważniejsze, zgodnie z art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym może nastąpić najwcześniej od dnia złożenia wniosku w tym zakresie. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe bez wcześniejszego złożenia formalnego wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, czyli tzw. dorozumiane przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. O tym jednak już w następnym wpisie.