Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym

Było już o tym jak napisać odwołanie od decyzji ZUS, jak przebiega postępowanie po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS, a nawet padło tutaj parę słów na temat apelacji od wyroku sądu I instancji. Ale póki co nie wyjaśniłem Ci tak doniosłej kwestii, jak ciężar dowodu w postępowaniu sądowym. Czas to naprawić, bowiem świadomość znaczenia tego tematu może niejednokrotnie zaważyć na treści orzeczenia sądowego.

Stąd wyjaśniam Ci, że ciężar dowodu to nic innego jak obowiązek udowodnienia swoich racji, czy też inaczej (i bardziej w sensie sądowym) zasadności dochodzonego roszczenia. W postępowaniu w sprawie o zmianę decyzji ZUS poprzez przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy będzie to przykładowo obowiązek wykazania, wbrew stanowisku ZUS, że jest się całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy. Innymi słowy, jeżeli ZUS odmówił prawa do renty, bo komisja lekarska ustaliła „Nie jest Pan/Pani niezdolny/a do pracy”, to składając odwołanie będziesz musiał przede wszystkim wykazać, że w istocie nie jesteś zdolny/a do pracy. Czyli musisz wykazać się taką aktywnością, która ten fakt udowodni. I dotyczy to nie tylko spraw o renty, ale również o innego rodzaju świadczenia. Dla przykładu niech wskaże, dosyć popularne na wokandzie, sprawy o prawo do emerytury za pracę w szczególnych warunkach/charakterze, o objęcie ubezpieczeniem społecznym lub o zmianę decyzji obniżającej wysokość zasiłku macierzyńskiego. W każdej z tych spraw ciężar dowodu będzie spoczywał na Tobie, jako osobie odwołującej się od decyzji. W praktyce oznacza to, że w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie musisz złożyć do sądu wniosek dowodowy, za pomocą którego będziesz mógł wykazać swoje twierdzenia i fakty.

Na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2011 r., sygn. akt II UK 269/10, którego teza brzmi następująco:

Sąd ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu. Odrębny charakter postępowania nie wyłącza zasady kontradyktoryjności w tych sprawach, w tym ciężaru dowodzenia twierdzeń przez ubezpieczonego w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy – art. 232 k.p.c.

W końcu wniosek dowodowy musi mieć odpowiednią formę ale również musi być zgłoszony w odpowiednim terminie. Najlepiej już w pierwszym piśmie procesowym, czyli odwołaniu od decyzji ZUS, zawrzeć najistotniejsze wnioski dowodowe dla przedmiotu Twojej sprawy. Na późniejszym etapie co do zasady też możesz to zrobić, ale już niekoniecznie sąd uwzględni taki wniosek. W postępowaniu sądowym istnieje bowiem szereg przepisów, które pozwalają pominąć twierdzenia i dowody niezgłoszone w pierwszym piśmie procesowym. Wtedy sąd uznaje takie wnioski za spóźnione i zmierzające do przedłużenia postępowania. I w zasadzie oddala odwołanie…

Przykładowe wnioski dowodowe możesz znaleźć w moim wzorze odwołania od decyzji ZUS.


Komentarze

Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym — 3 komentarze

 1. Wszelkie procedury związane z ZUS-em to czynności, które nie gwarantują powodzenia. Obywatelom przysługują odwołania, ale wiadomo, jedni mogą więcej od drugich.

  • Witam,
   procedury chyba mają to do siebie, że nie gwarantują powodzenia. Ale te związane z ZUS-em, toczące się jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, rzeczywiście pozostawiają wiele do życzenia. Z kolei przed sądem strony mają już równe prawa: do wysłuchania swoich racji, do obrony itp. Rzecz w tym aby w pełni z nich skorzystać.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

 2. Witam.
  Przebywałem na zwolnieniu lekarskim przed upływem 182 dni ZUS poinformował ,żebym złożył pisemny wniosek o świadczenia rehabilitacyjne oraz na rentę – tak też zrobiłem. Zwolnienie skończyło się z dn. 10.06 2014 r. No i zaczęło się. ZUS- jako uzdrowiciel ;krajowy; uzdrowił mnie.Odwołałem się do Sądu w/s renty / bo ZUS wydal odmowną decyzję w/s renty/ .Po przeprowadzonych badaniach w dn. 30.08 .2014 r. lekarze biegli sądowi :neurologa+ortopedy+chirurga+psychiatry uznali mnie za częściowo niezdolnego do pracy od 1.2014 do 1.2016 r. -SAD OKRĘGOWY -potwierdził to w wyroku 12.12.2014 r. , jednakże odwołanie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy oddalił w związku z braku okresu składkowego co najmniej 5 lat w ciągu ostatniego dziesięciolecia. W czasie trwania procesu w Sądzie w/s renty – ZUS powoływał mnie na komisję lekarską w/s przyznania świadczeń rehabilitacyjnych – jak można się domyślić ze skutkiem odmownym . Odwołałem się do SĄDU REJONOWEGO w/s przyznania świadczeń rehabilitacyjnych . SAD REJONOWY postanowieniem z 09.2014 r. powołał 2 lekarzy sądowych do przeprowadzenia badań 06.12.2014 r.:ortopeda+neurolog -tych samych co badali mnie w/s renty inwalidzkiej ? 3.02.2015 R.- otrzymałem opinię tych 2 biegłych ,którzy teraz uznają ;że od dn. 10.06.2014 r. byłem zdolny do pracy zarobkowej ? Z powyższą opinią tych lekarzy stanowczo nie zgodziłem się – bo są one sprzeczne z ich wcześniejszą opinią wydaną w dn. 30.08.2014 r. / co potwierdza prawomocny wyrok SĄDU OKRĘGOWEGO Z DN. 12.12.2014 R. / -złożyłem swój sprzeciw do SADU . SAD – powołał 9.02. 2015 r. biegłych sadowych :psychiatrę+chirurga tych samych co badali mnie w/s renty 30.08.2014 r. W dniu 21.03.2015 r. – byłem na tych badaniach .
  Co sądzi Pan o całej ;niejasnej; procedurze ZUS w mojej sprawie ? Już nie piszę,że żadnych środków na życie nie mam -bo to i tak nikogo nie obchodzi ? Jak długo to może jeszcze potrwać ?
  Dziękuje i pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.