Opinia biegłych lekarzy sądowych – czym jest?

Nieraz otrzymuję pytania dotyczące opinii biegłych lekarzy sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. A to, kto pokrywa koszty badań przez biegłych, jak wygląda cała procedura czy też jakie znaczenie ma opinia biegłych przy rozstrzyganiu sprawy.

Postanowiłem więc w paru kolejnych wpisach udzielić odpowiedzi na większość z zadawanych pytań.

Otóż, w pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że jest to jeden ze środków dowodowych, z których może skorzystać sąd w trakcie trwania postępowania sądowego. Obok takich środków dowodowych, jak dokumenty, zeznania świadków, oględziny czy przesłuchanie stron. Przy czym opinia biegłych będzie przede wszystkim wykorzystywana w sprawach, które wymagają wiedzy specjalistycznej z danego zakresu. Głównie i najczęściej z tego rodzaju środka dowodowego korzysta sąd w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy, gdzie wiedza medyczna jest niezbędna do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Co ważne, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony masz co prawda nieco ułatwione życie, to jednak najważniejszym elementem jest skonstruowanie prawidłowego wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych. Wniosek musisz zawrzeć już w treści odwołania od decyzji ZUS. Po prawdzie, sądy częstokroć samodzielnie, niejako bez Twojej inicjatywy, dopuszczają tego rodzaju dowód, to jednak może się to okazać niewystarczające do „wygrania sprawy”. Warto o tym pamiętać zawczasu i odpowiednio o to zadbać. We wzorze odwołania od decyzji ZUS znajdziesz przykłady wniosków o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych.

Nadto, koszty sporządzenia opinii biegłych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pokrywa Skarb Państwa, a Ty jako ubezpieczony jest z nich zwolniony.