Opinia biegłych lekarzy sądowych – procedura

Tym razem wyjaśnię Ci jak wygląda samo przeprowadzenie opinii biegłych, czyli tzw. procedura.

Mianowicie, sąd po otrzymaniu odwołania od decyzji ZUS, w którym w sposób prawidłowy i wyczerpujący zawarłeś wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, na posiedzeniu niejawnym go uwzględnia, wydając odpowiednie postanowienie. W postanowieniu oznaczony jest biegły i jego specjalizacja oraz czas na sporządzenie opinii przez biegłego. Następnie sąd przekazuje całość akt sądowych do wyznaczonego biegłego, który powinien się z Tobą skontaktować, przesyłając zawiadomienie o terminie i miejscu badania. Co do przebiegu badania, to ciężko cokolwiek napisać, bowiem są różne specjalizacje biegłych a tym samym różnie wyglądają badania. Przykładowo, co innego będzie ustalał biegły – ortopeda a co innego biegły – psychiatra. Po przeprowadzonym badaniu biegły powinien niezwłocznie sporządzić pisemną opinię i wraz z aktami przesłać ją do sądu. Z kolei, sąd po jej otrzymaniu przesyła odpis opinii do Ciebie, jednocześnie z wezwaniem do złożenia zarzutów w najczęstszym terminie 14-u dni od dnia doręczenia opinii pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania.


Komentarze

Opinia biegłych lekarzy sądowych – procedura — 5 komentarzy

 1. Szczęść BOŻE!
  Opinia biegłych w postępowaniu o rentę od strony formalnej musi uwzględniać założenia ustawy o rentach.
  Ustawa ta mówi o utracie zdolności do pracy, czyli negatywnym wpływie środowiska pracy na chory organizm. W gabinecie, w czasie badania sądowo – lek. warunki pracy nie występują, a więc nie są uwzględnione.
  Organizm ludzki nie jest strukturą statyczną. Poszczególne jego elementy, dotąd nie będące wobec siebie w kolizji mogą się w takiej kolizji znalęźć, gdy znajdziemy się w środowisku pracy. Takim czynnikiem ją wywołujacym może być wysiłek fizyczny, alergen itp.
  Przykładem takiej zależności jest np. dyskopatia, która obok tego, że jest uszkodzeniem kręgosłupa, dodatkowo może prowadzić do ucisku na pnie nerwowe. Ucisk taki wynika ze zmniejszenia się dystansu pomiędzy nerwem a dyskiem, który zmnienił swoje położenie na skutek uszkodzenia struktur oddzielających go dotąd od nerwu, jak i fizjologii samego nerwu. Nerw w czasie długotrwałej aktywności organizmu zwiększa swoją objętość, co wobec zmniejszenia się dystansu do uszkodzonego dysku, czy zmany zwyrodnieniowej prowadzi do kolizji.
  W takiej sytuacji ograniczenie się jedynie do stwierdzenia o braku objawów neurologicznych, tak jak to często spotyka się w opiniach sądowych niczego nie wnosi, ponieważ badany nie był w czasie badania sądowo – lekarskiego obciążony warunkami pracy.
  Jedynym obiektywnym kryterium w kontekście w/w ustawy jest diagnoza, nazwa choroby i jej ewentualny związek ze środkowiskiem pracy, co jasno ocenia medycyna pracy. W przypadku dyskopatii medycyna pracy określa to jako chorobę parazawodową z przeciwskazaniami do dźwigania, długotrwałej pracy w wymuszonej pozycji np. stojącej. i.in.
  Diagnoza musi opierać się na kluczowym badaniu, bo w pełni obiektywnym jakim jest bezpośrednie badanie uszkodzonego organu. W omawianej przykładzie dyskopatii, badaniem takim jest rezonans magnetyczny kręgosłupa, który wykaże zmniejszenie dystansu między nerwem, a np. dyskiem lub zmianą zwyrodnieniową (osteofit).

  pozdr. i z P. Bogiem
  anonissmuss

 2. Dzień dobry w maju byłam badana przez biegłych sądowych dwie operacje kręgosłupa ledzwiowego nadal przepukliny nawrotowa ucieka korzeń nerwowy, z opini bieglych wynika iż mogę pracować w wezwaniu na rozprawę nie ma żadnego terminu na który mogłabym się odwołać od tych opinii?

  • Witam,

   skoro sąd nie wezwał do złożenia zarzutów to mimo wszystko należy do owych opinii się ustosunkować, tudzież sporządzić pismo procesowe, w którym wskaże się na błędną ocenę biegłego i np. zawnioskuje się o nowego biegłego tej samej specjalizacji. Jeżeli pozostało już mało czasu do rozprawy to należy w tym zakresie przygotować się do rozprawy i ustnie przedstawić swoje stanowisko. W razie chęci skorzystania z naszych usług proszę o przesłanie na maila skanu opinii i dokumentacji medycznej oraz zawiadomienia o terminie rozprawy.

   Pozdrawiam.
   Ryszard Stolarz

 3. Szczęść BOŻE!
  W odpowiedzie na maila – Mmarcinkowska.
  Brak informacji nt. możliwości złożenia zarzutów do opinii biegłych narusza prawo do obrony w związku z m.in. zasadą kontradyktoryjności, jak i z Konstytucją. Zasada kontradyktoryjności jest jedną z najbardziej istotnych zasad postępowania cywilnego. Zasada ta wręcz nakłada na strony uczestniczące w procesie sądowym OBOWIĄZEK odniesienia się do materiału dowodowego, a takim materiałem jest m.in. opinia biegłego. Brak informacji o prawie do złożenia zarzutów do opinii biegłych narusza prawo do obrony.
  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2007 r. I UK 40/07, takie niedoinformowanie może stanowić naruszenie art.379 pkt 5 k.p.c., co może skutkować nieważnością postępowania. W treści uzasadnienia czytamy, że zasada rzetelnego procesu obejmuje również prawa stron do zapoznania się i skomentowania każdego dowodu. Nieprzestrzeganie tych zasad przez sądy krajowe powoduje obowiązki odszkodowawcze nakładane przez Trybunał na państwa – strony Konwencji praw człowieka.
  Powinna P. zwrócić się do Sądu o wyjaśnienie dlaczego nie została P. poinformowana o możliwości odniesienia się do opinii biegłego. Można to zrobić pisemnie, jaki i ustnie. Proszę nie zapominać, że w Sądzie Pracy jest coś takiego jak sekretariat, gdzie można przyjść i zapytać.
  pozr. i z P.Bogiem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.