Opinia biegłych lekarzy sądowych – procedura

Tym razem wyjaśnię Ci jak wygląda samo przeprowadzenie opinii biegłych, czyli tzw. procedura.

Mianowicie, sąd po otrzymaniu odwołania od decyzji ZUS, w którym w sposób prawidłowy i wyczerpujący zawarłeś wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, na posiedzeniu niejawnym go uwzględnia, wydając odpowiednie postanowienie. W postanowieniu oznaczony jest biegły i jego specjalizacja oraz czas na sporządzenie opinii przez biegłego. Następnie sąd przekazuje całość akt sądowych do wyznaczonego biegłego, który powinien się z Tobą skontaktować, przesyłając zawiadomienie o terminie i miejscu badania. Co do przebiegu badania, to ciężko cokolwiek napisać, bowiem są różne specjalizacje biegłych a tym samym różnie wyglądają badania. Przykładowo, co innego będzie ustalał biegły – ortopeda a co innego biegły – psychiatra. Po przeprowadzonym badaniu biegły powinien niezwłocznie sporządzić pisemną opinię i wraz z aktami przesłać ją do sądu. Z kolei, sąd po jej otrzymaniu przesyła odpis opinii do Ciebie, jednocześnie z wezwaniem do złożenia zarzutów w najczęstszym terminie 14-u dni od dnia doręczenia opinii pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania.