Opinia biegłych lekarzy sądowych – zarzuty do opinii

Poprzedni wpis zakończyłem zdaniem, że sąd po otrzymaniu opinii od biegłego przesyła jej odpis do Ciebie, jednocześnie z wezwaniem do złożenia zarzutów w najczęstszym terminie 14-u dni od dnia doręczenia opinii pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania. Z tego powinno dla Ciebie wynikać, abyś po otrzymaniu opinii uważnie ją przeczytał i w szczególności zapoznał się z wnioskami.

I tak, jeżeli wnioski są dla Ciebie korzystne to w zasadzie nie musisz podejmować żadnych czynności. Ewentualnie dla formalności możesz napisać do sądu pismo przygotowawcze, w którym oświadczysz, że z treścią przedłożonej do akt opinii biegłego się zgadzasz. Gorzej w sytuacji, gdy biegły wyda opinię, której wnioski są dla Ciebie nie do zaakceptowania. Przykładowo biegły ustali, że nie jesteś niezdolny do pracy, w sytuacji gdy Ty jesteś przeciwnego zdania, co nadto potwierdza (według Ciebie) przedłożona do akt dokumentacja medyczna. Wówczas Twoją rolą będzie sporządzenie pisma, w którym zawrzesz odpowiednie zarzuty co do treści opinii. Nie zawsze będzie to proste, bowiem ciężko polemizować z biegłym specjalistą w danej dziedzinie medycyny. Jednakże niejednokrotnie błędy w rozumowaniu biegłych się zdarzają i w razie ich spostrzeżenia należy o nich wspomnieć w treści ww. pisma. Mało tego, w owym piśmie możesz zawierać kolejne wnioski dowodowe o np. biegłych lekarzy sądowych z tej samej lub innej specjalizacji. Przede wszystkim musisz jednak pamiętać jaki termin na złożenie takiego pisma wyznaczył Ci sąd, albowiem jego przekroczenie może spowodować niekorzystne dla Ciebie skutki, włącznie z przegraniem całej sprawy.

Stąd, jeżeli nie czujesz się na siłach w jego napisaniu, zawczasu zgłoś się o pomoc prawną do prawnika. Przy czym 14 dni, choć wydaje się długim okresem czasu, w rzeczywistości bardzo szybko upływa, a na sporządzenie pisma potrzeba przecież analizy akt sprawy, namysłu i przelania osiągniętych wniosków na papier.


Komentarze

Opinia biegłych lekarzy sądowych – zarzuty do opinii — 93 komentarze

  • Witam,
   dlatego też w treści wpisu zaznaczyłem, że sąd wraz z odpisem opinii przesyła wezwanie do złożenia zarzutów w “najczęstszym” terminie 14-u dni od dnia doręczenia opinii pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania. Zdarza się bowiem, że sąd wyznaczy krótszy termin, np. 7-u dni, kiedy jeszcze bardziej należy terminu pilnować.
   Pozdrawiam,
   Krzysztof Bogusz.

 1. Witam,
  Co natomiast należy zrobić jezeli na ostatniej rozprawie po przeczytaniu opinii biegłego sądowego, z którą się oczywiście nie zgadzam, Sąd podjął decyzję o wezwaniu biegłego na kolejną rozprawę. Czy należy jeszcze składać wniosek do Sądu z moimi zarzutami do tej opinii.

  • Witam,
   w takim przypadku należy przygotować się do rozprawy pod kątem ewentualnych pytań do biegłego. Co prawda, biegły będzie głównie odpowiadał na pytania sądu, ale również Panu udzieli głosu w celu ew. zadawania pytań na okoliczność wydanej opinii.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 2. Otrzymując do wiadomości decyzję biegłego sądowego nie zostałam poinformowana o możliwości złożena zarzutów. Czy w tej sytuacji mam na odwołanie 30 dni?

  • Witam,
   w takim przypadku nie ma określonego terminu na napisanie zarzutów. Jeżeli jednak opinia jest niekorzystna to we własnym interesie należy jak najszybciej napisać pismo przygotowawcze do sądu z zarzutami do opinii oraz wnioskiem o wyrażenie zgody przez sąd na złożenie przedmiotowego pisma przygotowawczego.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 3. Dobry wieczór,
  a cóż w sytuacji, w której nie zakwestionuje się niekorzystnej opinii biegłych, zapadnie niekorzystny wyrok sądu.
  Czy jest sens wnosić sprawę do sądu apelacyjnego? ( renta z tytułu niezdolności do pracy)

  • Witam,
   ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Konieczne byłoby poznanie przebiegu całego postępowania przed sądem I instancji. Niemniej jednak brak zarzutów, tudzież niezakwestionowanie niekorzystnych opinii biegłych, nie będzie działał na Pani korzyść w postępowaniu apelacyjnym. Wiąże się to z wieloma kwestiami natury proceduralnej, których opisanie tutaj nie jest możliwe. Z kolei całkowicie i z góry szans też nie można przekreślić. Za próbą zaskarżenia niekorzystnego wyroku przemawia okoliczność, że opłata sądowa z tytułu złożenia apelacji to tylko 30zł. Nie da się jednak ukryć, że aby owa apelacja miała odpowiednią wartość, to przy jej sporządzeniu może przydać się Pani pomoc radcy prawnego lub adwokata. A to już będzie o wiele więcej kosztowało.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 4. Czekam na opinie biegłych. Nie wiem zatem, czy będę je kwestionować. Pewnie tak. Jest okres wakacyjny.Wyjeżdżam, by odpocząć i obawiam się nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. W jakiej formie należy sformułować ewentualne zarzuty? Czy istnieje wzór pisma, który można zastosować?
  Pozdrawiam

  • Wzoru jako takiego nie ma, bowiem takie pismo każdorazowo należy dostosować do treści opinii. Gdyby jednak pokusić się o wskazanie elementów owego pisma, to można wymienić następujące: datę i miejscowość jego sporządzenia, sąd i wydział do którego jest kierowane, sygnaturę akt, określenie stron postępowania, tytuł pisma oznaczony jako “pismo przygotowawcze”, wskazanie stawianych zarzutów, podpis i ew. załączniki.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Dzień dobry,
    10 sierpnia napisałam pismo z zarzutami do opinii biegłych. Minął już miesiąc i trzy tygodnie i brak odzewu. Czy jest wyznaczony czas na reakcję sądu?
    Pozdrawiam
    Iza Grządzielska

    • Witam,
     niestety nie ma terminu w jakim sąd powinien “zareagować”. Najlepiej będzie jak zadzwoni Pani do sądu, powoła się na sygnaturę akt swojej sprawy i zapyta np. czy sąd wyznaczył termin rozprawy, czy ZUS złożył jakieś pismo do akt (jeżeli tak, to czy sąd już odpis owego pisma przesłał do Pani), czy sąd zwrócił się do biegłego, co do którego miała Pani zastrzeżenia, o opinię uzupełniającą itp.
     Pozdrawiam
     Krzysztof Bogusz.

 5. Mamy dwie opinie biegłych dermatologów. W pierwszej: w wyniku łuszczycy niezdolna do pracy na okres 3 lat. W drugiej: częściowo niezdolna przez rok i po roku całkowicie zdolna po leczeniu. Choroba trwa od 5 lat i przez cały ten czas trwa leczenie. Absurdalności sytuacji nie będę tłumaczyć. Sprawa trwa ponad rok. Czy praktyką jest zmęczenie petenta i ewentualne odstraszenie innych?

 6. Witam! Jestem zwolniona z kosztów sądowych. Został powołany biegły sadowy( za którego musiałam wpłącić zaliczkę), który wydał opinię z która się nie zgadam. chce napisać odwołanie od opini i być może odwołać się później do sądu wyższej instancji. Z jakimi kosztami musze się liczyć?z jakich kosztów sądowychjestem zwolniona? Chcąc odwołać się do wyższej instancji cala procedura rozpoczyna się od poczatku?

 7. Witam, Dostałam pismo z Sądu, że ZUS poprosił biegłego sądowego o uzupełnienie niekorzystnej dla ZUS opinii Biegłego Sądowego w sprawie uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku przy pracy. Czy powinnam jakoś zareagować? Dodam, że sama ustosunkowywałam się do tego zarzutu ZUS dwukrotnie jeszcze przed wezwaniem na komisję ZUS

  • Witam,
   dopiero będzie Pani mogła zareagować jak Sąd prześle uzupełniającą opinię biegłego. Oczywiście gdyby okazało się że jej treść będzie dla Pani niekorzystna.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 8. Szanowny Panie,
  czy wnioski dowodowe mogą zostać zawarte w piśmie, w którym formułuje się zarzutu do opinii biegłego, czy powinny zostać złożone w oddzielnym pismem procesowym? Z góry dziękuje i pozdrawiam.

  • Witam,
   na pewno sąd odpisy opinii w końcu prześle. Aby dowiedzieć się czegoś o stanie sprawy najlepiej jest zadzwonić do sądu i powołując się na sygnaturę swojej sprawy zapytać o jej przebieg, tj. czy biegli już przesłali opinię do sądu, jeżeli nie to do kiedy mają czas, jeżeli tak to czy sąd wydał zarządzenie przesłania odpisu do stron postępowania, w końcu można zapytać o ew. termin rozprawy.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 9. Witam.
  Toczy się w sądzie pracy sprawa, w której jestem powódką o uznanie zdarzenia za wypadek w pracy. Sprawa ta dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w pracy i dotyczy tego, że w czasie remontu przesuwając jedną z szafek doznałam urazu kręgosłupa – wypadł mi dyski i przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Zakładowy zespół powypadkowy zdarzenia nie uznał za wypadek w pracy, gdyż stwierdził, że nie było przyczyny zewnętrznej zdarzenia, a ja pół roku wcześniej miałam stwierdzone u neurologa zwyrodnienie kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego. Stwierdzono, że się leczyłam na bóle kręgosłupa lędźwiowego przed zdarzeniem, co jest nieprawdą.Pół roku wcześniej zgłaszałam się do neurologa z dolegliwościami kręgosłupa szyjnego i drętwieniem ręki i w związku z tym miałam wykonane po raz pierwszy w życiu badania RTG kręgosłupa. Lekarz który mnie leczył pół roku przed wypadkiem wydał jeszcze przed rozpoczęciem sprawy sądowej zaświadczenie , w którym napisał, z jakiego powodu się do niego zgłosiłam i, że nigdy nie leczyłam się u niego na kręgosłup krzyżowo-lędźwiowy.Pisał, że w opisie RTG, który wówczas zlecił stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe we wszystkich odcinkach kręgosłupa ale dyskopatia odcinka krzyżowo-lędźwiowego przebiegała wówczas bezobjawowo. W rezultacie przyczyną drętwienia ręki okazała się zupełnie inna- zespół cieśni nadgarstka (jestem po operacji).
  W czasie zdarzenia przesuwałam szafkę o wadze 24 kg sama, wcześniej kilka razy wraz z koleżanką przesuwałam ciężkie biurko. Sąd na wniosek radcy prawnego pozwanego (mojego pracodawcy) zarządził powołanie biegłego, który miał określić czy przyczyną zdarzenie była przyczyna wewnętrzna czy zewnętrzna, czy może współistniała przyczyna zewnętrzna z wewnętrzną.Miała się wypowiedzieć również, czy w związku z ustaloną przyczyną zdarzenia i wykonywanymi czynnościami mogło wystąpić pogorszenie stanu mojego zdrowia. Byłam badana przez biegłą sądową neurolog. W czasie badania opowiedziałam o przebiegu zdarzeniu mówiłam, że przesuwałam szafkę sama ale wcześniej wraz z koleżanką przesuwałam biurko. Pani biegła doktor napisała opinie, w której powołując się na dokumentacje medyczną i zeznania świadków oraz moje wyjaśnienia podaje sprzeczne i nieprawdziwe informacje co do samego zdarzenie, jak i dane medyczne. Tak jakby niedokładnie czytała akta sprawy. Pozwolę się je wymienić:
  1) Pisze, że dolegliwości bólowe wystąpiły u mnie, gdy przesuwałam szafkę o wadze 24 kg wraz z koleżanką- to
  nieprawda gdyż we dwie, jak pisałam wcześniej, przesuwałyśmy biurko, a w czasie gdy wystąpił ból w części
  krzyżowo -lędźwiowej kręgosłupa przesuwałam szafkę ale sama.
  2) biegła w opinii pisze:,, CT i MIR kręgosłupa lędźwiowego- krzyżowego (wykonane po zdarzeniu) wykazały istnienie u wnioskodawczyni wielopoziomowych zmian dyskopatycznych kręgosłupa. Jest to schorzenie samoistne. Nie ma przyczyny zewnętrznej zdarzenia. Wnioskodawczyni nie dźwigała szafki, tylko ją przesuwała. wysiłek fizyczny jaki wnioskodawczyni poniosła w związku z przesuwaniem wraz z drugą osobą szafki o wadze 24 kg nie był duży. nie można uznać go za przyczynę zewnętrzną zdarzenia. gdyby wnioskodawczyni miała zdrowy kręgosłup poniesienie identycznego wysiłku fizycznego nie spowodowałby wystąpienia żadnych dolegliwości.”

  Biegła nie odniosła się do tego czy w związku z tym, że miałam zmiany dyskopatyczne wcześniej to czy stwiedzona przyczyna zdarzenia i wykonywanie czynności mogły doprowadzić do pogorszenia mojego stanu zdrowia.

  Ja nie zgadzam się z tą opinią biegłej. W związku z tym chciałabym złożyć zarzuty do tej opinii. Czy mam podstawy do jej złożenia.Czy jest jakiś wzór ? Co powinnam ująć w tych zarzutach i jak należałoby to uzasadnić? bardzo byłabym wdzięczna za podpowiedź.

 10. Witam pobieram specialny zasiłek dla opiekuna.
  Mam niepelnosprawne dziecko i przyznano mi orzeczenie na 2lata o niepełnosprawnisci na dziecko ale bez pkt 8 czyli mozliwosci pobierania św.pielęgnacyjnego,byla sprawa w sądzie sąd przyznal (trwalo to rok)czy powinni mi zwrucic.
  MOPS sie zapiera nie nie.
  Czy jest jakis kruczek prawny?

  • Ze dwuch nie mogę pobierac,ale przecież dwuch nie pobierałam(i to są św.na dwie inne osoby).Dzis dostarczyłam wyrok i zrezygnowała z ze specialnego by przejsc na pielęgnacyjne bo wyższe.

 11. Witam. Dostałam opinie biegłego sądowego i jest ona na moją niekorzyść. Co mam zrobić jeżeli nie napisałam żadnego pisma w ciągu 7 dni,ktore miałam wyznaczone. Będę mogła na sprawie się uwzględnić do tego czy sąd odczyta opinie o nie da mi dojść do głosu?

 12. ostatnio moja siostra była na badaniu u biegłego sądowego psychiatry i u biegłego psychologa . Na badaniu u psychiatry wymieniła wszystkie leki jakie zażywa a następnie pod koniec wspomniała o jednym leku którego obecnie nie zażywa . Na koniec została zapytana to jak bierze pani leki czy nie ? odpowiedziała że nie i teraz ona nie wie czy chodziło mu o ten jeden czy o wszystkie ?choruje na depresję nawracającą i ma kłopoty z koncentracją i z logicznym zrozumieniem zadawanych pytań .Co jeżeli biegły napisał że nie bierże w ogóle leków ? .Badanie miała 5 stycznia 2017r.

  • Witam,
   jeżeli biegły napisał, że w ogóle siostra nie bierze leków, a nie jest to prawda to zapewne trzeba będzie napisać zarzuty do opinii. Jednakże być może ogólny wniosek biegłego w opinii będzie korzystny dla Pani siostry. Konieczne by było przeanalizowanie całości opinii.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Opinii jeszcze nie mamy bo nie wiemy czy już ją wysłał zaraz w czwartek czy wyśle jutro. Czy stosownym by było zadzwonienie do poradni gdzie przyjmował biegły i zapytać go osobiście o to ? bo morze jeszcze nie wysyłał tej opinii ….

    • Witam,
     zadzwonić i zapytać zawsze można, ale skoro badanie odbyło się dopiero co, to wątpię, że opinia została już wysłana. Tym niemniej w przypadku badania przez biegłego sądowego opinię i jej odpis biegły przesyła do sądu, a sąd dopiero do Pani. Także należy uzbroić się w cierpliwość. Jedynie dzwoniąc do sądu i powołując się na sygnaturę sprawy można ustalić ile czasu sąd wyznaczył na sporządzenie opinii, tudzież kiedy owy termin upływa.
     Pozdrawiam
     Krzysztof Bogusz.

     • Witam dzień dobry…dziękuję za odpowiedz …mam rozumieć że powinnam najpierw zadzwonić do sądu ..a jeżeli będzie termin 30 dniowy to mogę wtedy do biegłego ?…czy lepiej w ogóle nie dzwonić i zdać się na los ?… bardzo wszyscy stresujemy się tą sprawą …

     • Witam,
      do sądu można zadzwonić i ustalić jaki termin sąd wyznaczył biegłemu na sporządzenie opinii. A do przychodni ewentualnie w celu zapytania czy opinia została już sporządzona i wysłana do sądu. Nic nie zaszkodzi zadzwonić, ale też niewiele to zmieni. Dopiero w razie gdyby biegły nie wywiązał się z terminu wyznaczonego przez sąd ten powinien ponaglić biegłego.
      Pozdrawiam
      Krzysztof Bogusz.

 13. Siostra jest na rencie rodzinnej po zmarłym mężu z tytułu nie zdolnosci do pracy od lat 6,nie obejmuje ją wiek 50 lat gdyż w chwili śmierci męża miała 44 lata , teraz w marcu będzie 7 lat od śmierci a ona w kwietniu będzie mieć 51lat .Czy takie osoby mają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego ?

 14. Dzień dobry! dziś otrzymaliśmy opinię od biegłych z sądu ..jest napisane…tak więc uznanie Opiniowanej przez organ rentowy ZUS za osobę zdolną do pracy w naszej ocenie nie jest słuszne .Badana z przyczyn psychiatryczno-psychologicznych jest nadal po 1.08.2016 roku częściowo niezdolna do pracy na okres dwóch lat tj.do 31.07.2018 roku .Co będzie dalej czy ZUS przychyli się do tej decyzji ? czy może się odwołać …i jak dalej będzie to przebiegać kolejno czy będzie jeszcze rozprawa w sądzie ? mamy 7 dni na złożenie ewentualnych zastrzeżeń.

  • Witam,
   skoro opinia jest dla Pani korzystna to nie ma też podstaw do zastrzeżeń. W takiej sytuacji organowi rentowemu może zależeć na sporządzeniu zarzutów do opinii. Zapewne sąd dla obu stron wyznaczył termin 7-u dni, więc w obecnej chwili należy cierpliwie czekać na rozwój wydarzeń. ZUS może bowiem złożyć owe zarzuty, których odpis sąd będzie musiał Pani doręczyć. Może też się okazać, że ZUS nie złoży zarzutów i sąd wyznaczy termin rozprawy. Wówczas na rozprawie sprawa powinna się zakończyć. Nie znam jednak szczegółów sprawy, więc nic ponad powyższe nie jestem wstanie doradzić. Nie wiem bowiem czy była Pani badana już przez wszystkich biegłych, czy poprzednie ewentualne opinie również były korzystne dla Pani i w końcu czy spełnia Pani pozostałe przesłanki do przyznania prawa do renty. Jedynie mogę dodać, że jeżeli sąd wyda wyrok uwzględniający odwołania to ZUS może jeszcze złożyć apelację do sądu II instancji.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 15. Dzień dobry…miałam wyznaczonych tylko tych biegłych co podałam…ze schorzeń somatycznych to;dolegliwości kręgosłupa,astma oskrzelowa,stan po usunięciu macicy .Nie wiem o jakie przesłanki chodzi ..,byłam na rencie rodzinnej którą nabyłam już po śmierci męża z powodu nie zdolności do pracy .w chwili śmierci męża miałam 44lata brakło mi półtora miesiąca do ukończenia 45lat ,a 50 lat ukończyłam po sześciu latach od śmierci męża .Mąż zmarł 9.03.2010r, a moja data urodzenia to 24.04.1966r.Czy mogę się spodziewać jeszcze innych badań ? przez biegłych ?

 16. Witam
  Moja dokumentacjia medyczna była badana przez biegłego sądoweg,bez mojej obecnosci.(pobicie)
  Biegły uznał,że jest poniżej 7 dni,ale nie orzekł procentowo uszczerbu na zdrowiu)a potrzezebne mi jest to do sądu,by ządac naprawienia kżywdy.
  Do kigo zwrycic się o orzeczenie takiego uszczerbku?

 17. Witam,
  W moim przypadku jest tak, że.to ZUS odwołał się od decyzji biegłego, który wydał opinię dla mnie korzystną. Czy w tym przypadku powinienem coś robić? czy spokojnie mam czekać na decyzję sądu ?

  • Witam,
   organ rentowy podobnie jak ubezpieczony, czyli w tym przypadku Pan, jako strona postępowania, również może zgłosić zarzuty do opinii biegłego. Dzieje się tak w przypadku gdy opinia jest niekorzystna zdaniem danej strony. Jeżeli otrzymał Pan treść opinii i sąd wyznaczył Panu termin to można sporządzić do sądu krótkie pismo z wyjaśnieniem, że opinia jest prawidłowa i rzetelna w ocenie ubezpieczonego. W treści pisma można też przytoczyć część najkorzystniejszych wniosków wynikających z opinii. Praktyka taka nie jest jednak niezbędna. Co innego jeśli są przesłać odpis pisma ZUS z zarzutami do opinii i wyznaczył termin na ustosunkowanie się. Wówczas należy w wyznaczonym terminie zwrócić uwagę na nieprawidłowości w rozumowaniu i twierdzeniu organu rentowego.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 18. Dzień dobry,
  otrzymałem zawiadomienie o planowanym badaniu przez lekarza biegłego. Sąd wyznaczył biegłego z miejscowości oddalonej o 70 km, mimo, że na miejscu jest dwóch lekarzy biegłych tej samej specjalizacji. Czy można wystąpić do sądu o zmianę biegłego i tym samym miejsca badania?

  • Witam,
   może Pan wystąpić do sądu z takim wnioskiem. Proszę go od razu odpowiednio uzasadnić. Przy czym, dobrze by było jakby takowy wniosek udało się złożyć wcześniej, aniżeli później 🙂
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 19. witam mam pytanie co zrobic jesli sad nie przaslal kopi opini bieglego i nie mam mozliwosci odwolac sie a wiem ze powinnam sie odwolac gdyz ubiegalam sie o 3 orzecznikow jestem po 2 badaniach z czego ten 2 biegly poinformowal mnie ze przyslugujemi kopia decyzji poprzedniego bieglego i byl bardzo zdziwiony ze go nie dostalam a on moze mi tylko tyle powiedziec ze opinianie jest negatywna dlamnie

  • Witam,
   skoro była sporządzona opinia przez biegłego sądowego to z pewnością w końcu otrzyma Pani odpis owej opinii z wezwaniem Sądu do ustosunkowania się. Być może Sąd w Pani sprawie najpierw chce zgromadzić wszystkie opinie biegłych dopuszczone postanowieniem dowodowym i łącznie przesłać je do Pani. Gdyby chciała Pani coś więcej się dowiedzieć proszę zadzwonić na biuro obsługi interesanta sądu, podać sygnaturę akt swojej sprawy i zapytać czy sąd podjął ostatnio jakieś czynności, tudzież czy wysłał do Pani odpis opinii, ewentualnie ile sąd czasu wyznaczył biegłym na sporządzenie opinii.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 20. Panie Krzysztofie, jakiś czas temu miałem biegłego z ortopedii. Opinii biegłego jeszcze nie otrzymałem. W międzyczasie miałem robione dodatkowe badania w szpitalu i pojawiły się nowe dokumenty, których nie było przy badaniu przez biegłego. W jaki sposób mogę uzupełnić dokumentację? Chciałbym to zrobić możliwie szybko, jeszcze przed otrzymaniem opinii.

  • Witam,
   należy sporządzić do sądu pismo w trybie art. 207 par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego i zawnioskować o dopuszczenie dowodu z załączonych dokumentów. Przy czym, skoro nie otrzymał Pan jeszcze opinii biegłego to nie wie Pan jaka będzie jej treść, więc może rozsądniej byłoby złożyć owe dodatkowe dokumenty po otrzymaniu opinii i wezwania z Sądu o sporządzenie zarzutów. Od razu jednak informuję, że nie znam stanu faktycznego i prawnego Pana sprawy.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 21. Dzień dobry panie Krzysztofie. W moim przypadku Sąd powołał lekarza sądowego w celu ustalenia czy doszło do wypadku przy pracy którego skutkiem było skręcenie stawu kolanowego i ustalenia uszczerbku na zdrowiu wskutek tego wypadku. Biegły stwierdził że doszło do wypadku i przyznał 2% uszczerbku na zdrowiu, ponadto nie wiedzieć czemu opisał; Badanie przedmiotowe; Badany w dobrym kontakcie słownym, budowa ciała prawidłowa, tkanka podskórna dobrze rozwinięta,skóra barwy cielistej,głowa średniomiarowa, klatka piersiowa symetryczna o prawidłowej ruchomości, kończyny górne-ułożenie kończyn dowolne,krzywizny kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej prawidłowe kręgosłup nie bolesny o prawidłowej ruchomości- TO WSZYSTKO JEST NIEPRAWDĄ. Czy opinia w sprawie kolana mogła być tak rozszerzona ? Przecież biegły jedynie miał ustalić uszczerbek kolana. Opisał też nadgarstki,dłonie itd. Efektem jego działania może być odebranie mi grupy inwalidzkiej do której zostałem zaliczony w związku z chorobami i bolesnością kręgosłupa, gdyż dokument ten pracodawca zamierza wysłać do komisji lekarskiej która mi tę grupę przyznała i do komisji która ponownie będzię tę kwestię rozpatrywać. Proszę o pana opinię. Czy biegły zawsze tak to rozszerza?

  • z ciekawości zapytam, czy przyczyną niepełnosprawności była choroba tego stawu kolanowego?
   Rónienież jestem ciekawy opinii Pana Mecenasa, ponieważ obawiam się podobnej sytuacji tyle, że w przypadku innego schorzenia – psychicznego.

   Biegli sądowi uznali mnie za częściowo niezdolnego do pracy, od czego się odwołałem (skutecznie – biegli mają uzupełnić swoją opinię) gdzie jednym z argumentów było przyznanie mi na 2 tygodnie po komisji sądowej znacznego stopnia niepełnosprawności.
   Rozwijając swoją myśl posłużę się linkiem http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady pod którym to adresem można przeczytać – cytuję:
   “Ważne: Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.”
   Również proszę o odpowiedź, ponieważ Sąd w mym przypadku wystąpił o opinię nie prosząc o biegłego z zakresu dermatologii dzięki któremu możliwym było ustalenie początku niezdolnosci do pracy.

 22. U mnie przyczyną nie dopuszczenia do pracy był kręgosłup, były też inne schorzenia współistniejące jednak komisja oparła swoją decyzję jedynie na kręgosłupie co uważam za niezgodne z prawem i krzywdzące.

  • Gdzieś czytałem, że z chwilą, gdy występuje kilka schorzeń, to pod uwagę bierze się to najsilniej wyrażone.
   Ale niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć źródła.

 23. Opinia lekarska była dla mnie niekorzystna. Złożyłam zarzuty do opinii. Co robić w sytuacji gdy kolejna opinia będzie znów niekorzystna.. Ile razy można składać takie zarzuty???
  Dziękuję za odpowiedź.

 24. Panie Krzysztofie, czy jest jakakolwiek możliwość zwrócenia się do sądu o zmianę biegłego. Wyznaczono mi lekarza, który ma bardzo złą opinię, szczególnie w sprawach z ZUS. Stawianie się na takie badanie mija się całkowicie z celem. Może już lepiej gdy taki lekarz wystawi opinię na podstawie dokumentacji medycznej bez mojego stawiennictwa.

  • Witam,
   oczywiście może Pan zawnioskować do sądu o zmianę biegłego sądowego i nawet zaproponować biegłego z imienia i nazwiska. Listę biegłych sądowych prowadzi każdy Sąd Okręgowy. Sąd jednak nie jest zobowiązany do uwzględnienia Pana wniosku, ale spróbować można.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 25. Przedstawię fragment interesującej mnie sprawy:
  Lekarz leczący wystawił mi zwolnienie lekarskie od 13.10.2014, ZUS twierdzi, że jestem niezdolny do pracy z początkiem zachorowania tj od cyt. “15.10.2014 – pierwszy dzień ZLA”, natomiast biegli twierdzą, że zgadzają się z Komisją ZUS.
  Czy te 2 dni rzeczywiście nic nie robi? – to jeden z kilku wskazywanych przeze mnie błędów w zarzucie wobec opinii. W odpowiedzi biegłe podtrzymują na podstawie analizy dokumentacji medycznej i ZUS, że jestem niezdolny do pracy od 15.10.2014.

  Drugą nieścisłością jest zawód wyuczony i wykonywany. Napisano, że zawód wyuczony to Technik Mechanik, a wykonywany to “frez, ślusarz” oraz, że nie nastąpiła zmiana wykonywanego zawodu.
  Nie jest to prawdą, ponieważ zawód przeze mnie wykonywany przez wiele lat to frezer (frez natomiast jest narzędziem), który zmieniłem na ślusarza ponieważ był mniej angażujący, poniżej kwalifikacji. Pomimo zmiany zawodu stan zdrowia nie pozwalał pracować, a pracowałem w czasie renty z powodu braku środków do życia, podczas gdy w czasie renty kiedy rozpocząłem pracę leczący mnie lekarz pisał “stan się nie poprawia”.

  Sąd wyznaczył termin rozprawy.

  Zupełnie nie wiem, co mam o tym myśleć. Wg mnie te 2 dni wskazują że biegli zgadzając się z ZUS powielają ten sam błąd, na który to jako jeden z kilku powoływałem się w celu ponownego badania przez innych biegłych.
  Dziwne bowiem to uwzględnianie kwalifikacji zawodowych przez biegłych, kiedy piszą, że zawód wykonywany to “frez” i nie uwzględniają zmiany zawodu.

  • dodam tylko, że podjąłem ów czas pracę będąc na rencie która z przyczyn formalnych nie pozwalała pobierać świadczenia, stąd brak środków do życia

   • Witam,
    rzeczywiście interesujące jest to co Pan napisał, ale abym mógł pomóc musiałby Pan przesłać na maila skan posiadanej dokumentacji. Ewentualna porada prawna lub przygotowanie pisma byłoby jednak odpłatne. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu przez maila (sekretariat@kancelariars.pl).
    Pozdrawiam
    Krzysztof Bogusz.

 26. Witam . Jestem , bylam rencistka KRUS-u, od 2009 roku . w roku 2008 przeszlam operacje kregoslupa szyjnego ,wraz z implantacja krazka miedzykregowego. potej operacji otrzymalam czasowa calkowita niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnym, ktore prowadze sama. W roku 2010 druga operacja kregoslupa w odcinku ledzwiowym -zalozono wewnetrzny stabilizator na odcinku L-S.Od 2014 lecze sie na zdiagnozowany w szpitalu ,RZS. We wrzesniu 2015 roku ,druga instancja komisji lekarskiej ,zakonczyla moja rente . Sprawa trafila do sadu pracy w miedzyczasie zostal wykonany rezonans ,powtorny L-S, gdzie opinie bieglych neurologa i ortopedy, byly jednoznaczne : chod stabilny ,nie jest calkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym , z dopiskiem , ze moja niezdolnosc ustapila juz dwa lata wczesniej ?!”napisalam zarzuty do tej opini i skonsultowalam sie z neurochirurgiem ,ktory wykonywal na mnie operacje. podpowiedzial , abym zadala opini bieglego neurochirurga, co tez zrobilam w lipcu 2016 roku. Zarowno ze zdjeciami rezonansu, tym razem odcinka szyjnego , ktory wykazal dwie kolejne przepukliny. Odbyla sie rozprawa na ktora zanioslam ,plytke ,zdjecia i opis z rezonansu, a takze inormacje oreczna od neurochirurga o stanie nieoperacyjnym w tej chwili z powodu, ze operowane miejsce C-6/C7, jest w miejscu zacienionym. (W dodatku RZS )Sad i prawnik KRUS-u, przyjeli tylko opis z rezonansu,rozprawa zostala odroczona ,a po okolo dziesieci dniach otrzymalam kolejna opinie bieglych,ktorzy bez ogladania zdjec , podtrzymali swoja opinie , w dodatku argumentem ,bylo zdanie od neurochirurga :” w chwili obecnej nieoperacyjne”. Napisalam ponownie Wnisek ,juz nie prosbe , obieglego neurochirurga i w tym roku 2017 w styczniu 9-tego, jechalam do Sosnowca na komisje . Pan doktor bardzo mily , niestety z tego jak sie dowiedzialam w sekretariacie sadu w Opolu do dnia24 marca nie przyslal opini !!! Sad wyslal do niego pismo i w terminie trzech dni ma ta opinie przeslac?! Czy mam prawo ponownie zlozyc wniosek ,o bieglego neurochirurga ? powolujac sie , na byc moze zagubienie karteczki na ktorej zapisywal swoje wnioski ? . Pozdrawiam . pragne dodac ,ze decyzja komisji PCPR w Kedzierzynie -Kozlu ,mam stopien umiarkowany niepelnosprawnosci z symbolem05-R , do 2020 roku

  • Witam,
   wnioski dowodowe może Pani składać w zasadzie dowolnie, ale aby sąd je uwzględnił musi Pani owe odpowiednio uargumentować, a i czasem to nie wystarczy. Wówczas na rozprawie, w razie oddalenie wniosku, należy zgłosić do protokołu zastrzeżenie w trybie art. 162 Kodeksu postępowania cywilnego.
   Tyle mogę napisać na podstawie tego co Pani napisała w komentarzu. Jeżeli jest Pani zainteresowana szerszą pomocą prawną zapraszam do kontaktu mailowego – wszelkie dane kontaktowe są na stronie bloga. Informuję jednak, że porady prawne są odpłatne.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 27. W styczniu tego roku otrzymałam opinię biegłych dla mnie korzystną , ZUS wniósł zarzuty do tej opinii . Dziś otrzymałam z Sądu w Katowicach odpis tych zarzutów . Oprócz tego nie ma nic więcej .ZUS chce ponownie wysłać mnie do kolejnych biegłych . Nie wiem co dalej robić , proszę o pomoc …?!

  • Witam,
   może Pani w trybie art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego zawnioskować o wyrażenie zgody na złożenie pisma przygotowawczego i jednocześnie napisać takie pismo. W jego treści należałoby się odnieść do zarzutów organu rentowego. Gdyby chciała Pani skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu mailowego – w załącznikach proszę przesłać skan dokumentacji związanej ze sprawą.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 28. Dziś dowiedziałam się że biegli którzy wydali opinię korzystną dla mnie , też otrzymali ksero zarzutów , do 5.05.2017r mają się ustosunkować do zarzutów ZUS . Ja nie mam żadnego podanego terminu na odniesienie się do zarzutów ZUS . Czy mimo to mam napisać pismo przygotowawcze ? ….

  • Skoro biegli otrzymali też odpis zarzutów, to znaczy, że ZUS postanowił uwzględnić wniosek ZUS-u o zobowiązanie biegłych do ustosunkowania się do owych zarzutów. Wydaje się, że lepiej jak Pani poczeka w takim razie na odpowiedź biegłych. Ale zaznaczam, że nie mam wglądu w całość dokumentacji, więc nie jestem też w stanie dokładnie ocenić Pani sytuacji procesowej, a tym samym czy konieczne jest podejmowanie jakikolwiek kroków już teraz, czy dopiero później.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 29. Witam. Mój mąż obecnie sądzi się z ZUS. Był już badany przez trzech biegłych ortopedów. Pierwsza opinia wraz z uzupełnieniem była dla niego korzystna ale ZUS złożył zastrzeżenia do owych opinii i był kolejny biegły który stanął po stronie ZUS. Złożyliśmy zastrzeżenia do opinii dodatkowo mąż zrobił badanie MR które potwierdza naszą wersję. Sąd wydał drugie postanowienie i powołał biegłego który miał się odnieść do wcześniejszych dwóch opinii i badania MR. Wezwał męża na badanie i dziś otrzymaliśmy odpis opinii która jest dla męża niekorzystna. Owszem biegły stwierdził uszczerbek na zdrowiu oraz utrzymujące się schorzenie ale napisał że jego zdaniem mąż nie jest niezdolny do pracy. Chcemy się odwołać ale nie wiemy czy ma to sens. Co sąd postanowi na rozprawie. Mamy nadzieję że w końcu do niej dojdzie. Nie wiemy czy znaleźć w tej sytuacji adwokata? Prosimy o poradę.

 30. Jolanta dnia 24.02.2018 Wizytę u biegłego sądowego – ortopedy miałam 19.10.2017 r i do tej pory nie została sporządzona opinia przez biegłego. Opinia miała być przesłana do sądu do dnia 30.10.2017 r. a mamy już koniec lutego 2018r , dowiadując się w sądzie ciągle słyszę iż biegły przesuwa termin przesłania opinii oraz akt sądowych .Czy biegły może oddalać termin przesłania opinii do sądu ?

  • Witam,
   w praktyce często się tak zdarza. Wówczas biegły w piśmie do sądu prosi o przedłużenie terminu, podając na tą okoliczność stosowną argumentację. Ostatnio jest ogólnie problem z liczbą biegłych sądowych i stąd takie sytuacje. Za dużo zleceń, a za mało osób zdolnych do pracy. Na fanpage’u bloga udostępniłem ostatnio artykuł, który porusza ten temat. Zapraszam do polubienia 🙂
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 31. Dzień dobry. Mam 33 lata i od 19 roku życia tj. w trakcie nauki w technikum choruję na reumatoidalne zapalenie stawów o charakterze agresywno-destrukcyjnym. Sprawa moja dotyczy renty socjalnej przyznanej przez Sąd Pracy, której termin upłynął 31 lipca 2017 roku. Wtedy też lekarze biegli sądowi ( reumatolog, ortopeda i lekarz medycyny pracy) wydali jednogłośnie korzystne dla mnie opinie na podstawie badania fizykalnego jak również załączonej dokumentacji. Po kolejnym złożeniu wniosku w Zus-ie sprawa na chwilę obecną toczy się również w Sądzie Pracy z tym, że opinie lekarzy biegłych są tym razem na moją niekorzyść. Złożyłam zarzuty do tych opinii i dzis otrzymałam postanowienie z posiedzenia niejawnego Sądu,że dopuszcza dowód w sprawie, czyli opinie lekarzy biegłych również z tych samych dziedzin, ale z listy Sądu w innym mieście. Czy to oznacza, że będę wezwana na kolejne badania do tych lekarzy z innego Sądu? Czy opinie będą wystawione zaocznie na podstawie samej dokumentacji? Żadnego wezwania z terminem nie otrzymałam, tylko samo postanowienie Sądu. Nadmieniam również, że autorzy ostatnich niekorzystnych dla mnie opinii podważyli bez uzasadnienia prawomocny wyrok Sądu oraz opinie lekarskie korzystne dla mnie z poprzedniego okresu, gdy starałam się o rentę, co zawarłam w piśmie z zarzutami. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Witam,
   powinna Pani otrzymać również wezwanie na badanie przesłane przez biegłych sądowych wyznaczonych w postanowieniu Sądu, które ostatnio Pani otrzymała. Postanowienie w zakresie dopuszczenia dowodu z opinii biegłych Sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym i wówczas Sąd ma obowiązek doręczyć odpis takiego postanowienia stronom postępowania.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 32. Dzień dobry,

  moja matka stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
  Pierwszy orzecznik ZUS wydał opinię pozytywną.
  ZUS ją zakwestionował i powołał drugi raz komisję, która wydała opinię negatywną.
  Matka złożyła odwołanie do sądu. Biegli sądowi podtrzymali pierwszą opinię – pozytywną.
  Otrzymała opinię sądową, do której jak rozumiem nie musi wnosić zarzutów, jako że jest na jej korzyść.
  ZUS jednak przesłał do akt sprawy kartę przebiegu zatrudnienia matki, jednocześnie wnosząc prośbę o przedłużenie terminu do zajęcia stanowiska do opinii biegłych.
  Czy należy na te pisma odpisywać?
  Czy pozostaje już tylko czekać na wyrok sądu?

  Pozdrawiam serdecznie,
  Teresa.

  • Witam,
   jeżeli opinia jest pozytywna, to nie ma takiej potrzeby, aby przesyłać do Sądu pismo. Należy poczekać na pismo z Sądu, w którym poinformuje Panią o terminie rozprawy. Ewentualnie wcześniej może jeszcze Sąd przesłać odpis pisma z ZUS, jeżeli takie złoży. Wówczas można się zastanowić nad odpowiedzią, bo skoro opinia jest dla ZUS niekorzystna, to pewnie organ rentowy prześlę do opinii swoje zarzuty.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

  • Witam,
   może napisać Pani do Sądu pismo z prośbą o informację o stanie sprawy, w tym o informację do kiedy biegły ma wydać opinię. W treści pisma, jeżeli ma Pani wiedzę o tym, że biegły “spóźnia się” z wydaniem opinii może Pani zasugerować Sądowi podjęcie wobec biegłego odpowiednich kroków zobowiązujących biegłego do wydania opinii. Sąd przykładowo może na biegłego nałożyć karę grzywny. Oczywiście może Pani w bardziej zdecydowany sposób sformułować swoje pismo, choć zalecam ostrożność w formułowaniu swoich “zarzutów”.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 33. Witam sprawa o ddzyskanie renty w krus jest w toku opinia lekarzy bieglych sadowych jest pozytywna ale lekarz orzecznik medycyny pracy podwarza opinie bieglych czy ma takie prawo?

  • Witam,
   pewnie wraz z opinią biegłego z medycyny pracy Sąd wyznaczył Pani termin na złożenie do opinii zarzutów. A skoro opinia była dla Pani niekorzystna to należało się do niej ustosunkować. Jeżeli Pani tego nie zrobiła to Sąd wszystkie opinie będzie oceniał w ramach tzw. swobodnej oceny dowodów i na tej podstawie wyda orzeczenie lub dopuści dowód z kolejnej opinii biegłych. Trudno coś więcej dodać nie mając wglądu w treść opinii. Kończąc, biegły ma prawo do odmiennej oceny w stosunku do innych biegłych.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 34. Witam. Mam sprawę w sądzie odnoście renty socjalnej z tyt całkowitej niezdolności do pracy. Biegły sądowy uznał że jestem zdolny do pracy. Złożyłem zarzuty do opinii. Biegły ustosunkował się do zarzutów i zmienił decyzję tzn uznał że jednak jestem całkowicie niezdolny do pracy. Dowiedziałem się w sądzie że ZUS złożył zarzuty do tej nowej opinii… Jak się szanse że sąd uwzględni zarzuty zusu? I czy zmiana decyzji biegłego jest szansą dla mnie na uzyskanie renty?

 35. Dzień dobry, wygrałam sprawę w sądzie rejonowym dot. zmiany pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Woj. Zespół złożył w sądzie wniosek o uzasadnienie wyroku, czy to znaczy że będą się odwoływać od wyroku? Jak sąd okręgowy podejdzie do sprawy ?

  • Witam,
   sam wniosek o uzasadnienie jest co prawda tzw. zapowiedzią apelacji, ale nie przesądza jeszcze o tym, że zostanie złożona owa
   apelacji. Często bowiem strona przegrywająca sprawę chce poznać dokładne motywy rozstrzygnięcia sprawy i na tej podstawie dopiero podejmuje
   decyzję co do np. wniesienia apelacji. Mało tego, nierzadko w tego rodzaju sprawach zdarza się, że organ występuję tylko dla zasady o
   uzasadnienie wyroku. Nie mniej jednak na ten moment w Pani sprawie trudno ocenić czy zostanie złożona apelacja czy też nie. Z pewnością gdyby organ złożył apelację to otrzyma Pani jej odpis. Wówczas będzie Pani miała 2 tygodnie na złożenie odpowiedzi na apelację.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 36. Szanowni Panstwo! A co w przypadku, kiedy zarówno zeznania świadków, jak i opinia biegłego lekarza psychiatrii są wszystkie na moja korzyść? ZUS podważa obecnie opinie biegłego, oczekując ze Sąd wyznaczy nowego biegłego i ponowne badanie. Mam jeszcze kilka dni, by odnieść się do tej odpowiedzi. Moje pytanie jest następujące: czy w moim interesie będzie grzecznie nie ustosunkować się i czekać na decyzje sądu o ewentualnym kolejnym badaniu, czy jednak istnieją możliwości do tego, aby „zablokować” taki wniosek ZUS przed sądem, a jeśli tak, tk w jaki sposób. Bardzo dziękuje za przeczytanie i ewentualna odpowiedz!

  • Witam,
   samo złożenie zarzutów nie gwarantuje jeszcze, że Sąd je uwzględni poprzez dopuszczenie dowodu z opinii innego specjalisty lub dowodu z opinii uzupełniającej. Jeżeli jednak ma Pan jeszcze czas na zajęcie stanowiska, to nie widzę przeszkód, aby ze swojego prawa miał Pan nie skorzystać, wskazując na bezzasadność podnoszonych przez ZUS zarzutów. Może Pan zawsze dodać, że stanowią zwykłą polemikę z ustaleniami biegłego, nie wnoszą niczego nowego do sprawy, a nadto zmierzają do przewłoki postępowania (podaję jako przykłady, bo aby dokładnie się ustosunkować, to należałoby zapoznać się z treścią dokumentów).
   Pozdraiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Panie Krzysztofie, serdecznie dziękuje za odpowiedz!!” Strasznie trudno było odnaleźć ten wątek po zasubskrybowaniu państwa strony, ale wreszcie się udało. Musze sprawdzić, czy mam jeszcze czas, bo nawet samo to, co Pan napisał wydaje mi się już być zasadne.

 37. Dzień dobry. Córka 2 latnia ma stwierdzoną neutropenie ( braki odpornosci)+ lekka padaczkę dziecięcą. W związku z neutropenią Lekarz immunolog nie wyraził zgody na uczęszczanie córki do żłobka. Ja musiałam zrezygnować z pracy. Każda drobna infekcja moze skończyć się sepsą… Nie otrzymała pkt 7 w powiatowej i wojewodzkiej komisji. Odwołałam się do sądu. Lekarz biegły zgadza się z opinią komisji wojewódzkiej. Czyli wydał niekorzystną opinię. Nie mogę pozwolić sobie na to by sprawa trwała dłużej niż do kwietnia. Dlatego tez nie wiem co mam robić. Jeśli podważe decyzję biegłego to wszystko będzie się ciągnęło w nieskończoność. .. Czy jest szansa by pomimo niekorzystnej opini wygrać sprawę? Biegly wydał opinie na podstawie badania i dokumentacji ale nie uwzględnił w swojej opinii zaświadczenia od lekarza immunologa o odroczenie ze żłobka…. Czy jeśli nie podważe opini biegłego i na rozprawie przypomnę sędziemu o zakazie żłobka to może wystarczyc?

  • Witam,
   obawiam się, że to nie wystarczy. Sąd w tego rodzaju sprawach co do zasady wydaje orzeczenie z uwzględnieniem opinii biegłych lekarzy. Jedynie jeżeli ma wątpliwości co do jakości opinii biegłego to powinien dopuścić z urzędu dowód z opinii kolejnego biegłego. Inaczej pisząc, Sąd również dokonuje oceny opinii biegłego i jeżeli zauważy w jej treści luki, braki lub inne nieprawidłowości to winien także z własnej inicjatywy prowadzić dalsze postępowanie dowodowe. Niemniej jednak bez Pani uwag/zarzutów do opinii są dużo mniejsze szanse na wychwycenie owych nieścisłości przez Sąd w treści opinii biegłego.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Wniosłam zastrzeżenia do opinii biegłego oraz o powołanie kolejnego biegłago. Proszę napisać czy istnieje możliwość by biegły wydał opinie na podstawie akt oraz dokumentacji medycznej będzie konieczności stawienia się z dzieckiem na badanie?

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Wniosłam zastrzeżenia do opinii biegłego oraz o powołanie kolejnego biegłago. Proszę napisać czy istnieje możliwość by biegły wydał opinie na podstawie akt oraz dokumentacji medycznej będzie konieczności stawienia się z dzieckiem na badanie? Pozdrawiam. Beata

    • Witam,
     owszem istnieje taka możliwość. Najczęściej nawet opinie uzupełniające, po wniesionych zarzutach, wydawane są bez konieczności stawienia się u biegłego.
     Pozdrawiam
     Krzysztof Bogusz.

     • Z tego co dowiedziałam się z sekretariatu sądu, zostanie powołany biegły specjalista z innego miasta. Rozumiem, że jeśli nie będę chciała jechać z dzieckiem 300 km to będę musiała odpowiednio umotywowac z jakiego powodu nie mogę się stawić. Taki wniosek powinnam złożyć po otrzymaniu terminu komisji czy można to zrobić prędzej? Pozdrawiam serdecznie. Beata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.