Opinia biegłych lekarzy sądowych – zarzuty do opinii

Poprzedni wpis zakończyłem zdaniem, że sąd po otrzymaniu opinii od biegłego przesyła jej odpis do Ciebie, jednocześnie z wezwaniem do złożenia zarzutów w najczęstszym terminie 14-u dni od dnia doręczenia opinii pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania. Z tego powinno dla Ciebie wynikać, abyś po otrzymaniu opinii uważnie ją przeczytał i w szczególności zapoznał się z wnioskami.

I tak, jeżeli wnioski są dla Ciebie korzystne to w zasadzie nie musisz podejmować żadnych czynności. Ewentualnie dla formalności możesz napisać do sądu pismo przygotowawcze, w którym oświadczysz, że z treścią przedłożonej do akt opinii biegłego się zgadzasz. Gorzej w sytuacji, gdy biegły wyda opinię, której wnioski są dla Ciebie nie do zaakceptowania. Przykładowo biegły ustali, że nie jesteś niezdolny do pracy, w sytuacji gdy Ty jesteś przeciwnego zdania, co nadto potwierdza (według Ciebie) przedłożona do akt dokumentacja medyczna. Wówczas Twoją rolą będzie sporządzenie pisma, w którym zawrzesz odpowiednie zarzuty co do treści opinii. Nie zawsze będzie to proste, bowiem ciężko polemizować z biegłym specjalistą w danej dziedzinie medycyny. Jednakże niejednokrotnie błędy w rozumowaniu biegłych się zdarzają i w razie ich spostrzeżenia należy o nich wspomnieć w treści ww. pisma. Mało tego, w owym piśmie możesz zawierać kolejne wnioski dowodowe o np. biegłych lekarzy sądowych z tej samej lub innej specjalizacji. Przede wszystkim musisz jednak pamiętać jaki termin na złożenie takiego pisma wyznaczył Ci sąd, albowiem jego przekroczenie może spowodować niekorzystne dla Ciebie skutki, włącznie z przegraniem całej sprawy.

Stąd, jeżeli nie czujesz się na siłach w jego napisaniu, zawczasu zgłoś się o pomoc prawną do prawnika. Przy czym 14 dni, choć wydaje się długim okresem czasu, w rzeczywistości bardzo szybko upływa, a na sporządzenie pisma potrzeba przecież analizy akt sprawy, namysłu i przelania osiągniętych wniosków na papier.