Opinia biegłych lekarzy sądowych – jakie ma znaczenie?

Kończąc cykl artykułów o opinii biegłych lekarzy sądowych postanowiłem Cię jeszcze poinformować jak ważnym dowodem jest opinia w sprawach przeciwko ZUS.

Bez zbędnych ceregieli i po prostu powołując się na orzecznictwo dowód z opinii lekarza biegłego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ma następujące znaczenie:

„ustalenie czy odwołująca jest niezdolna do pracy przez Sąd nastąpić może wyłącznie w oparciu o opinię sporządzoną przez biegłych, która nie może być zastępowana innymi dowodami np. zeznaniami świadków, dowodem z oględzin. Dowód z opinii lekarskiej w tej kategorii spraw jest więc dowodem koronnym, analizującym i sumującym przeciwstawne oceny prezentowane przez strony” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r., syg. akt III AUa 1385/14)”

Mam nadzieję, że jakkolwiek przybliżyłem Ci procedurę dopuszczenia i przeprowadzenia opinii biegłego. W razie czego zawsze możesz napisać do mnie maila lub skomentować ten i poprzednie wpisy.

Udanego weekendu 🙂