ZUS-ZLA/K – czy przysługuje Ci sprzeciw?

Bardzo często otrzymuje zapytania dotyczące zaświadczenia ZUS-ZLA/K, czyli tzw. “skróconego zwolnienia”. W istocie pytania dotyczą czy w takiej sytuacji przysługuje sprzeciw, odwołanie lub po prostu jakikolwiek środek zaskarżenia. Ale zanim o tym wcześniej wyjaśnię Ci o czym w ogóle piszę 🙂

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że zaświadczenie ZUS-ZLA/K wydawane jest na skutek przeprowadzenia postępowania kontrolnego w przedmiocie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Zgodnie z treścią art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy (tzw. L4) z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Kontrola ta wykonywana jest przez lekarzy orzeczników ZUS, którzy w celu kontroli mogą:

 • przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub miejscu jego pobytu,
 • skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS,
 • zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień lub informacji w sprawie,
 • zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Zazwyczaj wspomniana kontrola dotyka osoby (inaczej: ubezpieczonych), które od dłuższego czasu przebywają na zwolnieniu lekarskim, tudzież L4. W praktyce wygląda to tak, że w trakcie owego zwolnienia przychodzi wezwanie od ZUS do stawienia się w ZUS na badanie kontrolne. Niby nic groźnego, ale jednak zawsze jakieś zaskoczenie i związany z tym niepokój. Niestety, jak to bywa z kontrolami, najczęściej okazuje się, że ów niepokój był uzasadniony, bo oto w wyniku badania kontrolnego wydawane jest zaświadczenie ZUS-ZLA/K, tudzież “decyzja” o skróceniu zwolnienia lekarskiego.

Poprawnie powinienem napisać, że jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim to zaświadczenie traci ważność za okres od daty określonej w zaświadczeniu ZUS-ZLA/K.

A przekładając to na bardziej przystępny język, to powinieneś zapamiętać, że w ten dosyć zaskakujący sposób dana osoba traktowana jest za zdrową, co znaczy, że musi się stawić w pracy. I znowu niby nic groźnego, ale podobnie jak wcześniej zawsze jakieś zaskoczenie i związany z tym niepokój. Przeto, nie zawsze to co sądzi o naszym zdrowiu lekarz orzecznik ZUS musi być zgodne z przeświadczeniem danej osoby.

Jak się to ma w takim razie do tytułowego pytania. Czy przysługuje Ci jakikolwiek środek zaskarżenia od zaświadczenia ZUS-ZLA/K? Otóż nie i to jest niestety kolejna niepokojąca informacja jaka płynie z tego wpisu. Wynika to stąd, że zaświadczenie ZUS-ZLA/K nie jest orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS. Przez to nie przysługuje od niego sprzeciw tak jak ma to miejsce w wypadku orzeczenia lekarza orzecznika ZUS będącego podstawą do przyznania świadczenia rentowego. Nie przyda Ci się więc przygotowany przeze mnie na blogu wzór sprzeciwu.

Ale czy jesteś na zupełnie straconej pozycji? Otóż nie i to jest informacja dająca nadzieję, a że zawarta ze strategicznego punktu widzenia na końcu wpisu, to powinna przebić wszystkie wyżej negatywne informacje. Po prostu w takiej sytuacji niezwłocznie udaj się do swojego lekarza i postaraj się o kolejne zwolnienie lekarskie. W końcu lekarz wystawiający Ci L4 nie jest związany zaświadczeniem ZUS-ZLA/K.


Komentarze

ZUS-ZLA/K – czy przysługuje Ci sprzeciw? — 4 komentarze

 1. Szanowny Panie, czy od skrócenia zwolnienia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS wskutek przeprowadzonej kontroli przysługuje prawo odwołania bezpośrednio do Sądu? Spotkałem się z taką opinią. Pan pisze, że sprzeciw do komisji lekarskiej nie przysługuje – zgoda. A odwołanie do Sądu? A może ew. odwołanie do Sądu dot. późniejszej decyzji o odmowie wypłaty zasiłku chorobowego za zakwestionowany okres zwolnienia lekarskiego?

 2. Szanowny Panie, czy od skrócenia zwolnienia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS wskutek przeprowadzonej kontroli przysługuje prawo odwołania bezpośrednio do Sądu? Spotkałem się z taką opinią. Pan pisze, że sprzeciw do komisji lekarskiej nie przysługuje – zgoda. A odwołanie do Sądu? A może ew. odwołanie do Sądu dot. późniejszej decyzji o odmowie wypłaty zasiłku chorobowego za zakwestionowany okres zwolnienia lekarskiego?

 3. Będę ogromnie wdzięczny, jeśli znajdzie Pan chwilę czasu i wyjaśni mi następującą kwestię.

  Orzecznik ZUZ przyznał mojej żonie rentę z tytułu wypadku przy pracy do dnia 30.04.2019 r. Żona w dniu 08.04.2018 r. uzyska prawo do emerytury. W związku z tym, przez okres 09.04.2018 r. do 30.04.2019r. powinna otrzymywać z ZUS tzw. świadczenie “zbiegowe”, czyli emeryturę + połowę renty albo rentę + połowę emerytury.

  Mam pytanie, co stanie się po dniu 30.04.2019 r.? Czy żona, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego zostanie ponownie wezwana do ZUS celem ustalenia niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy? Czy może, od dnia 08.04.2018 r. (osiągnięcie wieku emerytalnego), okresowa renta mojej żony z tytułu wypadku przy pracy zostanie zamieniona na rentę stałą? Czy jest możliwe i celowe wzywanie przez ZUS emeryta w celu ustalenia jego niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy?

  Pomijam oczywisty fakt, że w związku z upływem lat, stan naszego zdrowia przeważnie nie ulega poprawie, a raczej pogorszeniu. Trudno więc oczekiwać, aby osoba 61 letnia, będąca od ponad roku na emeryturze, nagle odzyskała zdolność do pracy, do świadczenia której, z racji uzyskania prawa do emerytury na ogólnych zasadach, nie jest zobligowana

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.