Optymalizacja składek ZUS – zatrudnienie w innej firmie

Jako że kaZUS na temat optymalizacji składek ZUS okazał się rzeczywiście chodliwy, a nadto że ostatnio zajmowałem się tą tematyką, to postanowiłem przygotować cykl wpisów w tym zakresie na blogu. Zdając sobie jednak sprawę, że w Internecie jest już sporo tego rodzaju materiałów, to równocześnie postanowiłem temat lekko zmodyfikować. A dokładniej przedstawić pod innym kątem. Interesującym w tym sensie, że dającym odpowiedź na pytanie w jaki sposób zoptymalizować składki ZUS u dotychczasowego pracodawcy. Tym samym na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wpis będzie głównie interesował Ciebie jako pracodawcę, ale zapewniam, że również przedstawione przykłady mogą się przydać Tobie jako pracownikowi.

Zanim do sedna przypominam jeszcze, że od początku listopada 2016r zacząłem na profilu bloga na facebooku publikować wybrane przeze mnie co ciekawsze artykuły dotyczące ZUS i ubezpieczeń społecznych, czyli wspomniane na wstępnie kaZUSy. Jeśli więc jeszcze nie polubiłeś profilu bloga na FB, a chcesz poznać wybrane przeze mnie kaZUSy, to zrób to czym prędzej 🙂

Tutaj znajdziesz profil bloga na FB

Pierwszym przykładem zmniejszenia składek ZUS z tytułu dotychczasowego zatrudnienia jest zawarcie umowy z innym pracodawcą z wynagrodzeniem równym co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia oraz jednoczesne przejście z umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy np. na umowę zlecenie. W takiej sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek (z tytułu umowy o pracę) jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia, to umowa cywilno-prawna stanowi jedynie tytuł do dobrowolnego ubezpieczenia. Wówczas z tego tytułu co prawda będzie konieczne odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS, ale już u dotychczasowego pracodawcy, przy założeniu zmiany stosunku pracy na stosunek zlecenia, nie powstałby obowiązek uiszczania przedmiotowych składek.

Przy czym od razu przestrzegam, że ewentualne zatrudnienie się w firmie rodzinnej (np. prowadzonej przez męża lub żonę) spowoduje uznanie Ciebie jako osobę współpracującą, a nie jako pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy. Wynika to bezpośrednio z treści przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art 8 ust. 11). W związku z tym podstawa wymiaru składek będzie taka sama jak dla osób prowadzących działalność gospodarczą, z tą niedogodnością, że bez możliwości skorzystania z preferencyjnych składek zus w okresie pierwszych 24 miesięcy.

Ponadto informuję, iż od 01.01.2017r w przypadku umowy zlecenie będzie obowiązywała, podobnie jak przy umowie o pracę, minimalna stawka godzinowa. Wprowadza ją ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, którą 5 sierpnia podpisał prezydent. Dotyczyć będzie osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że nie będą zatrudniać pracowników i nie będą zlecać usług na podstawie umów zleceń. Poza tym konieczne będzie prowadzenie rejestru przepracowanego czasu w ramach realizacji umowy zlecenia. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej oraz prowadzenia rejestru czasu pracy. Spośród wielu najważniejszy dla przedmiotu niniejszego wpisu będzie sposób polegający na zawarciu umowy zlecenia, w której o miejscu i czasie jej wykonania decyduje przyjmujący zlecenie i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Informuję również, że obecnie trwa wiele prac rządowych wokół umów cywilnoprawnych (w tym umowy zlecenia), z których mogą wyniknąć w dalszej lub bliższej przyszłości niekorzystne zmiany dla osób planujących ich zastosowanie w celu optymalizacji składek ZUS.

Podsumowując, pomysł nie należy do najbardziej lotnych, ale od czegoś należało zacząć. W kolejnych wpisach m.in. o założeniu własnej działalności, umowie o dzieło, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zagranicznym ustawodawstwie. Zapraszam 🙂