Wykonanie przyłączy gazu traktowane jest jako dzieło

Nie dawno poruszyłem na blogu temat unieważniania umów o dzieło przez ZUS (TUTAJ). Zresztą jest to w ogóle ostatnio gorący temat, o czym z kolei informowałem w kaZUS-ie na fanpage’u bloga 🙂

Przy okazji serdecznie zapraszam do śledzenia mojej aktywności na facebooku. O wspomnianych kaZUS-ach pisałem TUTAJ 🙂

Wracając jednak do umów o dzieło ciekawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 25 października 2016 o sygn. I UK 471/15. W świetle tego orzeczenia wykonanie przyłączy gazu traktowane jest jako dzieło. W mojej ocenie może ono być pomocne w wielu sprawach, w których ZUS kwestionuje charakter zawartych umów. W związku z tym poniżej przytaczam treść jego tezy, na którą nie zaszkodzi jak powołasz się w odwołaniu od decyzji ZUS.

Jeżeli bowiem przedmiotem umów było wykonanie przyłączy gazu do różnych obiektów, nie chodziło więc o wykonanie prostej pracy, lecz przyłącza gazu, które samodzielnie może być uznane za dzieło (określona inwestycja, robota budowlana lub jej część). Zadanie wykonawcy nie polega wówczas na starannym działaniu przy wykonywaniu zwykłych i powtarzalnych czynności, lecz na wykonaniu określonego dzieła (przyłącza gazu), uwzględniającego indywidualne uwarunkowania przedmiotu umowy i miejsca jej wykonania. Nawet gdyby nie wskazano cech i parametrów przyłącza gazu, to nie mogło być dowolności, jako że obowiązują powszechne regulacje, wymagające spełnienia określonych parametrów technicznych, budowlanych, bezpieczeństwa, zgodności z projektem i planem. Takiej robocie nie powinno się wówczas odmawiać cech dzieła.”

Ogólnie rzecz ujmując kwalifikowanie zobowiązań jako umów starannego działania (zlecenia) musi mieć swe racjonalne granice. Nie zawsze owe granice w swoich decyzjach zachowuje ZUS. Stąd też powstaje konieczność obrony swojego stanowiska przed sądem. Niejednokrotnie nawet przed Sądem Najwyższym, co niestety wymaga wielu nakładów (np. finansowych), ale chyba przede wszystkim cierpliwości i wytrwałości.

Czego każdemu w podobnej sytuacji życzę 🙂

A tymczasem cieszmy się majówką, bo tak szybko ucieka 🙂