ZUS odmówił mi świadczenia rehabilitacyjnego – czy w okresie odwoływania się jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

U wielu osób wątpliwości budzi kwestia: czy jeśli wykorzystałem pełen okres zasiłku chorobowego i złożyłem wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego a lekarz orzecznik ZUS uznał mnie za osobę zdolną do pracy, to czy w okresie kiedy składam sprzeciw do komisji ZUS, względnie toczy się postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych – jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Fakt ten ma duże znaczenie, bowiem osoby składające wnioski o świadczenie rehabilitacyjne często są schorowane i muszą na bieżąco korzystać z pomocy lekarskiej. Jeśli sąd albo ZUS zmieni decyzję, to pacjent zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z datą wsteczną. Jednak w przypadku odmowy może okazać się, że pacjent jest nieubezpieczony. Brak ubezpieczenia zdrowotnego może spowodować zaś prowadzenie przez NFZ postępowania administracyjnego w zakresie poniesienia kosztów świadczeń medycznych przez osobę nieubezpieczoną (w istocie zwrotu tych kosztów, które poniósł NFZ).

Art. 67 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Z kolei, art. 67 ust. 6 ww. ustawy stanowi, że osoba, o której mowa w ust. 2, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym.

Innymi słowy, ubezpieczony, o którym mowa w tym wpisie, wypełniałby dyspozycję art. 67. ust. 6 tylko w przypadku pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Z powyższego bowiem wynika, że chodzi tutaj o osobę faktycznie pobierającą świadczenie rehabilitacyjne, nie zaś o osobę co do której toczy się postępowanie o przyznanie takiego świadczenia. 

Na marginesie wskazać należy, że ustawodawca przewidział tytuł podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale w okresie toczenia się postępowania o przyznanie emerytury lub renty (art. 67 ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym) – o czym pisałem TUTAJ.

Podsumowując, w opisanym tutaj stanie faktycznym brakuje podstawy prawnej do wydania przez ZUS zaświadczenia potwierdzającego tytuł ubezpieczenia zdrowotnego w okresie oczekiwania na zakończenie postępowania w zakresie przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Powodem jest nie pobieranie w tym czasie świadczenia rehabilitacyjnego. Tytuł taki może ewentualnie powstać, ale dopiero po przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego (także za okres wsteczny).

Jeżeli zatem czekasz na decyzję ZUS-u lub orzeczenie sądu w tym zakresie, to jesteś osobą nieubezpieczoną.

W kolejnych wpisach wyjaśnię czy w takim przypadku istnieją i jakie alternatywne możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Źródło grafiki: 24oranges.nl, Flickr, CC BY-SA 2.0


Komentarze

ZUS odmówił mi świadczenia rehabilitacyjnego – czy w okresie odwoływania się jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym? — 1 komentarz

 1. Witam .Mam na imię Katarzyna z Białegostoku
  Zus odmówil mi renty inwalidzkiej w 1992r,w 1999r i obecnie 9.09.2019r, z zaskarżonej dec . 25.09.2019r – dec odmowna otrzymałam 3.10.2019r ” że nie jest Pani niezdolna do pracy” Jestem w trakcie pisania odwołania do Sądu i proszę o pomoc prawną. jak i co należałoby zrobić. Złożyłam 9.09.2019r wniosek do zus o zasiłek rechalib. ale ustnie powiedzieli ze na wyd decyzji ZUS maczasdo 18.11.2019r. Nie mam zadnego pisemnego potwierdzenia tej informacji…boje się ze nie będę miała srodkow do zycia…za IX. nie otrzymałam poborów = o zł.
  Mój okres zasiłkowy 182 dni skończył się 14.08.2019r i od tamtej pory byłam na zwolnieniu lek bezpłatnym do 30.09.2019r, teraz mam zwolnienie na 8 letnia córke tylko do 15.10.2019r i nadal nie jestem w stanie wrócic do pracy. co robić ? otzymałam z kadr skier na badania okresowe. Przecież jak powiem lekarzowi o swojej sytuacji .to on napisze o mojej niezdolności do pracy i zostanę z w o l n i o n a i bez ubezpieczenia.Jak lepiej nadal być na zwolnieniu czy iść na badanie okresowe? jak to wpłynie na spr.w Sadzie o przyznanie renty?

  od 1987r z ZUS otrzymałam stała III gr inwalidztwa. gł schorzenie to -skolioza skrzywienie boczne kręgosłupa z garbem zebrowym III / IV stopień ,po 2-ch operacjach kręgosłupa w wieku szkolnym 1985 i 1986r w wieku 15 lat. Jestem osoba niepełnosprawną od dzieciństwa , mam aż 27 lat ciągłości w jednym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy w godz 7-15( od 1993r)w początkowych latach w angażu z adnotacją otrzymywania dodatku szkodliwych warunków pracy przy komputerze.
  Chociaż kadrowa twierdzi że kiedyś były szkodliwe ale to już przeszłość i się nie liczą do szkodliwych. Rehalibitacje na kręgosłup w czasie urlopów wypocz. umożliwiały mi funkcjonowanie fizyczne w pracy. Od 02.2019r iestety moje dolegliwości znacznie się nasiliły, ( dostarczyłam wyniki rtg . rezonansu i karty leczenia)i zaświadczeniaże stan nie ulegnie poprawie, bo choroba postępuje i nie odczuwam poprawy po rehalibitacjach któr tez były w lipcu b.r. ale bez skutków poprawy zdrowia. Doszło też leczenie ambulatoryjne psychiatryczne ,(leki i terapia). udokumentowane zaświadczeniami. Nastąpił znaczne pogorszenie sprawności organizmu z powodu starzenia się organizmu i warunkami pracy .
  Praca przy ciągłym wprowadzaniu danych systemowych do monitora czasem z 15 minutowa przerwa tez przy ponitorze komput. w poz siedzącej 8 godzin dla osoby ze schorzeniem kręgosłupa czy nie jest zaliczona do szczególnych warunków? W stresującej atmosferze pracy . przy sprawdzaniu co zrobiłam i ile ,z zapisywaniuswoich notatek o stresie który trwał przez 27 lat. ( nie wiem czy o stresie w pracy pisać w odwołaniu do sądu)czy wpłynie to pozytywnie na orzeczenie w sprawie renty? CZy pomocne będzie zdobycie wyników badania wzroku. Wada słabszego widzenia pojawiła się po paru latach pracy. Na bad okresowym pojawiła się adnotacja o konieczności noszenia szkieł korekc.do pracy przy komput. Mam dok badania wzroku tej wady i obecnie zdobędę aktualne badania obecnej wady wzroku. Dlatego tez leczę się psychiatrycznie.(Mam też dokumentbadanie że wystąpiłą wada słuchu lewego ucha. W początkowych latacha w pracy były głośne drukarki igłowe.) Czy odnieść się w odwołaniu do do sytuacji pogodzeni obowiązków pracownika w stosunku do obob. samotnej tez matki i jednocześnie opieką obecnie małoletniej córki z wada koślawości kolan i także skrzywienia kręgosłupa. Bo to wiele wymaga obowiązków i czasu poświęcenia i sił fizycznej i psychicznej jednocześnie pracując. Stres przeważał. pojawiły się tez zaniki pamięci, dokument tez dostarczyłam do zus. Praca w Spółdzielni mieszkaniowej w księgowości wymaga wielkiej koncentracji i uwagi ksiegowan w systemie a z zaburzeniami pamięci i stresie psychicznym i bólu fizycznym nie jest wykonalna. A dodatkowo jak zaczęłam walczyć o swoje prawa osoby niepełnosprawnej do dodatkowej przerwy 15 minut w pracy to od 1.08.2018r zostałam p[rzeniesiona na stanowisko bardziej odpowiedzialne do ważniejszych i trudniejszych zadań w księgowości. dot księgowania do systemu kwot i dokumentów gdzie pomyłki nie są dopuszczalne. grożą zwolnieniem dyscyplinarnym. Proszę mi poradzić jakie aspekty dot sytuacji powinnam wyszczególnić w odwołaniu aby mogły wplynąc na przychylną mi dec w sprawie otrzymania renty czyli orzeczenia o mojej niezdolności do pracy. Panie Mecenasie proszę o pomoc. z poważaniem Katarzyna z Białegostoku mój tel 789 090 234

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.