„system nas nie puszcza”

Ostatnio jeden z klientów zwrócił się z takim oto problemem.

Otóż, w pewnym okresie czasu był zarejestrowany w ZUS z tytułu zatrudnienia w Polsce i jednocześnie posiadał na terenie Niemiec odrębny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym w danym okresie miał miejsce zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże wyżej opisany zbieg przestał istnieć, wszak był to krótki okres czasu, a zainteresowany przekazał do organu właściwie wystawiony przez niemiecką instytucję ubezpieczenia zdrowotnego formularz E106. Innymi słowy, odpadł tytuł do ubezpieczenia w związku z zatrudnieniem w Polsce, a pozostał tytuł związany z zatrudnieniem w Niemczech. Przeto, odkąd zbieg tytułów przestał istnień zainteresowany powinien mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tymczasem w trakcie ostatniej wizyty u lekarza okazało się, że w systemie eWUŚ zainteresowany widnieje jako osoba bez prawa do przedmiotowych świadczeń.

Tak więc bohater tej historii, będąc w niemałym szoku, spotęgowanym zresztą tym, że ww. zbieg tytułów zakończył się prawie rok temu (sic!), skontaktował się z właściwym dla siebie oddziałem NFZ.

Co się jednak okazało?

Że w związku z nierozstrzygnięciem ww. zbiegu nie jest możliwe zaktualizowanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej za okres od końca zbiegu do nadal. A rzekomym powodem tego stanu rzeczy jest „że system nas nie puszcza”.

Trudno jednak się pogodzić z tak prozaicznym z punktu widzenia świadczeniobiorcy powodem, jak niedopasowanie „systemu” do rzeczywistego stanu rzeczy. A jeżeli już faktycznie powstał problem natury informatycznej, to z kolei nie sposób przyjąć za wytłumaczalne, że rozstrzygnięcie powstałych trudności może trwać nieomal rok czasu.

Co więc zrobić w takiej sytuacji?

Okazuje się, że są wyjścia z sytuacji. Po pierwsze, można na podstawie art. 50 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych złożyć oświadczenie, że posiada się prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wzór formularza do pobrania TUTAJ. Po drugie, można zainterweniować pisemnie w NFZ, odsyłając organ do podstawowych zasad terminowego załatwiania spraw, w tym w szczególności, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

I tylko powstaje pytanie czy w ten sposób powinien działać „system”?