ZUS odmawia uchylenia decyzji w sprawie emerytur kobiet z 1953r

W ostatnich dniach otrzymałem sporą ilość wiadomości o tym, że ZUS odmawia ponownego przeliczenia wysokości emerytur z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej uer).

Na uzasadnienie ZUS podaję, że od doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 5 lat.

Przypominam, że powyższe wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019r, sygn. akt P 20/16, w którym Trybunał orzekł, iż sposób obliczenia (zaniżenia) emerytury właściwej kobiet urodzonych w 1953 r., które skorzystały z emerytury wcześniejszej po myśli art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS był niezgodny z Konstytucją.

Sprawa dotyczy zatem kobiet (ok 140 tys osób) urodzonych w 1953 r., które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 uer.

Wobec rozstrzygnięć ZUS wyjaśniam jakie skutki powyższego wyroku przewiduje sam Trybunał Konstytucyjny.

Przede wszystkim skutkiem wyroku TK jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji dla wszystkich kobiet objętych zakresem orzeczenia Trybunału. W uzasadnieniu swojego wyroku Trybunał pisze:

Przepis ten otwiera drogę do sanacji konstytucyjności sytuacji prawnych, w których zastosowanie art. 25 ust. 1b EmRentyFUSU wywołało konsekwencje zakwestionowane przez Trybunał. Z powszechnego charakteru wyroków TK, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji i utraty mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu (art. 190 ust. 3 Konstytucji), wynika, że możliwość rozstrzygnięcia sprawy z pominięciem derogowanego przepisu odnosi się zasadniczo do wszystkich spraw, w których niekonstytucyjny przepis był podstawą orzeczenia o prawach osób uprawnionych, bez względu na to, kto i w jakim trybie zwrócił się do Trybunału z odpowiednim żądaniem.”

Dalej Trybunał wyjaśnia rozumienie pojęcia „wznowienia postępowania”, co może mieć istotne znaczenie dla rozpoznania odwołań od decyzji odmownych ZUS, a to:

Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie TK, pojęcie „wznowienia postępowania”, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji ma szersze znaczenie niż pojęcie „wznowienia” w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach regulowanych w ustawach i obejmuje wszelkie instrumenty proceduralne stojące do dyspozycji stron, organów i sądów, wykorzystanie których umożliwia przywrócenie stanu konstytucyjności orzeczeń” (zob. np. postanowienie z 14 kwietnia 2004 r., sygn. SK 32/01, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 35).”

W świetle wyroku TK wznowienie postępowania może być zrealizowane w dwojakim trybie, tj:

1

Osobom, które odwołały się od decyzji ZUS o przyznaniu emerytury z uwzględnieniem art. 25 ust. 1b uer i postępowanie sądowe zakończyło się wydaniem wyroku przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje wznowienie na podstawie art. 401(1) Kodeksu postępowania cywilnego.

Dodatkowe informacje dotyczące skargi:

 • skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia,
 • do wznowienia postępowania właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów różnych instancji, właściwy jest sąd instancji wyższej (inaczej: skargę kieruje się bezpośrednio do sądu),
 • skargę wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – termin upływa 21.06.2019r.

2

Osobom, które nie odwołały się od decyzji ZUS o przyznaniu emerytury z uwzględnieniem art. 25 ust. 1b uer przysługuje wznowienie postępowania na podstawie art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 124 uer.

Dodatkowe informacje dotyczące skargi:

 • skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – termin upłynął w dniu 23.04.2019r (tego sposobu wznowienia dotyczą obecne odmowy ZUS),
 • wznowienie postępowania następuje tylko na żądanie strony,
 • podanie o wznowienie postępowania wnosi się do ZUS.

Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że powyższe przepisy dotyczące wznowienia postępowania nie uwzględniają specyficznej sytuacji związanej z obowiązkiem sanacji konstytucyjności w sprawach dotyczących emerytur kobiet z 1953r.

W uzasadnieniu wyroku TK dokładnie można przeczytać, że:

Pozostawiają (powyższe przepisy) tym samym znaczny margines dowolności organom i sądom w ocenie i rozstrzygnięciu następstw wyroku TK w konkretnych wypadkach. W celu zagwarantowania jednolitych zasad zawrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. Trybunał pragnie jednocześnie podkreślić, że niewydanie takiej regulacji przez ustawodawcę nie zamyka drogi do wznowienia postępowania. Oznacza to również, że do czasu wydania takiej regulacji osoby uprawnione mogą występować z wnioskami o wznowienie postępowania.

Trybunał Konstytucyjny sugeruje więc ustawodawcy wprowadzenie zmian w przepisach, a z drugiej strony, przewidując ew. opieszałość w tym zakresie ustawodawcy, zachęca wszystkich uprawnionych do występowania z wnioskami o wznowienie postępowania.

Mało tego, z tego wynika, że Trybunał zachęca również do składania odwołań od odmownych decyzji ZUS (inaczej: decyzji o odmowie uchylenia decyzji ZUS).

Podsumowując – Warto odwoływać się od decyzji ZUS !


Komentarze

ZUS odmawia uchylenia decyzji w sprawie emerytur kobiet z 1953r — 41 komentarzy

 1. mam odmowę zus w sprawie uchylenia decyzji, powód : upłynęło 5 lat. trybunał swoje zus swoje, a państwo teoretyczne.
  Warto iść z tym do sądu?

  • Witam,
   jeżeli przeczytała Pani wpis na blogu, pod którym umieściła Pani komentarz, to z niego wynika, że tak. Decyzja w tym zakresie jednak zawsze zależy od adresata decyzji ZUS.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

     • Jestem zainteresowany przygotowanie przez Pana stosownego odwołania.
      Jaki jest koszt?
      Proszę o odpowiedz meilową

 2. Proszę o informację, czy mam prawo wglądu do swoich dokumentów w ZUS i dokonać ksero. Chcę odwołać się do Sądu,bo dostałam decyzję odmowną ze względu na upłynięcie 5 lat ale chciałabym przejrzeć dokumenty jakie składałam wcześniej.Czy ZUS powinien mi je udostępnić.

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź. W poniedziałek idę do ZUS, mam nadzieję,że uda mi się uzyskać xero a następnie złożyć odwołanie do Sądu.Mam czas do końca maja a może wcześniej coś wyjaśni się i nie trzeba będzie składać już. Pozdrawiam.Barbara

    • Witam,
     jeżeli ksero będzie odpłatne (bo może być) to może Pani robić zdjęcia dokumentów znajdujących się aktach. Powodzenia w walce z ZUS 🙂
     Pozdrawiam
     Krzysztof Bogusz.

 3. Witam serdecznie,rocznik 1953,złożyłam o wniosek o wnowienie w sądzie sprawy z lutego 2016r.przeciwko ZUS o ponowne przeliczenie mojej emerytury po emeryturze bez pomniejszania mojej emerytury art.25 zgodnie z wyrokiem TK z 06.03.2019r,od 2008 r.cały czas pracuję zawodowo,mam pytanie, czy w tym wypadku, po wyroku pozytywnym (mam taką nadzieję )mogę liczyć na zwrot zaległych kwot emerytury od dnia dec.28.04.2014 r.emerytura powszechna,60 lat,4 m-ce,czy ZUS będzie musiał wypłacić mi również odsetki za zwłokę,czy mogę liczyć na to automatycznie, czy muszę o to wystąpić w sądzie,
  Dziękuję ,pozdrawiam, Anna

 4. ZUS w sprawie mojej mamy stwierdził, że upłynęło ponad 5 lat od decyzji wydanej w 2013 r., odmówił uchylenia stwierdzając jedynie jej wydanie z naruszeniem prawa. Ale moja mama miała ponownie przeliczoną emeryturę w 2015 r. i na podstawie tej decyzji wypłacana jest jej emerytura. Czy ZUS miał prawo odnieść się do decyzji, która już nie jest w mocy? Wg mnie powinni brać pod uwagę decyzję z 2015 roku.

  • Witam,
   zasadniczo porady prawne są odpłatne. Zapraszam więc do kontaktu mailowego lub telefonicznego (wszelkie dane w zakładce KONTAKT). Nie jest możliwe odpisywanie na każdy komentarz w sposób merytoryczny. Być może w wolnej chwili napiszę na ten lub inny temat artykuł, ale nie mogę tego obiecać kiedy i na jaki temat to będzie.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

  • Witam,
   zasadniczo porady prawne są odpłatne. Zapraszam więc do kontaktu mailowego lub telefonicznego (wszelkie dane w zakładce KONTAKT). Nie jest możliwe odpisywanie na każdy komentarz w sposób merytoryczny. Być może w wolnej chwili napiszę na ten lub inny temat artykuł, ale nie mogę tego obiecać kiedy i na jaki temat to będzie.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 5. Witam, nawiązując do przeliczenia emerytury kobiet rocznik 1953 zastanawiam się. Moja mama również otrzymała decyzje odmowną z powodu przedawnienia (5 lat). Więc gdy złoży teraz odwołanie od decyzji ZUS i gdyby ZUS przeliczył ponownie może się okazać że będzie miała mniejszą emeryturę niż teraz? A jeśli byłaby mniejsza to pomniejszą emeryturę czy zostanie ta, która jest wypłacana teraz?

 6. Witam, jestem rocznik 53. Pisałam odwołanie do ZUS i dostałam odpowiedź i przeliczenie które jest niższe niż pobieram. Nie rozumiem tylko, dlaczego inne panie mają waloryzowano kapitał początkowy i inny współczynnik lat dozycia A ja nie. Wiaze sie to z bardzo duza podwyżką. Przeciez tez nie pracowaly i pobieraly emeryture, nie zrezygnowaly z niej. Skoro mam nizsza i wg ZUS pobieram wyzsza to dlaczego nie mam po staremu dodanych lat nieskladkowych za urlop wychowawczy ktory dalam do przeliczenia 1,3 %. Proszę o odpowiedź czy mogę jeszcze odwoływać się do sądu. Pozdrawiam

  • Witam,
   bez wglądu w treść dokumentów, w tym treść decyzji trudno o jakąkolwiek poradę. Poza tym zasadniczo porady są odpłatne. Dane kontaktowe są w zakładce KONTAKT.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Ja rozumiem , że porady są płatne i biorę to pod uwagę tylko moja sytuacja jest trochę inna więc czy odwoływanie się do sądu odniesie skutek, czy jest zasadne. Pozdrawiam

    • Ja rozumiem , że porady są płatne i biorę to pod uwagę tylko moja sytuacja jest trochę inna więc czy odwoływanie się do sądu odniesie skutek, czy jest zasadne. Pozdrawiam

     • Witam,
      również rozumiem Pani sytuację, ale bez względu w dokumenty, tudzież zapoznanie się z nimi, nie jest możliwe udzielenie porady, a już tym bardziej udzielenie odpowiedzi na pytanie czy odwołanie odniesie skutek, tj, czy jest zasadne. A nawet jeżeli, to ostatecznie oceni to i tak Sąd, bowiem nie da się przed skierowaniem sprawy do Sądu zagwarantować, że sprawa zakończy się sukcesem, a inaczej, że odwołanie było zasadne. Stąd też taka treść mojej odpowiedzi na Pani pierwszy komentarz.
      Pozdrawiam
      Krzysztof Bogusz.

 7. Witam. Rocznik 53. Otrzymałam z ZUS decyzję odmowną: “pobierała pani emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie art.88 karty nauczyciela. Nie jest to więc emerytura wcześniejsza o której mowa w wyroku TK, a zatem brak jest podstaw do uchylenia decyzji” Proszę o informację czy jest sens wnoszenia odwołania do sądu. Pozdrawiam

   • Dzień dobry,
    moja mama ma podobną sytuację…” pobierała Pani emeryturę wcześniejszą, przyznaną na podstawie art. 40 w związku z artykułem 50 ustawy emerytalnej (mama pracowała w biurze, na kolei). Nie jest to więc emerytura wcześniejsza o której mowa w wyroku TK, a zatem brak jest podstaw do uchylenia decyzji”.
    Panie Krzysztofie, jest sens pisać odwołanie?

    Pozdrawiam

    Agata

 8. Witam,
  Panie Krzysztofie bardzo proszę o informację jaki jest koszt przygotowania przez Pana odwołania od decyzji odmownej ZUS dotyczącej ponownego przeliczenia emerytury i jaki jest czas oczekiwania.

  • Witam,
   proszę przesłać na maila skan dokumentów. W odpowiedzi napiszę jaki jest koszt pomocy prawnej. Dane kontaktowe znajdują sie pod zakłądką KONTAKT.
   Pozdrawiam
   Krzystzof Bogusz.

 9. Witam Pana mecenasa, wiem,ze otrzymam odmowna decyzje ze ZUSu w spr. ponownego przeliczenia emerutury w zwiazku ze skarga TK. Odwolam sie do sadu i zobaczymy co bedzie dalej. Jednakze czy moglby mi Pan odpowiedziec, czy moge z innej strony powalczyc z ZUSem tzn. chcialabym zlozyc wniosek o ponowne przeliczenie kapitalu poczatkowego chciazby w zuwiazku z urlopem wychow.na dzieci oraz z uzwzgledniem nowych tablic trwania zycia obwiazujacych nw dniu kiedy osiagnelam powszechny wiek emerytalny. Czy wowczas tak,czy siak ZUS powinien naliczy mi po nowemu emeryture, czy nie/ jak to jest? Zechcialby mi Pan wyjasnic? z gory dziekuje daniela

 10. Otrzymałam decyzję o odmowie uchyelnia decyzji z 2013 roku i stwierdzeniu jej nieważnosci.
  Piszę odwołanie do sądu.
  Czy prawidłowy wniosek to wniosek o zmianę decyzji poprzez uchylenie decyzji z 2013 roku z powodu orzeczenia przez TK niezodności aktu normatywnego z konstytucją?

 11. Witam. Rocznik 53. Otrzymałam z ZUS decyzję odmowną: “pobierała pani emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie art.88 karty nauczyciela. Nie jest to więc emerytura wcześniejsza o której mowa w wyroku TK, a zatem brak jest podstaw do uchylenia decyzji” Proszę o informację czy jest sens wnoszenia odwołania do sądu. Pozdrawiam

  • Witam,
   proszę zerknąć na moją odpowiedź na komentarz #Elżbiety. Dodam jedynie, że istnieje możliwość powołania się na wykładnie prokonstytucyjną, która jeżeli przekona Sąd, może spowodować uwzględnienie odwołania (co się zdarza w innych sprawach, np. dotyczących przedawnienia składek ZUS zabezpieczonych hipoteką ZUS). Niemniej jednak, jak pisałem już, ryzyko przegrania sprawy jest większe.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 12. Witam. Rocznik 53. Ja również otrzymałam decyzje odmowną z informacją “pobierała pani emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie art.88 karty nauczyciela. Nie jest to więc emerytura wcześniejsza o której mowa w wyroku TK, a zatem brak jest podstaw do uchylenia decyzji”. Czy argument ten zamyka możliwość dochodzenia roszczenia i czy jest możliwość pozyskania wzoru odwołania wraz z właściwym uzasadnieniem.

  • Witam,
   na pewno wyrok TK nie objął wszystkich osób, których dotyczył przepis uznany za niezgodny z Konstytucją. Czy jednak zamyka to możliwość dochodzenia roszczenia? Na pewno ryzyko oddalenia odwołania jest sporo większe, ale nie określałbym tego jako “zamknięcie możliwości dochodzenia roszczenia”. Co do wzoru odwołania to na blogu udostępniam tylko i aż ogólny wzór odwołania. Poza tym usługi są odpłatne.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Ja mam wznowione postępowanie w sprawie emerytury rocznik 1953 ale jej wysokość wylicza się na podstawie art.46 i przyznaje się od 1.03.2019 pomijając okres od wydania decyzji o powszechnej emeryturze przyznanej 14.04.2014r.dlaczego???

 13. A co jeśli skarge o wznowienie wyslalam po terminie i dostalam decyzje odmowna bo napisali ze powinnam napisac wniosek o przywrocenie terminu? skad mialam niby wiedziec ze termin uplywa w kwietniu…..

  • Witam,
   w takiej sytuacji najlepiej byłoby złożyć ponownie wniosek o wznowienie z wnioskiem o przywrócenie terminu, który należy odpowiednio uzasadnić. Poza tym z ostrożności można złożyć odwołanie od decyzji odmownej. Zaznaczam jednak, że nie znam szczegółów sprawy więc trudno dokładnie odpowiedzieć w konkretnej Pani sprawie. W razie zainteresowanie zapraszam do kontaktu poprzez mail, na który można przesłać skan lub zdjęcia dokumentów.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 14. Witam, decyzja odmowna ze wzgledu na upływ 5 lat. Na końcu listu informacja że mozna odwołać się od decyzji poprzez złożenie dokumentu w ZUS. Czy iść tą drogą i złożyć odwołanie od decyzji? Czy należałoby wystąpić od razu do sądu?

 15. Otrzymałam z ZUS-u decyzje o przyznaniu emerytury (rocznik 1953) jednakże po złożonym w dniu 25.05.br. odwołaniu od decyzji z 01.06.2009r.Owszem przeliczono m i świadczenie, jednakże naliczono wyrównanie od 01.04.2019 do 30.06.2019. Moje pytanie brzmi dlaczego nie wyliczono wyrównania od 01.06.2009r.?

  • Otrzymałam z ZUS-u decyzje o przyznaniu emerytury (rocznik 1953) jednakże po złożonym w dniu 25.05.br. odwołaniu od decyzji z 01.06.2009r.Owszem przeliczono m i świadczenie, jednakże naliczono wyrównanie od 01.04.2019 do 30.06.2019. Moje pytanie brzmi dlaczego nie wyliczono wyrównania od 01.06.2009r.?

 16. Witam. moja teściowa składała pismo w sprawie ponownego przeliczenia emerytury. zus odmówił jej tego przeliczenia. Co mamy zawrzeć w odwołaniu od decyzji odmownej i jakie dać argument?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.