Kontrola ZUS (1)

Choć jestem tuż przed urlopem, to mimo to postanowiłem przygotować wstępny wpis na temat kontroli płatników składek dokonywanej przez ZUS. W kolejnych wpisach będę już bardziej szczegółowo opisywał większość kwestii z tym związanych. Wprawdzie będzie to pewnie już po urlopie, czyli za ok 2 -3 tygodnie, bowiem choć trochę planuję zapomnieć o obowiązkach i w spokoju naładować baterie na drugą połowę tego roku 🙂

Pomysł na temat wpisów wziął się, jak zresztą najczęściej, z wielu spraw z którymi spotykam się na co dzień. Z praktyki zauważyłem bowiem, że często płatnicy składek (prościej: przedsiębiorcy) nie mają świadomości o zakresie możliwej kontroli, uprawnieniach inspektorów oraz możliwości zabezpieczenia swych praw już na etapie kontroli.

A odpowiednie działanie już na wczesnym etapie, pozwala niejednokrotnie zapobiec wydaniu niekorzystnej decyzji oraz uniknąć długotrwałego procesu sądowego. Warto zatem poznać swoje prawa i dowiedzieć się nieco więcej na ten temat.

Jako więc, że niniejszy wpis na być wstępem do kolejnych to poniżej podaję dla podtrzymania zainteresowania (:-)) kilka informacji związanych z owymi kontrolami ZUS.

Co ciekawe, kontrole ZUS prowadzone są na podstawie rocznego planu, który stanowi prognozę ewentualnych naruszeń prawa i obowiązków płatników składek. Innymi słowy, kontrole ZUS prowadzi się tam, gdzie Zakład przewiduje, że mogło dojść do nieprawidłowości.

Ponadto, znaczenie dla planu kontroli ma także przedawnienie, np. jeśli należności składkowe przedawniają się od 1 stycznia 2012 r. w terminie 5 letnim od dnia wymagalności, to można spodziewać się kontroli ZUS pod koniec upływu tego terminu.

Ale najważniejsze co chciałbym, abyś Czytelniku zapamiętał z niniejszego wpisu, to okoliczność, że kontrola ZUS przeprowadzana jest przez inspektora kontroli ZUS na podstawie upoważnienia i po okazaniu płatnikowi legitymacji służbowej. Warto dokładnie zapoznać się z okazanym dokumentem, bowiem z jego treści powinno wynikać wiele elementów na które składać się będzie całokształt kontroli ZUS.

Gwoli jeszcze uzupełnienia podam, że w czynnościach kontrolnych ZUS może także brać udział pracownik Zakładu, który przygotowuje się do egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora. Powinien on mieć jednak odrębne upoważnienie i wylegitymować się dowodem osobistym.

I to tyle tym razem. Czas na odpoczynek 🙂