ZUS umarza postępowanie w sprawie podstawy wymiaru składek

Daleki jestem od stwierdzenia, że “ZUS da się lubić”. Co to, to nie 🙂 Niemniej jednak kolejny raz ZUS pokazuje, że można rzetelnie przeanalizować złożone do akt dokumenty i pisemne wyjaśnienia. Rzekłbym nawet, że to ponowny przypadek, gdy ZUS faktycznie, rzeczywiście, a nie na pozór i w sposób jedynie formalny pochyla się nad sprawą.

Efektem tego jest właśnie decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych i podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeszcze raz więc zachęcam wszystkich kontrolowanych do aktywnego udziału w postępowaniu wyjaśniającym już na etapie postępowania przed ZUS. W razie czego zachęcam też do konsultowania swojej sprawy z osobami mającymi praktykę w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Poniżej na potwierdzenie zamieszczam zdjęcie decyzji przesłane przez mojego Klienta 🙂