Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z opłaty prolongacyjnej

Były tego rodzaju zapowiedzi i ostatecznie znalazły się ustawie, bliżej znanej jako tarcza antykryzysowa. Mianowicie chodzi o zwolnienie z opłaty prolongacyjnej, czyli opłaty, która jest pobierana w związku z odroczeniem terminów płatności należności z tytułu składek oraz rozłożeniem ich na raty.

Dokładna treść przepisu brzmi następująco:

Art. 15zb. W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4.

Z powyższego wynika, że opłata prolongacyjna nie będzie naliczana, gdy w odpowiedzi na wniosek złożony w okresie:

  1. stanu zagrożenia epidemicznego albo
  2. stanu epidemii albo
  3. w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty

dotyczyć będzie należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020r.

Wobec pierwszej propozycji ZUS, dotyczącej odroczenia płatności składek za okres luty, marzec i kwiecień powyższy przepis powinien znaleźć zastosowanie do sporej grupy przedsiębiorców. Przy czym, wobec następnego wprowadzenia zwolnienia ze składek ZUS za okres marzec, kwiecień i maj, to zwolnienie z opłaty prolongacyjnej powinno dotyczyć tylko miesiąca luty. Oczywiście, pomijając pozostałą grupę przedsiębiorców, którzy o wiele wcześniej byli na bakier z płatnościami składek do ZUS i teraz chcą skorzystać z dobrodziejstwa np. układu ratalnego.

Na koniec dodam, że całe zamieszanie, bynajmniej nie tak spore jak w związku ze zwolnieniem ze składek, związane było z tym, że w ślad za informacją o możliwości odroczenia składek nie poszła informacja, że wiąże się to mimo wszystko z dodatkowymi kosztami. Ostatecznie i na przyszłość warto jednak wiedzieć, że opłata prolongacyjna ma swoją zaletę – jej stawka jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.

#zostanwdomu