Płatniku składek zwolnienie dotyczy tylko nieopłaconych składek !

Prace Senatu nad tzw. tarczą antykryzysową 2.0, czyli ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zaplanowane są dopiero na 15 i 16 kwietnia 2020r (początek 15 kwietnia 2020r o godzinie 13:00).

To oznacza, że raczej niemożliwe jest już wejście w życie nowej tarczy przed upływem terminu płatności składek dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz którzy był zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Dlaczego akurat taką grupę płatników składek wyróżniłem?

Ano dlatego, bo dla tej grupy płatników składek proponowane jest rozszerzenie prawa do zwolnienia ze składek ZUS. Pisałem o tym we wpisie pt. „Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS ?” (wpis był aktualizowany).

I jeżeli tak, to ważna jest uwaga, że choć owe zwolnienie ma obejmować również marzec, to dotyczyć ma tylko nieopłaconych składek ZUS. Innymi słowy, wraz z opłaceniem składek ZUS za marzec odpadnie możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Przewrotnie więc do łask (ale chwilowo 🙂 ) może powrócić wniosek o odroczenie składek ZUS. Wydaje się, że tylko w ten sposób możliwe będzie zachowanie prawa do skorzystania z ww. zwolnienia z jednoczesnym nieponoszeniem dodatkowych kosztów. Wszak, obecnie w razie odroczenia płatności składek nie jest naliczana opłata prolongacyjna. Z kolei, jakiekolwiek opóźnienie w płatnościach składek spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Aby to jednak miało sens, to ów wniosek należałoby złożyć przed upływem terminu płatności składek.

Formularz uproszczonego wniosku o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (RDU) można pobrać na stronie ZUS lub złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS.