Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę

Jednym z nowych rozwiązań zawartych w tarczy 2.0 jest możliwość uzyskania odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę. Aby jednak skorzystać z tego wsparcia należy wystąpić do ZUS z osobnym wnioskiem. Jest to warunek niezbędny do uzyskania ulgi.

Na stronie ZUS jest już dostępny formularz takiego wniosku o oznaczeniu RDO.

Przy czym, co jest ważne, z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można wystąpić w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

W obecnej sytuacji wniosek najlepiej jest złożyć za pośrednictwem ZUS PUE. Jeżeli jednak ktoś nie ma jeszcze założonego konta, to nadal może to zrobić w wersji papierowej.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dotyczy okresu od stycznia 2020r.

Ulga obejmuje wszystkich płatników składek (warunkiem jest bycie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne). W przypadku omawianej ulgi nie ma znaczenia od kiedy jest się zgłoszonym do ZUS jako płatnik składek lub jaka jest wielkość przedsiębiorstwa.

Skorzystanie z odstąpienia będzie możliwe w następujących sytuacjach:

1. gdy składki zostały opłacone po ustawowym terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetki;

2. gdy składki nie zostały jeszcze opłacone, a upłynął już ich termin płatności.

Na koniec dodam, bo być może na pierwszy rzut owa ulga ma znaczenie marginalne, że dla niektórych płatników składek, którzy przykładowo nie kwalifikują się do zwolnienia z opłacania składek, owa ulga może mieć jednak realny wymiar finansowy. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że skorzystanie z niniejszej ulgi nie wyklucza skorzystania z innych ulg lub dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej.