Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców też interweniuje w sprawie świadczeń postojowych dla wspólników spółek jawnych

Ostatnio pisałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie świadczeń postojowych dla m.in. wspólników spółek jawnych. Z wpisem można zapoznać się TUTAJ.

Z kolei w tym wpisie informuję, że podobną interwencję podjął Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tym razem skierowaną do Ministra Rozwoju. Duża rzecz i podobnie godna uznania oraz wspomnienia na blogu.

Co w tym z mojego punktu widzenia ciekawe, to że informację na ten temat uzyskałem od jednego z przedsiębiorców, który słusznie nie poddaje się w walce z ZUS i szuka wsparcia w każdy możliwy sposób. W tym przypadku prawną pomoc owemu przedsiębiorcy zaoferował właśnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który zresztą niejednokrotnie pomaga przedsiębiorcom w trudnych sprawach. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w obecnych czasach i w nieraz nierównej walce o swoje prawa.

Gwoli jasności dodam, że w tym przypadku Rzecznik zainterweniował tak w powszechnym interesie, jak i w indywidualnym interesie wyżej wspomnianego przedsiębiorcy. Dlatego tym bardziej o tym wspominam, bo jednocześnie chciałbym wskazać na taką możliwość każdemu małemu i średniemu przedsiębiorcy w Polsce. Więcej na ten temat można przeczytać bezpośrednio na stronie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ponadto, z mojej strony pozostaje mi tutaj przytoczyć argumenty, na które w swojej interwencji powołuje się Rzecznik. Mam nadzieję, że dodatkowo pomoże to innym przedsiębiorcom (np. wspólnikom spółek jawnych, komandytowych) walczących o choćby namiastkę koniecznego wsparcia, jakim przecież jest świadczenie postojowe. Są to następujące argumenty:

Intencją ustawodawcy było przyznanie świadczenia postojowego ww. wspólnikom spółek osobowych, bo opłacają składki sami za siebie.

Ustawodawca w art. 15zq ustawy o COVID-19 odsyła również do innych przepisów szczególnych, przez które należy również rozumieć ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma to o tyle duże znaczenie, bo w świetle tej ustawy osobą prowadzącą działalność gospodarczą są również wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

Gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie świadczenia postojowego tylko osobom wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, to niecelowe byłoby odesłanie do innych przepisów szczególnych.

Wspólnicy ww. spółek osobowych a nie same spółki podlegają obowiązkowi podatkowemu.

Z kolei poniżej na potwierdzenie wklejam zdjęcie pierwszej strony pisma Rzecznika do Ministra Rozwoju: