Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o rentę – infografika postępowania odwoławczego ZUS

Jak już informowałem w ostatnim czasie nawiązałem współpracę z Fundacją Alabaster. W związku z tym przygotowałem dosyć obszerny artykuł na temat procedury odwoławczej od decyzji ZUS w sprawie o rentę, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących na Atopowe Zapalenie Skóry (AZS). Pisałem o tym tutaj.

Z uwagi jednak na wspomnianą obszerność artykułu zastanawiałem się w jaki sposób ten sam temat przedstawić w o wiele krótszej formie. Wszak, zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma czas, chęć lub po prostu możliwość przeczytania całości artykułu.

Dlatego też padł pomysł opracowania specjalnej infografiki, w której krok po kroku, w krótkiej, zgrabnej i przejrzystej formie przedstawione zostaną poszczególne etapy postępowania odwoławczego od decyzji ZUS.

W tym przypadku jest to wersja odrobinę szersza, bo obejmuje także etapy składania wniosku o przyznanie renty i sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS.

Z treścią infografiki można zapoznać się poniżej, ale przed tym dodam jeszcze, że treści w niej zawarte dotyczą każdego świadczenia, które uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej) lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, tj.:

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Renty socjalnej

Renty rodzinnej

Świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych)

Jednorazowego odszkodowania (w związku z tym, że stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska)

Projekt Justyna Woskowicz