ZUS uchyla dwie decyzje na skutek odwołań !

Ostatnio w krótkim odstępie czasu miałem okazję pisać dwa bardzo podobne odwołania od decyzji ZUS Oddział w Chorzowie. Każda ze spraw bowiem dotyczyła podlegania jako pracownik obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Łatwo się więc domyślić, że ZUS na podstawie swoich argumentów doszedł do rzekomo słusznych wniosków, że umowy o prace zostały zawarte dla pozoru.

Podobieństwa obu spraw nie dotyczyły jednak tylko przedmiotu decyzji, czyli podlegania ubezpieczeniom, ale też okoliczności faktycznych w jakich zapadłych. O tym napiszę poniżej, bo na samym wstępnie chcę, aby wyraźnie wybrzmiało, że w obu przypadkach uważałem, że decyzje ZUS były wybitnie nieprawidłowe. I jako takie powinny być uchylone na skutek samego odwołania. Niemniej jednak z doświadczenia wiedząc, że nie zdarza się to często, to każdego z Klientów pozostawało mi nastawić na trudną i wyboistą batalię sądową. A o możliwości uchylenia decyzji przez ZUS wspominałem mimochodem, niejako z obowiązku.

Jakież więc było moje zdziwienie, gdy okazało się, że w obu sprawach ZUS uwzględnił odwołanie i uchylił decyzje o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych. Innymi słowy, ZUS na skutek odwołań, skądinąd obszernych, ale w podobnych sprawach trudno inaczej, uchylił niekorzystne decyzje przywracając tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym. Finalnie też przyznane zostaną stosowne świadczenia z ZUS (tutaj zasiłki chorobowe).

Zadowolenie Klientów było i jest oczywiste. A nawet spotęgowane, bo wcześniej uczulałem jakie są ryzyka oraz że wynik postępowania bądź co bądź jest niepewny. Niestety to są nieodłączne elementy i zawsze należy być tego świadomym. Nie znaczy to jednak, że od razu należy się poddawać, bo z ZUS da się wygrać lub nawet przekonać do zmiany stanowiska przed skierowaniem sprawy do Sądu.

Wracając do okoliczności faktycznych obu spraw to podobieństwa były następujące. Okres zatrudnienia przed zachorowaniem był dosyć krótki. Wysokość wynagrodzenia na umowach o prace była powyżej minimalnego wynagrodzenia, ale poniżej statystycznych rynkowych zarobków na danych stanowiskach. Powodem zwolnienia lekarskiego był nagły stan chorobowy, np. w jednym z opisywanych przypadków był to uraz podczas aktywności sportowej, skutkiem którego była operacja i konieczność rehabilitacji. Zajmowane stanowiska pracy wymagały szczególnych kompetencji, którymi bezsprzecznie legitymowali się obaj Klienci, tj. zgadzało się wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe. Sytuacja finansowa pracodawców nie stwarzała żadnych przeszkód do zatrudnienia nowego pracownika. Wręcz przeciwnie można było zaobserwować ciągły rozwój działalności. W końcu, po okresie leczenia każdy z Klientów wrócił do pracy na swoich stanowiskach i wykonywał pracę z od początku ustalonym zakresem obowiązków.

To tak pokrótce, bo nie sposób przytaczać tutaj wszystkich okoliczności, ale dodam jeszcze, że w każdej ze spraw były też materialne dowody pracy. Choć przyznać muszę, że dosyć ubogie. Nie mogło być jednak inaczej, bo stan chorobowy pojawił się nagle i dosyć szybko po zawarciu umowy o pracę. ZUS zbagatelizował przedstawione dowody, ale przede wszystkim pominął większość kwestii, które powinien zbadać przed wydaniem decyzji. Naruszył przy tym szereg zasad postępowania administracyjnego na co zawsze warto zwrócić uwagę. Nie sposób było odnieść wrażenia, że treść decyzji ZUS była z góry ustalona.

Poniżej treść każdej z decyzji ZUS Oddział w Chorzowie wydanych po złożeniu skutecznych odwołań.

Decyzja nr 1

Decyzja nr 2