ZUS żąda zwrotu świadczenia postojowego

Obecnie trwa wzmożone postępowanie ZUS w zakresie kontroli wypłaconych świadczeń postojowych. Przypominam, że świadczenie to wprowadzone zostało na mocy ustawy antycovidowej. Stanowi formę finansowego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących pracę na podstawie np. umowie o dzieło czy zlecenie, które należy się w przypadku przestoju spowodowanego COVID-19.

Wynik kontroli ZUS często polega na wydaniu decyzji o zwrocie wypłaconego świadczenia wraz z odsetkami. Gdy więc ktoś pobrał świadczenie kilkukrotnie to nagle po nieraz dwóch latach okazuje się, że jest zobowiązany do zwrotu niemałej kwoty.

Powstaje pytanie czy są jakieś podstawy do obrony i skutecznego odwołania się od decyzji ZUS do sądu. Co do zasady, zawsze to zależy od okoliczności indywidualnego przypadku, ale mimo to można wskazać na kilka podstaw, które raczej się powtarzają w kolejnych sprawach.

Przede wszystkim istotne jest, że pomoc ze strony ZUS udzielana była automatycznie, bezrefleksyjnie i bez względu na skutki takich działań, jakie mogą powstać w przyszłości. Mając to na względzie oraz działanie bądź co bądź w zaufaniu do ZUS, to nie trudno zauważyć, że jest to postępowanie spóźnione ze strony organu rentowego. Tym bardziej, że tenże wypłacał świadczenia bez zastrzeżeń co do treści składanych wniosków. Podnieść więc można, że ZUS jako organ dedykowany do obsługi wniosków o świadczenie postojowe, tudzież mający do tego odpowiednie narzędzia i zasoby, powinien wpierw zweryfikować wnioski i dopiero przyznać lub odmówić przyznania świadczeń. Odwrotna kolejność zrzuca odpowiedzialność z Zakładu przerzucając ją na wnioskodawców, dodatkowo obciążając odsetkami.

Częstym tłumaczeniem organu jest, że w chwili składania wniosków i wypłaty świadczeń musiał działać w pośpiechu i przez to nie weryfikował wniosków. Tymczasem obowiązkiem ZUS była właśnie weryfikacja wniosku o świadczenie i wydanie decyzji, co do tego świadczenia, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Samo złożenie wniosku nie obligowało przecież organu rentowego do wydania pozytywnej decyzji bez sprawdzenia warunków przyznania świadczenia.

Podsumowując, gdy ZUS wyda niekorzystną decyzję o zwrocie wypłaconych świadczeń postojowych, to warto się dokładnie zastanowić czy po drodze organ rentowy dochował swoich obowiązków. Jeżeli nie, a tak będzie w większości przypadków, to warto rozważyć odwołanie od decyzji ZUS.

Dobrym rozwiązaniem będzie wcześniejsze jeszcze skonsultowanie tego z prawnikiem specjalizującym się w sporach z ZUS.