Wyższa emerytura- sposoby na jej zwiększenie!

Nie tak dawno ukazał się mój komentarz do artykułu “Nie jesteś zadowolony ze swojej emerytury? Sześć sposobów, by zwiększyć jej wysokość” opublikowany na portalu Business Insider. W jego treści wypowiadam się na temat świadczenia uzupełniającego, które może zwiększyć wysokość naszej emerytury:

– Wysokość tego świadczenia wynosi do 500 zł miesięcznie i przysługuje osobie uznanej za niezdolną do samodzielnej egzystencji. Ustalenia w tym zakresie podejmuje lekarz orzecznik ZUS, ewentualnie komisja lekarska ZUS, do których kieruje organ rentowy po złożeniu wniosku na formularzu ESUN – to wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; dostępny na stronie ZUS – informuje radca prawny Krzysztof Bogusz z Kancelarii specjalistycznej Radcy Kontra ZUS (prawa ubezpieczeń społecznych) – www.radcykontrazus.pl, autor bloga Odwołanie od decyzji ZUS.

– Jeżeli jednak wnioskodawca legitymuje się już orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nadal jest ono ważne, to po prostu trzeba go przedłożyć do ZUS wraz z wnioskiem. Co przy tym ważne, przedmiotowe świadczenie może przysługiwać emerytowi, jeśli wysokość emerytury nie przekracza 2157,80 zł brutto. Wynika to z faktu, że łącznie wysokość emerytury i świadczenia uzupełniającego nie może przekraczać tej kwoty. Przedmiotowe świadczenie przysługuje tylko na wniosek, czyli np. jeśli w odpowiedzi na wniosek o dodatek pielęgnacyjny ustalona zostanie niezdolność do samodzielnej egzystencji to bez wyraźnego wniosku również o świadczenie uzupełniające nie będzie ono wypłacane. Oczywiście na koniec zawsze należy pamiętać o kryterium dochodowym – mówi radca prawny Krzysztof Bogusz.

W artykule można jeszcze przeczytać o innych sposobach na podniesienie wysokości świadczenia m.in.:

– wykonywanie pracy i jednoczesne pobieranie emerytury,

– przejście na emeryturę w późniejszym wieku,

– złożenie wniosku o ponowne obliczenie emerytury, jeśli pojawią się nowe dokumenty potwierdzające np. wykonywaną pracę

– dodatek pielęgnacyjny,

– przejście na emeryturę w najkorzystniejszym miesiącu w roku.

Z treścią całego artykułu można się zapoznać na portalu Business Insider – TUTAJ.