DANE PODSTAWOWE

DANE PODSTAWOWE

Minimalne wynagrodzenie za pracę:
– w 2016r

1 850,00 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę:
– w 2016r

2 000,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie:
– w I kwartale 2015r

4 054,89 zł

– w II kwartale 2015r

 3 854,88 zł

– w III kwartale 2015r

3 895,33 zł

– w IV kwartale 2015r

4 066,95 zł

– w I kwartale 2016r

4 181,49 zł

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 2015r

3 959,00 zł

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 2016r

4 055,00 zł