EMERYTURY I RENTY

EMERYTURY I RENTY

Minimalne:
– emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

882,56 zł

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

676,75 zł

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1059,07 zł

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

812,10 zł

Dodatki do emerytur i rent:
– dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

208,67 zł

– dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

313,01 zł

– dodatek dla sieroty zupełnej

392,20 zł

 

EMERYTURY I RENTY

Dodatki do emerytur i rent:
– dodatek kombatancki

208,67 zł

– dodatek kompensacyjny

31,30 zł

– świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,46 zł
do 208,67 zł

– świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,46 zł
do 208,67 zł

Renta socjalna

741,35 zł

Świadczenie przedemerytalne

1029,86 zł

Kwota bazowa
(przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne)

3 408,62 zł

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń rencistów i wcześniejszych emerytów:
1. 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
– od 1 czerwca 2015r

2 838,50 zł

– od 1 września 2015r

2 698,50 zł

– od 1 grudnia 2015r

2 726,80 zł

– od 1 marca 2016r

2 846,90 zł

– od 1 czerwca 2016r

2 927,10 zł

2. 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
– od 1 czerwca 2015r

5 271,40 zł

– od 1 września 2015r

5 011,40 zł

– od 1 grudnia 2015r

5 064,00 zł

– od 1 marca 2016r

5 287,10 zł

– od 1 czerwca 2016r

5 436,00 zł

KIM JESTEM?

KRZYSZTOF BOGUSZ

radca prawny

Doradzam ubezpieczonym oraz płatnikom składek w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomagam na każdym etapie kontaktu z ZUS. Od złożenia wniosku o prawo do świadczenia, czy też od wszczęcia przez ZUS postępowania wyjaśniającego, do etapu postępowania sądowego włącznie>>>>

krzysztof.bogusz@sblegal.pl
tel. 664 414 166

INSTAGRAM

NEWSLETTER

WZORY DO POBRANIA


296730 Downloads136048 Downloads13003 Downloads

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ


KARTA DUŻEJ RODZINY


TEMATY GŁÓWNE

NAJNOWSZE WPISY

NAJNOWSZE KOMENTARZE

ARCHIWUM

O NAS

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz
32-500 Chrzanów, Al. Henryka 26 II piętro
tel. 32 753-86-10
sekretariat@kancelariars.pl
www.kancelariars.pl

Stolarz, Bogusz Radcy Prawni Spółka partnerska
41-709 Ruda Śląska, Ul. Czarnoleśna 47
tel. 32 700 31 99
sekretariat@sblegal.pl
www.sblegal.pl