WZORY PISM

NAZWA

WZÓR

Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS
– wzór z omówieniem

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
– wzór z omówieniem

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

KIM JESTEM?

KRZYSZTOF BOGUSZ

radca prawny

Doradzam ubezpieczonym oraz płatnikom składek w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomagam na każdym etapie kontaktu z ZUS. Od złożenia wniosku o prawo do świadczenia, czy też od wszczęcia przez ZUS postępowania wyjaśniającego, do etapu postępowania sądowego włącznie>>>>

krzysztof.bogusz@sblegal.pl
tel. 664 414 166

INSTAGRAM

NEWSLETTER

FACEBOOK

WZORY DO POBRANIA


[Pobrano: 263720 razy][Pobrano: 113867 razy]

KARTA DUŻEJ RODZINY