SKŁADKI

 

SKŁADKI

Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia:
Ubezpieczenie emerytalne

19,52%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie rentowe od 1 lutego 2012 r.

8,00%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r.

0,67% – 3,60%
podstawy wymiaru

1,80%*

Fundusz Pracy

2,45%
podstawy wymiaru

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r.

0,10%
podstawy wymiaru

Ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r.

9,00%
podstawy wymiaru

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

SKŁADKI

Minimalna wysokość składek za styczeń-grudzień 2017r.
(ubezp. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe)
1. przy 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
(600,00 zł)
– w 2016r było 555,00 zł

190,62zł
176,33zł – 2016r

a) ubezpieczenie emerytalne

117,12zl

b) ubezpieczenie rentowe

48,00 zł

b) ubezpieczenie wypadkowe (1,80%)*

10,80 zł

c) ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

14,70 zł

2. przy 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
(2557,80 zł)
– w 2016r było 2433,00 zł

812,61 zł
772,96zł – 2016r

a) ubezpieczenie emerytalne

499,28 zł

b) ubezpieczenie rentowe

204,62 zł

b) ubezpieczenie wypadkowe (1,80%*)

46,04 zł

c) ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

62,67 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (dla 1. i 2.)

ok. 300 zł
288,95zł – 2016r

Składka na Fundusz Pracy (dla 2.) – co najmniej

62,67 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe (dla 1. i 2.)

0,67% – 3,60%
podstawy wymiaru

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

Maksymalna podstawa składek odprowadzanych na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017 r. (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2017r wynosi 4263,00zł)

10 657,50 zł

 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r.

127 890 zł

 

Terminy rozliczania i opłacania składek:
– do 5. dnia następnego miesiąca

jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

– do 10. dnia następnego miesiąca

osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie

– do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy

pozostali płatnicy

 

KIM JESTEM?

KRZYSZTOF BOGUSZ

radca prawny

Doradzam ubezpieczonym oraz płatnikom składek w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomagam na każdym etapie kontaktu z ZUS. Od złożenia wniosku o prawo do świadczenia, czy też od wszczęcia przez ZUS postępowania wyjaśniającego, do etapu postępowania sądowego włącznie>>>>

krzysztof.bogusz@sblegal.pl
tel. 664 414 166

INSTAGRAM

NEWSLETTER

WZORY DO POBRANIA


292795 Downloads135058 Downloads10720 Downloads

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ


KARTA DUŻEJ RODZINY


TEMATY GŁÓWNE

NAJNOWSZE WPISY

NAJNOWSZE KOMENTARZE

ARCHIWUM