Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku – wzór

Akurat przygotowuję się do ostatniego w tym roku (mam taką nadzieję 🙂 ) egzaminu na aplikacji radcowskiej jednak mimo to znalazłem chwilę na napisanie kolejnego już wzoru pisma. Tym razem wzór dotyczy wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Częściowo już w samym wzorze opisałem co ważniejsze kwestie z tym związane. Jednak ponadto muszę dodać, że:

– postępowanie cywilne jest dwuinstancyjne, stąd w przypadku przegrania sprawy w I instancji (formalnie rzecz ujmując, gdy sąd oddali odwołanie) możesz zaskarżyć wyrok i skierować sprawę do sądu II instancji (o tym jakie ma możliwości sąd odwoławczy wkrótce napiszę) – innymi słowy postępowanie sądowe nie musi zakończyć się przed sądem I instancji, bowiem przysługuje Ci jeszcze apelacja, zresztą podobnie jak organowi rentowemu,

– wniosek o sporządzenie uzasadnienia powinieneś złożyć w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku – przy obliczaniu terminu pomija się jednak dzień ogłoszenia wyroku np. jeżeli sąd ogłosił wyrok w dniu 23.10.2014r to termin na złożenie wniosku mija w dniu 30.10.2014r,

– wniosek możesz złożyć bezpośrednio na dzienniku podawczym sądu lub wysłać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (jest to równoznaczne z wniesieniem go do sądu),

– wniosek jest wolny od opłaty sądowej (to tak dla ogólnej wiedzy, bo jako ubezpieczony i tak jesteś zwolniony z opłat, o czym pisałem wcześniej).

Następnie po otrzymaniu uzasadnienia wyroku będziesz mógł wnieść apelację. Przy czym jakim pismem jest apelacja, co powinna zawierać, czy też jakie powinna spełniać warunki formalne napiszę przy najbliższej okazji. W tym miejscu wyjaśnię jedynie, że apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok ale rozpoznawana jest bądź przez sąd okręgowy, bądź przez sąd apelacyjny. Z kolei termin na jej złożenie wynosi dwa tygodnie od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

[sociallocker id=1323]wzór uzas[/sociallocker]