Od 1 listopada 2015r 1 stycznia 2016r zasiłki dla przedsiębiorców będą niższe!

Szykuje się ważna zmiana przepisów dla przedsiębiorców w zakresie obliczania wysokości podstawy wymiaru zasiłków – chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Otóż, od 1 listopada 2015r 1 stycznia 2016r nie będzie już możliwości uzyskania wysokiego zasiłku po krótkotrwałym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zgodnie z nowym art. 48a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, aby dostać zasiłek w maksymalnej wysokości, trzeba będzie opłacać składki w podwyższonej kwocie przez całe 12 miesięcy. W przeciwnym razie, wysokość zasiłku będzie uzależniona od sumy:

1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach  za  pełne  miesiące kalendarzowe  ubezpieczenia, z których  przychód  podlega  uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Na ten temat możesz przeczytać również artykuł TUTAJ (artykuł nieaktualny o datę wejścia w życie nowelizacji)

Z kolei, gdybyś chciał zasięgnąć bezpośredniego źródła, to odsyłam na stronę dziennika ustaw, gdzie możesz bliżej poznać planowane zmiany, a to:
1) TUTAJ, gdzie znajdziesz pierwotny tekst ustawy nowelizującej oraz
2) TUTAJ
, gdzie znajdziesz poprawkę do ww. nowelizacji zmieniającą głównie datę wejścia w życie opisanych tutaj przepisów.


Tytułem komentarza chciałem Cię jeszcze poinformować, iż zmiana wejścia w życie powyższej ustawy jest głównie zasługą działalności samych kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Na tą okoliczność nawet na facebooku stworzony został osobny profil pod nazwą “Matki na działalności gospodarczej”. W wyniku ich zaangażowania przedłużone zostało tzw. vacatio legis ustawy zmieniającej zasady obliczania zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami (z 1 listopada 2015r na 1 styczeń 2016r). W osobnym wpisie postaram się bardziej przybliżyć na czym ma polegać zmiana.