Opinia biegłych lekarzy sądowych – co po jej złożeniu do akt sprawy?

Po ostatnim wpisie już wiesz jak zareagować w zależności od treści opinii, a zwłaszcza czym są zarzuty do opinii. Tym razem przybliżę Ci jak przebiega dalszy etap postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których sąd wykorzystuje opinię biegłych.

Otóż, w dalszym ciągu przebieg postępowania jest uzależniony od treści opinii wyznaczonego biegłego. Jak już częściowo wspomniałem w poprzednim wpisie, w razie opinii korzystnej dla Ciebie i braku konieczności powołania kolejnych biegłych sąd zapewne wyznaczy termin rozprawy, o czym zawiadomi Cię pisemnie i wyda orzeczenie. Prawdopodobnie zmieniające decyzję zgodnie z Twoim żądaniem.

W przeciwnym razie scenariusz może być różny.

Po pierwsze, nawet jeżeli napisałeś zarzuty do opinii, z której treścią nie możesz się zgodzić, sąd może postąpić podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku. Przy czym tym razem orzeczenie sądu będzie prawdopodobnie dla Ciebie niekorzystne. Wynikać może to z tej przyczyny, że sąd nie będzie podzielał Twoich zarzutów do opinii, a ją samą potraktuje jako fachową, rzetelną, spójną i prawidłową. Wszak, podkreślić przy tym należy, że o ewentualnym dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego nie może decydować wyłącznie Twoje niezadowolenie, lecz konkretne uwagi i argumenty podważające miarodajność dotychczasowej opinii.

Po drugie, może się okazać, iż również w ocenie sądu opinia biegłego nie zasługuje na uwzględnienie. Wtenczas możesz się spodziewać, że sąd postanowi dopuścić kolejny dowód z opinii biegłego. Tak samo może postąpić sąd jeżeli konieczne jest wydanie opinii przez biegłego z innej specjalizacji. Czasami o tej konieczności wspomina biegły w wydanej już opinii. Termin rozprawy w tym przypadku zostanie wyznaczony dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych opinii biegłych lekarzy sądowych.


Komentarze

Opinia biegłych lekarzy sądowych – co po jej złożeniu do akt sprawy? — 25 komentarzy

 1. Jak czesto zus wnosi zastrzezenia do korzystnej dla odwolujacego opinii bieglego, czy sa one uwzgledniane przez sad i czy zus moze wnioskowac o powolanie kolejnego bieglego i czy sad to uwzglednia?

  • Witam,
   w zasadzie w razie pozytywnej opinii dla ubezpieczonego, a negatywnej dla ZUS, organ rentowy zazwyczaj wnosi zastrzeżenia. Z kolei, czy owe są uwzględniane to już zależy od okoliczności danego przypadku, czyli zasadności podniesionych zarzutów. W końcu, informuję, iż ZUS, podobnie jak ubezpieczony, może wnioskować o powołanie kolejnego biegłego, ale decyzja zależy od uznania sędziego. Inaczej mówiąc, jeżeli pierwotna opinia biegłego jest błędna (bo np. jest niespójna, nielogiczna itp) lub też zaszła konieczność skorzystania z opinii innego biegłego, to sąd takowy wniosek uwzględni.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 2. czyli jak zrozumiałam, to nie ma sensu szarpać się i pisać odwołanie od decyzji biegłego, który podtrzymuje stanowisko Komisji lekarskiej ZUS, jego opinia jest dla mnie niekorzystna, sprawa jest prowadzona przez sąd pracy, o ustalenie czy jestem całkowicie nie zdolna do pracy, czy jestem częściowo niezdolna do pracy co określiła Komisja Lekarska ZUS, tylko nie napisała w jakiej części. Jestem po nowotworze piersi, nadal muszę brać leki hormonalne przez 5 lat, kontrole u onkologa, do emerytury zabrakło mi 7 dni.( wiek emerytalny) wcześniej miałam przyznaną rentę całkowita niezdolność do pracy od 13.X 2015 do dnia 31.X.2016r. lekarz orzecznik podtrzymał decyzje o całkowitej niezdolności do pracy, jednak ZUS zglosił wadliwość orzeczenia. Komisja przyznała mi częściową niezdolność do pracy i rentę przyznano od 1 XI 2016r. do 31 X 2017r. Odwołałam się do Sądu Pracy. ZUS w międzyczasie naliczył emeryturę z urzędu 7 XI 2016. na zasadach częściowej renty, w ten sposób tracę bardzo dużo finansowo.ostatnie kroplówki wzięłam 3 X 2016r, Biegły sądowy onkolog nie brał pod uwagę, mojego wieku emerytalnego, mojego złego samopoczucia, rehabilitacji,którą zamierzam podjąć, zrobione badania są teraz dobre, nie ma przerzutów, a chemioterapia i radioterapia uzdrowiła mnie i jestem zdolna do pracy.taka jest ocena biegłego , mam 7 dni na odwołanie , ale czy jest sens???? mam wątpliwości.

  • Witam,
   jeżeli opinia jest niekorzystna to należy napisać do niej zarzuty. W tym zawnioskować o innego biegłego lub/i zlecenie opinii uzupełniającej. Co dokładnie jednak można napisać w zarzutach do opinii to wymagałoby przeanalizowania akt sprawy. Jeżeli jest Pani zainteresowana to zapraszam do kontaktu przez maila lub formularz kontaktowy. Opcjonalnie może Pani własnymi słowami wyrazić niezadowolenie co do treści wydanej opinii.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 3. Witam…. Dostałam pozytywną dla mnie opinię od biegłych sądowych w sprawie renty socjalnej ponieważ odwoływałm się do sądu mam wyznaczony termin rozprawy na 24.02.2017 r leczę się na epilepsję od 12 roku życia czego mogę się spodziewać w sądzie czy ZUS może się nie zgodzić z opinią biegłych czy po prostu będzie to tylko formalność?

  • Witam,
   ZUS może sporządzić do wydanej opinii zarzuty, podobnie jak mogłaby Pani zrobić, gdyby opinia była dla Pani niekorzystna. Jest to jednak uprawnienie strony postępowania a nie obowiązek więc jeżeli do czasu rozprawy żadne pismo do Pani nie przyjdzie to sprawa powinna się pomyślnie zakończyć. Oczywiście nie wiadomo jeszcze co wydarzy się na samej rozprawie, ale sąd powinien wyznaczyć termin na sporządzenie zarzutów pod rygorem ich pominięcia w terminie późniejszym.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

   • Witam.
    Czy sąd wysyła ewentualne zastrzeżenia ZUS do opinii biegłego, razem z tą opinią, czy też stanowisko ZUS zostanie przesłane w późniejszym terminie, tj. po okresie 7 dni jakie sąd wyznacza na wniesienie zastrzeżeń do opinii?
    Pozdrawiam.

    • Witam,
     zazwyczaj jest tak, że jak Sąd otrzyma opinię to jej odpisy przesyła do ubezpieczonego i organu rentowego, wyznaczając stosowny termin do ustosunkowania się. Dopiero jak w tym terminie strona złoży zastrzeżenia to odpis owych Sąd powinien przesłać do drugiej strony postępowania.
     Pozdrawiam
     Krzysztof Bogusz.

 4. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące procesu odwołania do sądu w sprawie renty socjalnej. Renta socjalna była mi przyznana po ukończeniu liceum ogólnokształcącego na czas trwania studiów licencjackich. Po zakończeniu licencjatu i zdobycia wykształcenia wyższego niepełnego odebrano mi rentę. Jestem już po badaniu lekarza biegłego. Dostałam również odpis, która jest niekorzystna dla mnie. Tak jak Pan radzi chcę własnymi słowami wyrazić niezadowolenie co do treści wydanej opinii. Uważam że skoro nadal studiuję i mój stan zdrowia się nie polepszył, a niepełnosprawność jest trwała od urodzenia i nie ulegnie również zmianie to nie rozumiem dlaczego po zdobyciu wykształcenia średniego przyznano mi rentę na czas studiów, a obecnie, gdy kontynuuję naukę jest ona odbierana. Jest to wg. mnie sprzeczne. Lekarz orzecznik mógł mi jej nie przyznawać zarówno po ukończeniu liceum.Moje pytanie brzmi czy jest możliwość, stwierdzenia przez sąd pomyłki lekarza orzecznika, który przyznał mi rentę po ukończeniu liceum i z tego tytułu zobowiązania mnie do oddania przyznanej wcześniej renty ?

 5. Dzień dobry mam pytanie jestem po dwoch badaniach bieglych sadowych obydwie opinie na moja korzysc o uznanie mnie za chrego ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci przy pierwszej opini strona pozwana wnosila osprostowanie opini doktor cały czas podtrzymywania swoje stanowisko naoja korzysc .Strona pozwana zwrocila sie z wnioskiem o powolanie drugiej bieglej i druga biegla zgadzał się z pierwsza dodając jeszcze swoje zdanie odnośnie choroby również na moja korzysc.Od drugiej opini nie było żadnych wniskow przez pozwana stronę przy tym nikt ze strny pożarnej nie stawił się na rozprawę sadu.Sad wydal wyrok na moja korzysc,sprawa odbyła się 09.06.17 r 30.06 .17 powinien się uprawomonic wyrok o który porosilem sad .w odpowiedzi dostalem ze wyrok jest nie prawomocny bo strnie przecwnej wysłano 4.07 .17 r .odpis wyroku z uzasadnieniem czy sad następnej instancji może podważyć 2 opinie bieglych sadowych nie zależnych i zmienić wyrok ze znacznego na niższy .

  • Witam,
   sąd II instancji może utrzymać w mocy orzeczenie sądu I instancji, zmienić wyrok sądu I instancji lub przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Najlepiej będzie Pani złożyć odpowiedź na ewentualną apelację, wskazując na okoliczności dla Pani korzystne. Przy czym z tego co Pani napisała, to złożenie owej apelacji nie jest jeszcze pewne, albowiem samo złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia jedynie zapowiada ew. apelację. Może Pani zadzwonić do Sądu pod koniec miesiąca i zapytać czy strona złożyła apelację, ew. do kiedy akta są na kalendarzu.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 6. Witam. Sąd po wniesieniu zastrzeżeń przez WZON postanowił dopuścić dowód z opinii uzupełniającej pulmonologa celem ustosunkowania się do owych zarzutów. Proszę mi powiedzieć czy powinnam wysłać dodatkowe dokumenty jakie zebrałam o stanie zdrowia dziecka czy lepiej jest poczekać na opinię uzupełniającą? Proszę o odpowiedź.

  • Witam,
   w zasadzie może Pani wysłać owe dokumenty już teraz, ale w jakiej formie to zrobić, to już zależy na jakim procesowo etapie znajduje się sprawa, tj. czy sąd wyznaczył termin na odpowiedź do zarzutów, jeżeli tak, to czy owy termin już upłynął itp. Może też Pani poczekać z przesłaniem owych dokumentów do czasu wydania opinii uzupełniającej.
   Więcej mógłbym powiedzieć mając wgląd w akta.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 7. Dzień dobry mam jeszcze jedno pytanie wyrok sądu ze znacznym stopniu niepełnosprawności syna się uprawomocnił,w związku z tym złożyłam w MOPR wnioski o przyznanie mi świadczeń na mnie odnośnie opieki nad synem.MOPR po dwóch tygodniach oświadczył mi że nie przysługuje mi zasiłek ze względu że sąd nie napisał znaczny i że syn potrzebuje opieki osób trzecich choć w opiniach biegłych sądowych było napisane że syn wymaga pomocy osób trzecich.Czy znaczny stopień nie wystarczy do wydania świadczeń opiekuńczych,nadmieniam że na sprawie zapytałam czy nie trzeba dopisać że wymaga opieki pani sędzia odpowiedziała że znaczny stopień jest na naszą korzyść co w tym przypadku mam zrobić.proszę o konkretną odpowiedź.Patrząc w internecie znaczny stopień znaczy że chory wymaga pomocy osób trzecich.Pozdrawiam.

  • Witam,
   aby udzielić konkretnej odpowiedzi musiałaby Pani przesłać na maila skan dokumentów, w tym przede wszystkim pismo z MOPR oraz orzeczenie sądu. Przy czym informuję od razu, że porady prawne są odpłatne. Szczegóły mogę opisać w odpowiedzi na maila.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 8. Witam. Mam pytanie odnoście odwołania do sądu odnośnie punktu 7 orzeczenia o niepełnosprawności. Po dwóch latach oczekiwania w końcu doczekałam się na rozprawę. Termin rozprawy mam na 12 grudnia. Mam dwie pozytywne opinie biegłych. Proszę powiedzieć mi czy w sądzie coś się mówi? Jeśli tak to co mogę powiedzieć? Czy do sądu mam zabrać dokumentację jaką zabrałam przez te dwa lata, kiedy toczyła się cała sprawa np. Pobyt w sanatorium itp? To moja pierwsza taka rozprawa i nie wiem jak się zachować. Może mi Pani podpowie? Bardzo proszę o odpowiedź.

 9. Dobry wieczór. Mam pytanie. Czy jako poszkodowana ,mogę przeglądać akta sprawy znajdujące się u biegłych?

  • Witam,
   może Pani przeglądać akta w Sądzie, po wcześniejszym zamówieniu akt do czytelni. Gdy Sąd zleca opinie biegłemu to przesyła całość akt do biegłego i w ten sposób może Pani ustalić jakie akta trafią do biegłego lub trafiły, jeżeli odpis opinii biegły przesłał już do sądu.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 10. Witam,
  ile czasu mają biegli sądowi na wystawienie opinii? Czy jest to uwarunkowane jakimiś paragrafami?

  • Witam,
   Sąd w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego ustala czas w jakim biegły powinien wydać opinię. Odpis postanowienia Sąd winien przesłać pocztą. Może Pan też zadzwonić do Sądu i spróbować ustalić telefonicznie ile czasu ma biegły na wydanie opinii i kiedy ten termin upływa.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

 11. Dzień dobry,ZUS zlożył zażalenie do opinii biegłego po terminie wyznaczonym przez sąd.Czy sąd weźmie to zażalenie pod uwagę(zus nie wniosl o kolejny termin)czy ja muszę złożyć pismo procesowe żeby sąd nie brał pod uwagę tego zażalenia.Trzech biegłych wydało opinie na moją korzyść a zus za każdym razem wnosi zażalenie i wnioskuje o kolejnego biegłego.Tylko teraz wniósł po terminie(informacje sa z akt sprawy).

 12. Witam mam pytanie mam sprawę o rentę socjalna w sądzie apelacyjnym w krakowie. Miałam badania biegłych lekarzy opinie są różne jedną że jestem niezdolna do pracy drugą że jestem częściowo niezdolna do pracy co może zrobić sedzia w takiej sytuacji proszę o pomoc

 13. Witam mam pytanie mam sprawę o rentę socjalna w sądzie apelacyjnym w krakowie. Miałam badania biegłych lekarzy opinie są różne jedną że jestem niezdolna do pracy drugą że jestem częściowo niezdolna do pracy co może zrobić sedzia w takiej sytuacji proszę o pomoc mam wyznaczona rozprawę na 26 marca

  • Witam,
   bez wglądu w akta nie sposób się ustosunkować do Pani pytania poza stwierdzeniem, że sąd ocenia dowody zgodnie z zasadą swobodne oceny dowodów. Aby więc cokolwiek doradzić konieczne byłoby przeanalizowanie całości akt Pani sprawy i ew. wówczas zajęcie stanowiska. Przy czym jest usługa odpłatna. Jeżeli jest Pani zainteresowana to zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego lub przez formularz kontaktowy.
   Pozdrawiam
   Krzysztof Bogusz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.