Elektroniczne zwolnienia lekarskie – co, jak i dlaczego.

W ostatnim czasie niezwykle popularny stał się w Internecie temat elektronicznych zwolnień lekarskich. W związku z tym postanowiłem krótko i w miarę zwięźle przedstawić owy temat na blogu.

Otóż, przyczyną całego zamieszania jest zapewne fakt, że w zakresie zwolnień lekarskich zaszły w ostatnim czasie duże zmiany. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają już tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli tzw. e-ZLA. Co prawda, mogli to robić od 1 stycznia 2016 r., ale równolegle było możliwe wystawienie zwolnienia na papierowym formularzu. Innymi słowy, z końcem listopada 2018 r. skończyła się „epoka” papierowych zwolnień, możliwe jest wystawianie tylko tzw. e-ZLA.

Jak wygląda procedura wystawiania e-ZLA?

Lekarz lub upoważniony asystent wystawia zwolnienie, które po podpisaniu jest przekazywane do ZUS, a także jest udostępniane pracodawcy i ubezpieczonemu. ZUS udostępnia e-ZLA na profilu PUE ZUS. Bowiem elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS.

Dużym atutem takich zwolnień elektronicznych jest to, że wystawienie takiego zwolnienia trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Istnieje również możliwość skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą (formularz wniosku ZUS PR-4). Ciekawostką jest wystawienie e-ZLA za pomocą urządzenia mobilnego, np. podczas wizyty domowej.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy oraz ZUS, e-ZLA zostaje bowiem przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. Istotne jest też stwierdzenie, iż pacjent nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia.

A co w sytuacji, gdy nie ma dostępu do Internetu? Otóż przepisy przewidują wystawienie zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu. Wówczas ubezpieczony otrzymuje papierowe zaświadczenie i doręcza je pracodawcy, z kolei lekarz obowiązany jest wprowadzić zwolnienie do systemu w ciągu 3 dni.

Istnieje pojęcie kontroli prawidłowości wystawienia zwolnień np. gdy podczas kontroli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż określona w e-ZLA, wówczas wystawi zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K.

Ustawodawca uwzględnia również zaistnienie ewentualnego błędu w e-ZLA, w takiej sytuacji lekarz w ciągu 3 dni stwierdza nieważność wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Na koniec może trochę statystyk…i tak na dzień 07 grudnia 2018 r. liczba wystawionych zwolnień elektronicznych od 01 grudnia przekroczyła pół miliona, z kolei zaświadczenia w formie papierowej nie sięgnęły 1 %.