Zarzuty do opinii biegłego sądowego – praktyczne uwagi

Często otrzymuję pytania jak sporządzić zarzuty do opinii biegłego sądowego i co powinno się w takim piśmie zawrzeć. Tak często, że postanowiłem napisać osobny wpis na ten temat. Jednak na początku pracy nad nim pomyślałem, że to nie możliwe, aby na blogu pt. Odwołanie od decyzji ZUS nie było osobnego wpisu na ten temat. Tym bardziej, że bloga tworzę od stycznia 2014r, czyli już prawie od 6 lat.

Wobec tego zawczasu przeglądnąłem historie wpisów na blogu i okazało się, że takowy wpis już jest. I to od 30 września 2015r. Czyli od ponad czterech lat. Można się z nim zapoznać TUTAJ. Co ważne, treść owego wpisu pozostaje nadal aktualna. Oczywiście można go mocno rozbudować o wiele różnych wątków, ale na to musiałbym poświęcić osobnego bloga. Albo w ogóle wyjść poza konwencje bloga. Póki co jednak nie czas i miejsce na to.

Niemniej nie bez powodu temat zarzutów do opinii biegłego sądowego wywołałem do tablicy. Kilka nowych, praktycznych uwag zapewne będą dla Was przydatne. Poniżej ich treść 🙂

I tak, pierwsza uwaga jaka mi się nasuwa to, że najczęściej termin na złożenie zarzutów wynosi nie 14 dni, jak informowałem we wrześniu 2015r, a 7 dni. Zaręczam, że jest to termin baaardzo krótki. Dla osoby, która nie zna przedmiotu sprawy od podstaw, to w zasadzie jeżeli już na początku tego terminu nie będzie mogła zająć się analizą opinii i w ogóle akt sprawy, to praktycznie niemożliwe może okazać się w pełni merytoryczne przygotowanie zarzutów. Pamiętać bowiem trzeba, że w zarzutach trzeba się odnieść do twierdzeń i wniosków biegłego, który przynajmniej w teorii jest specjalistą w danej dziedzinie.

Druga uwaga, związana zresztą z pierwszą, dotyczy tego, iż owy termin jest terminem sądowym. To znaczy, że możliwe jest wnioskowanie o jego przedłużenie. Trzeba jednak to zrobić przed upływem terminu pierwotnie wyznaczonego. Czyli jest to swego rodzaju korzystna informacja. Niemniej jednak od razu podpowiadam, że we wniosku o przedłużenie terminu na złożenie zarzutów chociaż w kilku zdaniach warto zająć stanowisko w stosunku do opinii biegłego. Przykładowo wystarczy zawrzeć oświadczenie, że z opinią się nie zgadzam w całości z uwagi na pominięcie szeregu dokumentów, które od razu należy wymienić.

Trzecia uwaga, również związana z terminem, odnosi się do tego, że nawet jeżeli po upływie terminu będzie potrzeba uzupełnienia złożonych już zarzutów, to w pewnych okolicznościach będzie to możliwe. Wprawdzie po zmianie przepisów procedury cywilnej z listopada tego roku może to być nieco utrudnione, ale nie niemożliwe. Ważne jednak, aby na wstępie kolejnego pisma zawnioskować o wydanie zarządzenia zezwalającego na złożenie kolejnego pisma przygotowawczego. Bez takiego zezwolenia pismo przygotowawcze będzie podlegało zwrotowi. Od razu też wyjaśniam, że zarzuty to również nic innego jak pismo przygotowawcze.

Z kolei, czwarta uwaga dotyczy specjalizacji wyznaczonego biegłego. Jest bowiem niezmiernie ważne, aby kontrolować czy biegły sądowy sporządzający opinię legitymuje się specjalizacją odpowiednią do zakresu, w którym ma się wypowiedzieć. Innymi słowy, czy zamiast biegłego ortopedy w sprawie nie został dopuszczony biegły psychiatra. Przykład nieco jaskrawy, ale może prościej będzie zapamiętać. Poza tym, akurat ten rodzaj uwagi opisywałem w osobnym wpisie – TUTAJ.

W końcu piąta uwaga, a raczej bardziej rada, to że prawie zawsze nie można się poddawać lub zniechęcać. W ostatnim czasie w swojej praktyce miałem przynajmniej kilka spraw, które przybrały bardzo niekorzystny obrót. Opinie były bowiem negatywne i zasadniczo pozostało czekać na termin rozprawy oraz oddalenie odwołania. I nagle dochodziło do zwrotu w sprawie. Sąd bowiem po któryś z kolei zarzutach dopuścił dowód… z opinii biegłego sądowego. I naprawdę nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że miał to być dowód z opinii innego biegłego sądowego tej samej specjalizacji. A to już jest co najmniej połowa sukcesu. Często bywa tak, że opinia innego biegłego tej samej specjalizacji jest odmienna od wcześniejszych, czyli korzystna. Oczywiście nie jest tak zawsze i nie gwarantuje końcowego sukcesu, ale z pewnością zwiększa na to szanse.

To tyle tym razem. Obiecuję, że jak znajdę wolną chwilę to przygotuje również wzór zarzutów do opinii biegłego sądowego.

Aktualizacja 11.12.2020 r.

Tak jak obiecywałem, to na blogu udostępniam wzór zarzutów do opinii biegłego sądowego. Przy czym pobranie wzoru jest odpłatne za kwotę 10zł. Można tego dokonać pobierając wzór TUTAJ.