Nadpłata składek a nowy wniosek o zwolnienie z ich opłacenia

Jest 01.04.2020r i godzina 00:44 kiedy zaczynam pisać niniejszy wpis.

31.03.2020r Prezydent RP podpisał jednak ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczę antykryzysową.

Z jej treści wynika m. in. możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. Szczegółowo na ten temat pisałem kilka dni temu na blogu:

Zwolnienie ze składek ZUS – założenia z tarczy antykryzysowej

Wpis był już aktualizowany i jest zgodny z tym co podpisał Prezydent RP. Jeszcze w międzyczasie Senat wprowadzał do ustawy znaczące poprawki, ale z premedytacją już o nich nie wspominam, aby nie wprowadzać dodatkowego bałaganu.

Obecnie przygotowuje wzór wniosku o zwolnienie ze składek, ale zanim on pojawi się na blogu chciałem zwrócić uwagę na jeden dodatkowy niuans. Mianowicie na kwestie związane ze zwrotem nienależnie opłaconych składek. Raz już owy temat poruszałem na blogu i zdecydowanie do niego odsyłam – TUTAJ.

Natomiast w tym miejscu tylko i aż przypominam, że nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Ma to o tyle duże znaczenie, bo jak złoży się wniosek o zwolnienie z opłacania składek, a w istocie wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, a na koncie ubezpieczeniowym będzie nadpłata, to ZUS z urzędu ową nadpłatę zaliczy na poczet składek, o których zwolnienie będzie się starało.

Dlatego też warto wcześniej ustalić czy na koncie jest nadpłata i ewentualnie złożyć wniosek o jej zwrot. I dopiero w następnej kolejności wystąpić z wnioskiem o zwolnienie.

Wniosek o zwrot można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z formularza przygotowanego przez ZUS – RZS-P.