Sąd Apelacyjny po skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego przywraca wysoką podstawę wymiaru składek !

W maju tego roku pisałem na blogu, że Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną jaką złożyłem w imieniu mojego Klienta, tj. poprzez uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sprawa dotyczyła podlegania ubezpieczeniom społecznym i podstawy wymiaru składek. Jak się można domyślać ZUS wyłączył mojego Klienta z ubezpieczeń społecznych. Tymczasem Sąd I instancji choć uwzględnił odwołanie to bezpodstawnie obniżył mu zadeklarowaną podstawę wymiaru składek.

To tak w wielkim skrócie jakie były powody złożenia skargi kasacyjnej, bo z szerszym opisem sprawy można zapoznać się TUTAJ (Sąd Najwyższy uwzględnia skargę kasacyjną w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym !)

Tymczasem teraz już mogę obwieścić, że Sąd Apelacyjny po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Najwyższy wydał już wyrok. I to wyrok, w którym w całości uwzględnione zostało stanowisko odwołującego. Finalnie więc po:

niemal czterech latach od dnia złożenia odwołania od decyzji wyłączającej z ubezpieczeń społecznych,

przebrnięciu przez cały tok dwóch instancji,

przeprowadzeniu postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym,

ponownym postępowaniu drugoinstancyjnym po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy

sprawa zakończyła się pełnym sukcesem dla mojego Klienta. Tak pod względem podlegania ubezpieczeniom społecznym, jak i wysokości podstawy wymiaru składek.

Jeśli ktoś się zastanawia jaki jest główny praktyczny wymiar takiego orzeczenia to już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż, oznacza to, że odwołujący nie musi zwracać rzekomo niesłusznie pobranych zasiłków z ubezpieczenia społecznego za lata 2011-2018 w kwocie ponad 300 tysięcy złotych !

I na koniec standardowo, aby nie być gołosłownym, poniżej zamieszczam zdjęcie dopiero co wydanego wyroku Sądu Apelacyjnego.

Warto odwoływać się od decyzji ZUS a nawet składać skargę do Sądu Najwyższego. Przy czym, za każdym razem przed podjęciem jednej lub drugiej decyzji należy dobrze się zastanowić czy są ku temu podstawy.