Gdy dwuosobowa spółka staje się niemal jednoosobową spółką, czyli o kontrolach w spółkach z o.o. na koniec 2020 r.

Pisałem już na blogu o sytuacji, w której w dwuosobowej (lub po prostu wieloosobowej) spółce z o.o. jej wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu oraz pracownikiem. Przeczytać o tym można TUTAJ i TUTAJ, gdzie wyjaśniam czy jest to możliwe oraz dopuszczalne.

Natomiast tym razem krótko pochylę się nad sytuacją, gdy w dwuosobowej spółce z o.o. jeden ze wspólników posiada większość udziałów, ale nie jest w niej zatrudniony. Tudzież chodzi o sytuację wspólnika dominującego (lub niemal jedynego wspólnika), którego nie łączy ze spółką stosunek pracy.

Co wtedy? Wydawałoby się, że nic. Ale tylko pozornie.

Wszak, ZUS i w takiej konfiguracji wszczyna kontrole lub postępowania wyjaśniające. Celem tego rodzaju postępowań jest bowiem objęcie ubezpieczeniami społecznymi takich wspólników jako wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. ZUS najczęściej wówczas kieruje do takiego wspólnika pismo z żądaniem zgłoszenia się do ubezpieczeń na kodzie 0543, tj. złożenia odpowiednich deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Następnie zaś przysyła… wezwanie do zapłaty składek za okres od daty zgłoszenia (z odsetkami).

Tytułem wyjaśnienia podaję, że kod 05 43 obejmuje wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Oczywiście zdarza się również inna konfiguracja zdarzeń, kończąca się wydaniem decyzji przez ZUS, np. o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. lub/i o wysokości zadłużenia z tego tytułu.

Najlepiej w takiej sytuacji już na samym początku postępowania wyjaśniającego zgłosić do ZUS swoje pisemne wyjaśnienia, z których kategorycznie wynikać powinno, że objęcie udziałów, choćby w nieznacznej części w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez innych udziałowców wyłącza zastosowanie przepisu art. 8 ust. 6 pkt 4 w stosunku do udziałowca niepozostającego w stosunku pracy.

Z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej wynika, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ewentualnie jeżeli pismo wyjaśniające nie pomoże (a może nie pomóc, różnie bywa), to należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS. Gdyby ZUS decyzji nie wydał, bo wcześniej dokona z urzędu korekty na koncie lub tej korekty dokona się samemu to warto zawnioskować do ZUS o wydanie stosownej decyzji i następnie się odwołać do Sądu.

Dlaczego istotne jest to o czym tutaj piszę? Bo ZUS w swoich zapędach często idzie o krok dalej.

A mianowicie nie tylko wyłącza wspólnika dominującego zatrudnionego na umowę o pracę z pracowniczego tytułu, ale również i to nieraz równolegle obejmuje tego wspólnika tytułem wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. (odwołując się do pozaustawowego pojęcia „niemal jedynego udziałowca”).

Tymczasem ustawa systemowa z jednej strony nie zawiera odrębnej regulacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym dominujących udziałowców spółek kapitałowych. Z drugiej zaś strony stanowi, że z ubezpieczenia społecznego z mocy ustawy korzysta tylko jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie niemal jedyny lub dominujący wspólnik.

I to byłoby na tyle w starym 2020 roku. Oby kolejny był lepszy lub po prostu normalniejszy.

DO SIEGO ROKU !