Odwołanie od decyzji ZUS w statystykach

Zastanawiałeś się może ile osób odwołuje się od decyzji ZUS? A nadto ile z tych odwołań odnosi zamierzony skutek w sądzie? Jeżeli tak i jednocześnie jeżeli nie znalazłeś na ten temat aktualnych informacji, to wczoraj ukazał się na ten temat artykuł na stronie Gazety Prawnej.

A co z niego wynika? Że liczba zarejestrowanych spraw na wokandach sądowych rośnie, a wraz z nią wzrasta odsetek spraw, w których sąd uwzględnia żądanie ubezpieczonego.

Wniosek: moim zdaniem nie ma jednego, ale gdybym miał wybierać, to przychyliłbym się do tego, że wraz ze wzrostem poziomu wiedzy osób ubezpieczonych rośnie przekonanie co do braku słuszności decyzji ZUS 🙂

Z artykułem możesz zapoznać się klikając w poniższy link:

“Ubezpieczeni częściej spierają się z ZUS”