TK: „reforma OFE” zgodna z konstytucją

Chyba nie myślałeś, że zapomnę Cię o tak ważnym orzeczeniu poinformować na swoim blogu? Mam wprawdzie parę dni poślizgu, ale chociaż największe emocje już opadły i można na całość spojrzeć z dystansem… Ale zaraz, zaraz, doprawdy? Nie, to tylko dobry bajer, bo jak mawia mój dobry kolega to już połowa sukcesu :-) Otóż, tak naprawdę tego samego dnia co Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z konstytucją „reformę OFE” ja zdawałem ostatni egzamin na aplikacji radcowskiej. I jako że z sukcesem go zdałem, to później miałem swoje małe święto i wymarzone popołudnie „nicnierobienia”.

Czas jednak wrócić do porządku i nadrobić zaległości. Stąd informuję Cię, że 3 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Prezydenta RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zmian funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Zdaniem Trybunału tzw. reforma OFE odbyła się zgodnie ze standardem konstytucyjnym. W komunikacie po ogłoszeniu wyroku możesz przeczytać m. in.:

„Środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, również zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są – w sensie konstytucyjnym – środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. Pochodzą one bowiem z przymusowej i powszechnej składki emerytalnej, która ma charakter daniny publicznej. Ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury. To bowiem państwo odpowiada wobec obywateli za organizację systemu emerytalnego i wypłatę świadczeń. Nie można jednocześnie zakładać niezmienności unormowań określających warunki nabywania tego prawa, zwłaszcza jeśli zmieniają się warunki społeczno-ekonomiczne”

To tak pokrótce, bo nie będę tutaj przytaczał całości orzeczenia, kiedy z całością wyroku i komunikatu po jego ogłoszeniu możesz zapoznać się klikając TUTAJ.

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Co prawda o uszy obiło mi się, że w listopadzie organizowany jest tydzień dla przedsiębiorcy w ZUS. I nawet miałem się wybrać w wolnej chwili do najbliższego mi oddziału, aby dowiedzieć się: co? gdzie? i kiedy? Ale tego się nie spodziewałem. Otóż, wychodząc dziś do sądu z tablicy informacyjnej na korytarzu budynku, gdzie pracuję, dumnie spoglądał na mnie niżej sfotografowany plakat.

IMG_20151105_121443

Pewnie pomyślisz, że żadna to niespodzianka, ale przyznaj, że dla tego rodzaju instytucji jest to nie lada wyczyn. Może na stanowisku PR (public relations) zatrudniona została inna, odpowiednia osoba. Tego nie wiem i nie zagłębiam się, ale zdecydowanie mi się to spodobało. A już tym bardziej jak porównawczo przypomnę sobie filmik ZUS z okazji 80-tych rodzin :-)

Jak można przeczytać na stronie ZUS w czasie od 23 do 27 listopada 2015r będziesz mógł zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami jakie wiążą się z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności o:
– Interaktywnym Płatniku Plus,

dofinansowaniu projektów w ramach prewencji wypadkowej,
– Elektronicznych zwolnieniach lekarskich (e-ZLA),
– usługach doradców ds. ulg i umorzeń.

Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wzór

Tym razem przygotowałem dla Ciebie wzór odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który możesz także pobrać w zakładce BAZA WIEDZY. Podobnie jak poprzednie wzory i ten opracowałem na podstawie odwołań, które dotychczas wykorzystuję w praktyce. Niemniej musisz wiedzieć, iż jest to tylko i aż wzór, bowiem z jednej strony dzięki temu z większą swobodą samodzielnie sporządzisz takie pismo, ale z drugiej strony w każdej osobnej sprawie powinieneś je odpowiednio zmodyfikować. To znaczy, że w zależności od przedmiotu sprawy różna będzie treść uzasadnienia. Raz bardziej, a raz mniej obszerna i oparta na innym stanie faktycznym i prawnym. Dla ułatwienia w uwagach zaznaczonych kolorem czerwonym wskazałem przykłady, które mam nadzieję okażą się dla Ciebie przydatne, podobnie jak i sam wzór :-)

Opinia biegłych lekarzy sądowych – jakie ma znaczenie?

Kończąc cykl artykułów o opinii biegłych lekarzy sądowych postanowiłem Cię jeszcze poinformować jak ważnym dowodem jest opinia w sprawach przeciwko ZUS.

Bez zbędnych ceregieli i po prostu powołując się na orzecznictwo dowód z opinii lekarza biegłego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ma następujące znaczenie:

„ustalenie czy odwołująca jest niezdolna do pracy przez Sąd nastąpić może wyłącznie w oparciu o opinię sporządzoną przez biegłych, która nie może być zastępowana innymi dowodami np. zeznaniami świadków, dowodem z oględzin. Dowód z opinii lekarskiej w tej kategorii spraw jest więc dowodem koronnym, analizującym i sumującym przeciwstawne oceny prezentowane przez strony” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r., syg. akt III AUa 1385/14)”

Mam nadzieję, że jakkolwiek przybliżyłem Ci procedurę dopuszczenia i przeprowadzenia opinii biegłego. W razie czego zawsze możesz napisać do mnie maila lub skomentować ten i poprzednie wpisy.

Udanego weekendu :-)

Opinia biegłych lekarzy sądowych – co po jej złożeniu do akt sprawy?

Po ostatnim wpisie już wiesz jak zareagować w zależności od treści opinii, a zwłaszcza czym są zarzuty do opinii. Tym razem przybliżę Ci jak przebiega dalszy etap postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których sąd wykorzystuje opinię biegłych.

Otóż, w dalszym ciągu przebieg postępowania jest uzależniony od treści opinii wyznaczonego biegłego. Jak już częściowo wspomniałem w poprzednim wpisie, w razie opinii korzystnej dla Ciebie i braku konieczności powołania kolejnych biegłych sąd zapewne wyznaczy termin rozprawy, o czym zawiadomi Cię pisemnie i wyda orzeczenie. Prawdopodobnie zmieniające decyzję zgodnie z Twoim żądaniem.

W przeciwnym razie scenariusz może być różny.

Po pierwsze, nawet jeżeli napisałeś zarzuty do opinii, z której treścią nie możesz się zgodzić, sąd może postąpić podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku. Przy czym tym razem orzeczenie sądu będzie prawdopodobnie dla Ciebie niekorzystne. Wynikać może to z tej przyczyny, że sąd nie będzie podzielał Twoich zarzutów do opinii, a ją samą potraktuje jako fachową, rzetelną, spójną i prawidłową. Wszak, podkreślić przy tym należy, że o ewentualnym dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego nie może decydować wyłącznie Twoje niezadowolenie, lecz konkretne uwagi i argumenty podważające miarodajność dotychczasowej opinii.

Po drugie, może się okazać, iż również w ocenie sądu opinia biegłego nie zasługuje na uwzględnienie. Wtenczas możesz się spodziewać, że sąd postanowi dopuścić kolejny dowód z opinii biegłego. Tak samo może postąpić sąd jeżeli konieczne jest wydanie opinii przez biegłego z innej specjalizacji. Czasami o tej konieczności wspomina biegły w wydanej już opinii. Termin rozprawy w tym przypadku zostanie wyznaczony dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych opinii biegłych lekarzy sądowych.

Opinia biegłych lekarzy sądowych – zarzuty do opinii

Poprzedni wpis zakończyłem zdaniem, że sąd po otrzymaniu opinii od biegłego przesyła jej odpis do Ciebie, jednocześnie z wezwaniem do złożenia zarzutów w najczęstszym terminie 14-u dni od dnia doręczenia opinii pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania. Z tego powinno dla Ciebie wynikać, abyś po otrzymaniu opinii uważnie ją przeczytał i w szczególności zapoznał się z wnioskami.

I tak, jeżeli wnioski są dla Ciebie korzystne to w zasadzie nie musisz podejmować żadnych czynności. Ewentualnie dla formalności możesz napisać do sądu pismo przygotowawcze, w którym oświadczysz, że z treścią przedłożonej do akt opinii biegłego się zgadzasz. Gorzej w sytuacji, gdy biegły wyda opinię, której wnioski są dla Ciebie nie do zaakceptowania. Przykładowo biegły ustali, że nie jesteś niezdolny do pracy, w sytuacji gdy Ty jesteś przeciwnego zdania, co nadto potwierdza (według Ciebie) przedłożona do akt dokumentacja medyczna. Wówczas Twoją rolą będzie sporządzenie pisma, w którym zawrzesz odpowiednie zarzuty co do treści opinii. Nie zawsze będzie to proste, bowiem ciężko polemizować z biegłym specjalistą w danej dziedzinie medycyny. Jednakże niejednokrotnie błędy w rozumowaniu biegłych się zdarzają i w razie ich spostrzeżenia należy o nich wspomnieć w treści ww. pisma. Mało tego, w owym piśmie możesz zawierać kolejne wnioski dowodowe o np. biegłych lekarzy sądowych z tej samej lub innej specjalizacji. Przede wszystkim musisz jednak pamiętać jaki termin na złożenie takiego pisma wyznaczył Ci sąd, albowiem jego przekroczenie może spowodować niekorzystne dla Ciebie skutki, włącznie z przegraniem całej sprawy.

Stąd, jeżeli nie czujesz się na siłach w jego napisaniu, zawczasu zgłoś się o pomoc prawną do prawnika. Przy czym 14 dni, choć wydaje się długim okresem czasu, w rzeczywistości bardzo szybko upływa, a na sporządzenie pisma potrzeba przecież analizy akt sprawy, namysłu i przelania osiągniętych wniosków na papier.

Opinia biegłych lekarzy sądowych – procedura

Tym razem wyjaśnię Ci jak wygląda samo przeprowadzenie opinii biegłych, czyli tzw. procedura.

Mianowicie, sąd po otrzymaniu odwołania od decyzji ZUS, w którym w sposób prawidłowy i wyczerpujący zawarłeś wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, na posiedzeniu niejawnym go uwzględnia, wydając odpowiednie postanowienie. W postanowieniu oznaczony jest biegły i jego specjalizacja oraz czas na sporządzenie opinii przez biegłego. Następnie sąd przekazuje całość akt sądowych do wyznaczonego biegłego, który powinien się z Tobą skontaktować, przesyłając zawiadomienie o terminie i miejscu badania. Co do przebiegu badania, to ciężko cokolwiek napisać, bowiem są różne specjalizacje biegłych a tym samym różnie wyglądają badania. Przykładowo, co innego będzie ustalał biegły – ortopeda a co innego biegły – psychiatra. Po przeprowadzonym badaniu biegły powinien niezwłocznie sporządzić pisemną opinię i wraz z aktami przesłać ją do sądu. Z kolei, sąd po jej otrzymaniu przesyła odpis opinii do Ciebie, jednocześnie z wezwaniem do złożenia zarzutów w najczęstszym terminie 14-u dni od dnia doręczenia opinii pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania.

Opinia biegłych lekarzy sądowych – czym jest?

Nieraz otrzymuję pytania dotyczące opinii biegłych lekarzy sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. A to, kto pokrywa koszty badań przez biegłych, jak wygląda cała procedura czy też jakie znaczenie ma opinia biegłych przy rozstrzyganiu sprawy.

Postanowiłem więc w paru kolejnych wpisach udzielić odpowiedzi na większość z zadawanych pytań.

Otóż, w pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że jest to jeden ze środków dowodowych, z których może skorzystać sąd w trakcie trwania postępowania sądowego. Obok takich środków dowodowych, jak dokumenty, zeznania świadków, oględziny czy przesłuchanie stron. Przy czym opinia biegłych będzie przede wszystkim wykorzystywana w sprawach, które wymagają wiedzy specjalistycznej z danego zakresu. Głównie i najczęściej z tego rodzaju środka dowodowego korzysta sąd w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy, gdzie wiedza medyczna jest niezbędna do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Co ważne, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony masz co prawda nieco ułatwione życie, to jednak najważniejszym elementem jest skonstruowanie prawidłowego wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych. Wniosek musisz zawrzeć już w treści odwołania od decyzji ZUS. Po prawdzie, sądy częstokroć samodzielnie, niejako bez Twojej inicjatywy, dopuszczają tego rodzaju dowód, to jednak może się to okazać niewystarczające do „wygrania sprawy”. Warto o tym pamiętać zawczasu i odpowiednio o to zadbać. We wzorze odwołania od decyzji ZUS znajdziesz przykłady wniosków o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych.

Nadto, koszty sporządzenia opinii biegłych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pokrywa Skarb Państwa, a Ty jako ubezpieczony jest z nich zwolniony.

Od 1 listopada 2015r 1 stycznia 2016r zasiłki dla przedsiębiorców będą niższe!

Szykuje się ważna zmiana przepisów dla przedsiębiorców w zakresie obliczania wysokości podstawy wymiaru zasiłków – chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Otóż, od 1 listopada 2015r 1 stycznia 2016r nie będzie już możliwości uzyskania wysokiego zasiłku po krótkotrwałym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zgodnie z nowym art. 48a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, aby dostać zasiłek w maksymalnej wysokości, trzeba będzie opłacać składki w podwyższonej kwocie przez całe 12 miesięcy. W przeciwnym razie, wysokość zasiłku będzie uzależniona od sumy:

1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach  za  pełne  miesiące kalendarzowe  ubezpieczenia, z których  przychód  podlega  uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Na ten temat możesz przeczytać również artykuł TUTAJ (artykuł nieaktualny o datę wejścia w życie nowelizacji)

Z kolei, gdybyś chciał zasięgnąć bezpośredniego źródła, to odsyłam na stronę dziennika ustaw, gdzie możesz bliżej poznać planowane zmiany, a to:
1) TUTAJ, gdzie znajdziesz pierwotny tekst ustawy nowelizującej oraz
2) TUTAJ
, gdzie znajdziesz poprawkę do ww. nowelizacji zmieniającą głównie datę wejścia w życie opisanych tutaj przepisów.


Tytułem komentarza chciałem Cię jeszcze poinformować, iż zmiana wejścia w życie powyższej ustawy jest głównie zasługą działalności samych kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Na tą okoliczność nawet na facebooku stworzony został osobny profil pod nazwą „Matki na działalności gospodarczej”. W wyniku ich zaangażowania przedłużone zostało tzw. vacatio legis ustawy zmieniającej zasady obliczania zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami (z 1 listopada 2015r na 1 styczeń 2016r). W osobnym wpisie postaram się bardziej przybliżyć na czym ma polegać zmiana.

Odmowa skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji ZUS

Jak zapewne zauważyłeś, ostatnio moja aktywność trochę „siadła” na blogu. I niestety muszę Cie zmartwić, będzie tak przez dłuższy czas, albowiem wkraczam w dla siebie bardzo ważny okres. Otóż, kończę aplikację radcowską i przygotowuję się do egzaminu końcowego. Zabiera mi to prawie każde popołudnie, a to właśnie wtedy najwięcej czasu poświęcałem na pisanie bloga. Jednak nie znaczy to, że całkowicie się wyłączam. Zawsze możesz do mnie napisać w mailu lub w komentarzu, bo akurat to śledzę na bieżąco. A na blogu… wpisy będą po prostu rzadsze.

W związku z tym, po dłuższej przerwie, przygotowałem dla Ciebie krótki wpis dający odpowiedź na pytanie: czy na odmowę skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji ZUS przysługuje sprzeciw/odwołanie?

Tak więc wyjaśniam, skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji ZUS stanowi jedną z form działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji rentowej i zostało określone w art. 69 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej u.s.u.s). Celem prowadzenia rehabilitacji leczniczej jest przywrócenie zdolności do pracy i ograniczenie w ten sposób sytuacji społecznie niepożądanej, związanej z przejściowym korzystaniem z rent z tytułu niezdolności do pracy w przypadkach ubezpieczonych, którzy rokują, że po rehabilitacji będą zdolni do pracy. Zgodnie z doktryną, a także orzecznictwem, kontroli sądowej nie podlegają sprawy związane ze skierowaniem na rehabilitację leczniczą w ramach działań prewencji. Kontroli podlega ewentualna decyzja o odmowie prawa do renty wydawana zazwyczaj po odmowie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji.

Zdecydowanie w tym temacie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 27 maja 2002 r., sygn. akt III AUz 186/02 (LexPolonica nr 357979, OSA 2002, nr 11, poz. 40; LexisNexis nr 357979), którego teza brzmi następująco:

„Kontroli sądowej nie podlegają sprawy związane ze skierowaniem na rehabilitację leczniczą w ramach działań prewencyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”

Powyższe wynika z faktu, iż skierowanie na rehabilitację leczniczą nie następuje w formie decyzji organu rentowego, stąd stosownie do art. 477(8) Kodeksu postępowania cywilnego odmowa skierowania na rehabilitację leczniczą nie podlega zaskarżeniu do sądu. Ma to też swoje źródło w art. 83 u.s.u.s., który wyraźnie określa w jakich przypadkach Zakład wydaje decyzje podlegające zaskarżeniu do sądu, nie wymieniając jednak rehabilitacji leczniczej.

Celem uściślenia dodam, że przedmiotowe zawiadomienie nie stanowi żadnej z form działalności administracji publicznej, a jedynie czynność informującą ubezpieczonego o odmowie skierowania na rehabilitację. Nie nakłada ono jakichkolwiek obowiązków ani nie modyfikuje sytuacji prawnej, poza powiadomieniem o odmowie skierowania na rehabilitację.

Na marginesie wskażę jedynie, iż kwestię dostępu ubezpieczonych do świadczeń leczniczych reguluje ustawa o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która nie jest wykonywana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ale przez Kasy Chorych. Stąd, w razie gdy ZUS odmówi skierowania na rehabilitację w ramach prewencji ZUS, można rozważyć skorzystanie z normy prawnej wynikającej z art. 33 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która mówi o prawie do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego. W skrócie, owe prawo przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie felczera), a pobyt w sanatoriach uzdrowiskowych (nie w szpitalach i prewentoriach) jest częściowo odpłatny w zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Nadto, dojazd zarówno do szpitali, prewentoriów, jak i sanatoriów jest pokrywany przez świadczeniobiorcę. Z kolei, leczenie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego jest finansowane przez Fundusz na podstawie zawartych ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego umów w tym rodzaju świadczeń.

Innymi słowy, w razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS nie istnieje żadna droga odwoławcza. W związku z tym możesz rozważyć możliwość skorzystania z prawa do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego, realizowanego na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.