Subiektywnie o urodzinowym filmiku ZUS

Co do zasady moim założeniem przy zakładaniu bloga było pisanie przede wszystkim o aspektach prawnych odwołania od decyzji ZUS lub w ogóle na temat prawa ubezpieczeń społecznych. Inaczej mówiąc chciałem unikać wyrażania subiektywnych opinii na temat tego i owego. Jednak zdaje się, że w życiu są takie chwilę, kiedy można a nawet trzeba wyjść poza ramy swoich ustaleń i przyjętych zasad. I właśnie chwila taka nastąpiła, bowiem okazuje się, że w mediach wybuchła wszem i wobec obwieszczona afera o filmik ZUS z okazji 80-tych rodzin.

Wieść ta dotarła do mnie podczas porannych zajęć na aplikacji. Przy czym z góry przepraszam prowadzących zajęcia, ale co nie wiąże się z ZUS i ubezpieczeniami społecznymi w ogóle nie absorbuje mojej uwagi. Takie już swoiste mam zainteresowanie. Ale wracając do tematu. Mianowicie, jak co dzień wpisałem w googlach słowo „zus”, w zasadzie nie oczekując żądnych rewelacji. A tu proszę – na pierwszej stronie wiadomość wokół której nie można pozostać obojętnym. Otóż ZUS przeznaczył ponad jedną czwartą miliona polskich złotych na nakręcenie filmiku z okazji swoich 80-tych urodzin. I co ja myślę? Że to jakiś żart, dowcip lub zwykły bon mot. Mylę się jednak i już do końca zajęć nie mogę się skupić. Wszak teraz będę musiał na własną rękę rozgryźć czym jest i czego dotyczy prawo ochrony środowiska, o którym był dzisiejszy wkład.

Bowiem jak to możliwe, że w państwie prawa ZUS potrafi tak łatwo odebrać rentę osobie rzeczywiście chorej i tak łatwo zebrane pod przymusem pieniądze przeznaczyć na filmik zupełnie niepotrzebny. I jak to możliwe, że w państwie solidaryzmu społecznego ZUS tak dowolnie obniża uczciwej osobie wysokość zasiłku macierzyńskiego do minimalnego wynagrodzenia lub całkowicie unieważnia umowy o pracę (temat ostatnio często poruszany w mediach) i tak swobodnie przeznacza publiczne środki na filmik o swojej historii, tudzież monopolisty z zakresu ubezpieczeń społecznych. „I jak to możliwe” – można by mnożyć, w sposób równie efekciarski jak robi to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale trzeba w końcu iść spać, bo dzisiejszy dzień miałem wyjątkowo długi. Na koniec jedynie dodam, że ZUS jest instytucją państwową, która gromadzi nasze składki pod państwowym przymusem, więc po co ta reklama. Dla ocieplenia wizerunku? A nie lepiej po prostu zacząć od budowania właściwych relacji na linii ubezpieczony – organ rentowy (tudzież pracownik ZUS)?

PS Pisałem w jednym swoim wpisie pochwały dla pomysłu organu rentowego pod nazwą Elektroniczny ZUS na Youtube. Swoje poparcie podtrzymuję, ale jedynie w takim zakresie, w jakim ów „społecznościowy” pomysł skupia się na szerzeniu wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych.

Kto może korzystać z niższych składek ZUS?

Jak już wiesz, składki ZUS w 2015r wzrosły. Pisałem o tym w jednym z ostatnich wpisów. Możesz się z nim zapoznać klikając tutaj. Bez wątpienia nie jest to dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie dla planujących otworzyć nową firmę – jeżeli nie jest dla nich koszmarem, to na pewno do podjęcia ryzyka nie zachęca. Przy czym dla osób noszących się z zamiarem założenia działalności gospodarczej ustawodawca przewidział jednak „jakieś” udogodnienie. Bliżej kojarzone jako tzw. Mały ZUS. Co to takiego i kogo dotyczy? Akurat w tym wpisie postaram Ci się to wyjaśnić.

Mianowicie zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 525zł. W porównaniu z podstawą przewidzianą dla już prowadzących działalność gospodarczą, wynoszącą aktualnie 2375,40zł, jest to kwota około cztery razy mniejsza. Czyli bez wątpienia stanowi znaczące ułatwienie na starcie Twojego biznesu. W praktyce przy Małym ZUS-ie miesięczna i minimalna wysokość składek wynosi obecnie 446,88zł, a przy Dużym ZUS-ie aż 1095,37zł.

Slajd1

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak korzystać wszyscy bez wyjątku. Z powołanego przepisu wynika bowiem, że składki na ubezpieczenia od tak zadeklarowanej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Omawiane uprzywilejowanie zarezerwowane jest więc „tylko” dla opisanej wyżej grupy osób. Notabene bardzo szerokiej, która w Polsce oscyluje wokół 2 milionów osób. Z dobrodziejstw Małego ZUS-u nie mogą natomiast skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół (na podstawie przepisów o systemie oświaty), twórcy, artyści i osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Ponadto sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wystarczający dla nabycia prawa do preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Z prawa do niższej podstawy wymiaru składek nie mogą skorzystać osoby, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed podjęciem działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność,
– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z kolei pozostałe osoby są zobowiązane opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli od ww. kwoty 2375,40zł (tzw. Duży ZUS).

Pierwsza rocznica bloga

Slajd1W dniu dzisiejszym blog obchodzi swoje pierwsze urodziny !!!

Ależ ten czas leci… Wydaje się, że dopiero co zachęcałem Was do odwoływania się od decyzji ZUS, a to już pełny rok upłynął. Doprawdy – wielka rzecz, brak mi słów i nie wiem co napisać :-)

Poważnie, mam pustkę w głowie! A przecież nie będę teraz analizował najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu ubezpieczeń społecznych. Potrzebuję tylko wyłuskać kilka zdań tytułem podsumowania. Pomożecie?

Jasne, że tak. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bowiem w przekroju całego roku zostałem o tym dobitnie przekonany. Przecież gdyby nie Wasza obecność na pewno nie dotrwałbym do tego momentu a blog zapewne zginąłby śmiercią wirtualną.

Co o tym świadczy? Najprościej byłoby napisać, że liczby, liczby, liczby… Czyli statystyki. Ale moim zdaniem jest to spłycanie tematu, więc nie będę nimi tutaj szafował. Zresztą one są widoczne nawet na stronie głównej.

Mianowicie za sukcesem stoisz Ty, Ty, Ty… i Ty. Nie sposób Was wszystkich wymienić i z osobna docenić. Jak najbardziej realnych, wrażliwych, czułych i zwracających uwagę na to jak budowane są wokół Was relację. O tak! Blog jest wręcz stworzonym do tego instrumentem. Za to więc, że jesteście WIELKIE DZIĘKI !

Bo w blogu jest siła!

I może z tym okrzykiem czas rozpocząć kolejny rok. Zapraszam :-)

PS. Pisałem już w zakładce O MNIE, że interesuję się rajdami samochodowymi. Nie omieszkam więc w tym miejscu napomknąć, że dzisiaj zakończył się Rajd Monte Carlo, w którym Robert Kubica i Maciej Szczepaniak wygrali cztery odcinki, a na wielu pozostałych notowali równie imponujące czasy. W prywatnym zespole, w swoim drugim starcie i w trzecim roku startów w ogóle. Po prostu – Kosmita. Sezon zapowiada się wyśmienicie. Idę więc świętować rocznicę, oglądając co piękniejsze urywki z tego rajdu :-)

Wysokość składek w 2015r

Właśnie zaktualizowałem wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w zakładce BAZA WIEDZY -> WAŻNE INFORMACJE -> SKŁADKI. I niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Składki będą wyższe. Tak generalnie rzecz ujmując.

IMG_20150124_011823

Mianowicie w 2015r miesięczna, minimalna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) wyniesie 757,76zł W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost o 40,77zł. Czyli w przeciągu całego roku zapłacisz o 489,24zł więcej niż w 2014r. Do tego wzrosła składka na Fundusz Pracy o 3,13zł, tj. do kwoty 58,20zł. A więc tym roku dodatkowo musisz wygospodarować na tą składkę 37,56zł. W sumie łączny koszt zwiększył się o 526,80zł.

W przypadku gdy otwierasz nową firmę wysokość składek również jest wyższa w porównaniu z 2014r i obecnie miesięczna, minimalna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) wynosi 167,47zł. Jest to wzrost rzędu 6,69zł. Czyli sumując – koszty składek wzrosną rocznie o 80,28zł. Co do składki na Fundusz Pracy to zasadniczo nie dotyczy ona nowych firm.

Jakby tego było mało to jest jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która postanowiła się nie wyłamywać z ogólnego trendu i także urosła. Można powiedzieć, że i słusznie, bo i zgodnie z zasadą „trend is your friend”. Tak więc w roku 2015 wynosi 279,41zł, o 9,01zł więcej. W skali roku zapłacisz więc tytułem składki na ubezpieczenie zdrowotne o 108,12zł więcej niż w roku poprzednim.

Kończąc tą smutną historię nie da się ukryć, że w 2015r miesięcznie i minimalnie na składki będziesz musiał przeznaczyć 1.095,37zł (społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy). O 52,91zł więcej w ciągu miesiąca i o 634,92zł więcej w ciągu roku. Z kolei gdy dopiero otwierasz firmę to odpowiednio będzie to kwota 446,88zł (społeczne i zdrowotne). Czyli o 15,70zł więcej w ciągu miesiąca i o 188,40zł więcej w ciągu roku.

Podwyższenie emerytury – aktywność zawodowa

W końcu mam dla Ciebie trzeci sposób zwiększenia wysokości świadczenia. Mianowicie przejście na emeryturę nie musi oznaczać zakończenia aktywności zawodowej. W razie kontynuowania zatrudnienia przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia możliwe jest jego zwiększenie. Związane je to z tym, że emeryci aktywni zawodowo (np. zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu. Przy czym z jednej strony ma to wpływ na uzupełnienie pobieranego świadczenia oraz z drugiej strony na wzrost otrzymywanego świadczenia.

Do tego jednak konieczny jest wniosek o doliczenie nowych okresów składkowych i nieskładkowych. Stosowny wniosek można składać po zakończeniu kwartału kalendarzowego, chyba że ubezpieczenie ustało wcześniej. Okresy składkowe i nieskładkowe są wyceniane na ogólnych zasadach, tj. okresy składkowe obliczane są jako 1,3% podstawy wymiaru, a nieskładkowe jako 0,7% podstawy wymiaru.

Podwyższenie emerytury – doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych

Kolejny przykład na podwyższenie emerytury związany jest z generalną zasadą obowiązującą w ubezpieczeniach społecznych, że w razie wprowadzenia zmian na korzyść ubezpieczonych mają one zastosowanie także do osób, które nabyły prawo na poprzednich, mniej korzystnych zasadach. Praktycznie oznacza to, że np. poszerzenie katalogu okresów składkowych i nieskładkowych pozwala na uzupełnienie stażu ubezpieczeniowego i wyliczenie nowej wysokości świadczenia z uwzględnieniem większego stażu ubezpieczeniowego.

Dla zilustrowania wskaże Ci przykłady takiego poszerzenia katalogu okresów składkowych i nieskładkowych. I tak odpowiednio do okresów składkowych zaliczana jest obecnie praca wykonywana w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim. Z kolei do okresów nieskładkowych wprowadzono okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

Wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych okresów można składać w każdym czasie, a emerytura w nowej wysokości będzie wówczas wypłacana od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej przeliczenie.

Podwyższenie emerytury – ponowne ustalenie podstawy wymiaru

Po ostatnim krótkim wstępie mam dla Ciebie pierwszy wpis o sposobach podwyższenia emerytury. Przy czym jest najobszerniejszy ze wszystkich zaplanowanych i najbogatszy w treść. Mianowicie jest tu mowa o podwyższeniu emerytury poprzez ponowne ustalenie podstawy wymiaru. Zapraszam :-)

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury może być dokonane z następujących powodów:
przedłożenia nowych dowodów dotyczących wysokości zarobków – tj. gdy po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej wysokość emerytury zostaną przedłożone nowe dowody, z których wynikać będą wyższe zarobki we wskazanym okresie albo w razie uzyskania brakujących zaświadczeń o zarobkach z okresów, z których zarobki nie zostały wykazane,
wskazania innego okresu do ustalenia podstawy – chodzi o wskazanie innych lat kalendarzowych uwzględnianych w podstawie wymiaru, przy czym może to być tylko taka sama liczba lat kalendarzowych wybranych z takiego samego okresu, przyjętego do ustalania poprzedniej podstawy, tj. z 10 kolejnych lat z okresu 20 lat kalendarzowych (art. 111 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – dalej u.e.r.),
wprowadzenia nowego sposobu ustalania podstawy – ostatnio taka sytuacja miała miejsce w związku z wejściem w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która wprowadziła możliwość wyliczenia podstawy wymiaru emerytury z 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu (art. 15 ust. 6 u.e.r.).

Co ważne, przeliczenie będzie możliwe jeżeli nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru będzie wyższy od poprzednio przyjętego. Innymi słowy gdy relacja rocznych zarobków indywidualnych do przeciętnego wynagrodzenia w przyjętym okresie, wyrażona w procentach, będzie wyższa od poprzedniej. Wskaźnik ten nie może być jednak wyższy niż 250% (art. 15 ust. 5 u.e.r.).

Powyższe oznacza, że przeliczenie podstawy wymiaru emerytury polegać będzie na swoistym cofnięciu się do dnia nabycia prawa i ponownym wyliczeniu emerytury na ten dzień, a następnie dokonaniu wszystkich waloryzacji nowej kwoty emerytury w celu ustalenia jej aktualnej wysokości. Tak ustalone świadczenie będzie wówczas wypłacane od dnia złożenia wniosku o przeliczenie.

Dodatkowo wskazuję na treść art. 110 w zw. z art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ustawodawca pozwala bowiem na ponowne wyliczenie już ustalonej podstawy w następującej sytuacji:
• wskazania do obliczenia podstawy okresu 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat przypadających bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia,
• wskazany okres 10 lat ma przypadać w całości lub w części na okres po przyznaniu świadczenia,
• nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ma być wyższy od poprzedniego,
• nowy wskaźnik może być niższy od poprzedniego, ale nie niższy niż 130%, jeżeli świadczenie nie zostało pobrane wskutek zawieszenia prawa lub okres wymagany do ustalenia nowej podstawy w całości przypada po przyznaniu prawa do świadczenia.

Sposoby na podwyższenie emerytury – wstęp

Dosyć powszechne jest pytanie o sposoby na podwyższenie emerytury. W internecie co rusz można się natknąć na tego typu artykuły. Zapewne i Ty, skoro zaglądasz na mojego bloga, zastanawiasz się jakie są możliwości w tym temacie. A temat tym bardziej jest chodliwy, że przeciętna wysokość emerytury, nie przebierając w słowach, nie jest powalająca w naszych realiach. W 2013r była to kwota 1970 zł/brutto.

Postaram się więc w kilku następnych wpisach w miarę przystępnie omówić kilka sposobów na podwyższenie Twojego świadczenia. Mam nadzieję, że ostatecznie informację tutaj zawarte będą dla Ciebie „z korzyścią”.

W tym wpisie chciałbym Cię jeszcze poinformować, że co do zasady wysokość świadczenia ustalona w decyzji może zostać przeliczona, tudzież podwyższona, w wyniku:

- ponownego ustalenia podstawy,

- doliczenia okresów składkowych i nieskładkowych,

- aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę.

ABOLICJA – ostatni dzwonek !

Przypominam, że z dniem 15 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy abolicyjnej zawierające uregulowania w zakresie umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, które obowiązkowo podlegały tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Ustawa przewiduje 24- miesięczny okres składania wniosków o umorzenie należności, ale UWAGA (!) termin ten mija za niespełna tydzień tj. 15 stycznia 2015 roku (włącznie). Stąd jeżeli jeszcze nie złożyłeś wniosku o abolicję a masz podstawy ku temu aby z dobrodziejstw wspomnianej ustawy skorzystać to jest to ostatnia chwila. W związku z tym poniżej pokrótce przybliżam co podlega umorzeniu i jakie są tego warunki.

Kto może złożyć wniosek o abolicję?

Z wnioskiem o abolicję mogą zwrócić się osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej, twórcy lub artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu czy też wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Wniosek mogą również składać osoby będące spadkobiercami albo osobami trzecimi, jeśli w zakresie tych zobowiązań została wydana przez ZUS decyzja o ich odpowiedzialności.

Co podlega umorzeniu?

Umorzeniu podlegają należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe obejmujące okres od 01.01.1999r. do 28.02.2009r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tyt. prowadzonej działalności, odsetki za zwłokę od w/w składek, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłata dodatkowa oraz koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika US lub komornika sądowego oczywiście powstałe przy w/w należnościach. Istotnym elementem umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy jest posiadanie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, oczywiście obejmującego ten sam okres.

Co nie podlega umorzeniu?

Niestety abolicji nie podlega zadłużenie powstałe z tytułu składek za okres do 31.12.1998r., składek za ubezpieczonych, którzy nie są jednocześnie płatnikami składek za okres od 01.01.1999r., składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FPiFEP za osobę prowadzącą działalność za okres od 01.03.2009r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności, składek obejmujących ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za osobę prowadzącą działalność w okresie od 01.01.1999r. do 28.02.2009r. w sytuacji, gdy składki będą dotyczyć okresów, za które brak jest zaległości na ubezpieczenie społeczne, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, dodatkowych opłat czy też kosztów egzekucyjnych powstałych od w/w składek.

Jaki jest warunek umorzenia?

Warunkiem abolicji jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających abolicji (za wyjątkiem zaległości obejmujących okres do 31.12.1998r.). Zaległości te są wymagalne w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie określonym w umowie ratalnej, jeśli zostanie taka zawarta na część obejmującą należności niepodlegające umorzeniu.

Wzór wniosku.

WZÓR WNIOSKU DŁUŻNIKA O UMORZENIE – ABOLICJA

Życzenia świąteczne

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM BLOGA ŻYCZĘ ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT, SMACZNEGO KARPIA, DUŻO PREZENTÓW ORAZ RADOSNEJ I POGODNEJ ATMOSFERY PRZY WIGILIJNYM STOLE A W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU SZCZĘŚCIA, WYTRWAŁOŚCI I SAMYCH SUKCESÓW OSOBISTYCH I ZAWODOWYCH ORAZ… JAK NAJMNIEJ POTYCZEK Z ZUS, A JEŻELI JUŻ, TO SAMYCH ZWYCIĘSKICH !!!

IMG_20141212_175121