Czy można odzyskać zwrot opłaconych składek za marzec 2020r ?

Przed wejściem drugiej wersji tarczy antykryzysowej pisałem na blogu (TUTAJ), że zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie nieopłaconych składek. W ten sposób zwracałem uwagę na okoliczność, że przed upływem płatności składek za marzec (15 kwiecień) nie zdąży wejść w życie nowelizacja tarczy antykryzysowej. W tym projektowane w jej ramach poszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS. Z tym związana była niewiadoma odnośnie tego jak postąpić, tj. czy opłacić składki w terminie, a jeżeli tak, to czy w całości, czy w części. Wszak, ustawodawca planował zwolnić ze składek również płatników składek, zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych w wysokości 50 % łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Pisałem także (TUTAJ), że warto składać do ZUS wnioski o zwrot wcześniej nadpłaconych składek, tj. przed płatnością składek za marzec 2020r. Z łatwością można to było sprawdzić poprzez portal ZUS PUE. W tym przypadku wychodziłem z założenia, że skoro już istnieje możliwość nieopłacania składek ZUS, to najlepiej wykorzystać to w pełnym zakresie. Przy czym, w tym przypadku zwracałem uwagę, że aby taki wniosek odniósł zamierzony skutek, to musiał zostać złożony przed terminem płatności składek za marzec.

Ostatecznie nowelizacja tarczy antykryzysowej weszła w życie faktycznie po 15 kwietnia 2020r, a zwolnienie ze składek ZUS zostało istotnie poszerzone.

W efekcie wielu płatników składek, którzy ze zwolnienia byli wcześniej wykluczeni teraz mogą z tego skorzystać. No właśnie mogą, ale jeżeli opłacili w terminie składki (w jakiejkolwiek części) za marzec lub nie wystąpili o zwrot nadpłaty, to kwota zwolnienia jest niższa o kwotę zapłaconych składek lub kwotę zaliczonej nadpłaty (albo o jedno i drugie). W istocie mogą to być spore kwoty, które gdyby nie opieszałość rządzących mogłyby pozostać w kieszeni płatników składek.

I tak, miało to być bezwarunkowo. Tymczasem zauważone zostało, że w istocie przez datę wejścia w życie noweli część przepisów by nie znalazła w ogóle zastosowania. Dlatego w celu „uzdrowienia” tej sytuacji, tudzież umożliwienia płatnikom składek skorzystania w pełni z dobrodziejstwa zwolnienia, można jeszcze składać wnioski o zwrot opłaconych składek (za marzec i ew. wcześniej zgromadzonych nadpłat). Warunkiem tego jest jednak złożenie do ZUS wniosku o zwrot składek przed upływem terminu płatności składek za kwiecień. W innym przypadku odzyskanie pieniędzy przepadnie, bo nie spodziewałbym się kolejnego tego rodzaju wyjątku od reguły. Zwłaszcza, że tym razem jest sporo czasu, aby z takim wnioskiem wystąpić.

Przedmiotowy wniosek można złożyć z wykorzystaniem formularza ZUS – Wniosek RZS-P – przez portal ZUS PUE lub tradycyjnie w formie papierowej.

Przy czym, dopóki nie działają dzienniki podawcze ZUS, to w razie wyboru formy papierowej sugeruję wysłanie wniosku pocztą w formie listu poleconego.

Na koniec jeszcze dodam, że dnia 28.04.2020r do Sejmu trafił „Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”, czyli de facto projekt Tarczy Antykryzysowej 3.0. A wraz z nim powróciła dla wielu z Was nadzieja na uwzględnienie przy zwolnieniu ze składek ZUS pojęcia „dochodów”, a nie tylko „przychodów” (strona 52 i 53 projektu).