Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie uchylenia decyzji dla kobiet z tzw. rocznika 1953. Przywrócenie terminu.

Otrzymuję sporą ilość pytań o odwołanie od decyzji ZUS o odmowie uchylenia decyzji. Głównie od Pań z rocznika 1953r. W związku z tym poniżej zamieszczam kilka informacji z tym związanych.

Zanim jednak, bo być może pierwszy raz na blogu czytasz wpis na ten temat, to przypominam, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6.03.2019 r., sygn. akt P 20/16, uznał art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym do 30.09.2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1.01.2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, za niezgodny z art. 2 Konstytucją RP.

Więcej przeczytasz TUTAJ i TUTAJ.

Przechodząc jednak do sedna informuję jak poniżej:

  1. przede wszystkim znamienna jest uwaga, że decyzje ZUS z 2013r (i nie tylko) w większości przypadków wysyłane były listami zwykłymi, a to wobec braku możliwości wykazania dowodem dokładnej daty doręczenia może mieć istotne znaczenie dla liczenia terminu 5-u lat,
  2. w nawiązaniu do pkt 1, gdy ZUS wyślę decyzję listem zwykłym, to też ZUS, a nie ktokolwiek inny, w tym zwłaszcza odwołujący, jest zobowiązany do udowodnienia daty doręczenia – od razu wyjaśniam, że ZUS może wysyłać decyzję listem zwykłym, ale czyni to właśnie na własne ryzyko,
  3. często po 2013r na wniosek ubezpieczonych ZUS wydawał kolejne decyzję o przyznaniu emerytury lub ustaleniu jej wysokości, stosując art. art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wobec czego termin 5-u lat może niekoniecznie biec od daty doręczenia decyzji z 2013r,
  4. odwołanie jest wolne od opłaty sądowej,
  5. zwolnienie z kosztów nie obejmuje jednak kosztów zastępstwa procesowego, którymi Sąd może obciążyć w razie oddalenia odwołania i w razie gdy ZUS będzie reprezentowany np. przez radcę prawnego – w takiej sytuacji warto zapoznać się z treścią art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego,
  6. odwołanie można złożyć nawet ustnie do protokołu w ZUS i wywiera to ten sam skutek co odwołanie na piśmie,
  7. na stronie Senatu RP znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który ma na celu przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną; czy i kiedy zostanie uchwalona ustawa nie wiadomo; z projektem można zapoznać się TUTAJ.

Na koniec i niejako dodatkowo podaję, co Panie z rocznika 1953, które wniosku o wznowienie postępowania nie złożyły w terminie miesiąca od dnia 21.03.2019r., to mogą zawnioskować o przywrócenie terminu na złożenie ww. wniosku. Jest to bowiem tzw. termin procesowy, który na wyraźny wniosek ulega przywróceniu. Wówczas wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

PS. Mam nadzieję, że artykuł okazał się przydatny 🙂