ZUS sprawdza czy firma działała na macierzyńskim

W ostatnim czasie trwają zmasowane kontrole ZUS u płatników składek. Bywa że kontrolą obejmowany jest okres sprzed wielu lat.

Ale co w tym dziwnego? Wszak, od zawsze ZUS miał prawo kontroli płatników składek.

W tym przypadku są jednak pewne różnice. Dla niektórych ciekawe, a dla innych nawet absurdalne. Bowiem, na pierwszy rzut oka kontrole ZUS mają wykazać czy w danym okresie płatnik składek (przedsiębiorca) faktycznie prowadził działalność gospodarczą. Jednak w istocie ZUS sprawdza czy działalność gospodarcza wykonywana była po podniesieniu podstawy wymiaru składek. W tym bardzo często w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Ostatnie wskazywałoby, że kontrola ograniczona jest do piękniejszej części osób prowadzących firmy. I faktycznie zdarza się to częściej, choćby z czysto naturalnych powodów, ale kontrole nie omijają również mężczyzn.

Zaczyna się niewinnie, bo od otrzymania z ZUS zawiadomienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Ale kończy się dosyć nieprzyjemnie, bo z kolei otrzymaniem decyzji o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych w oznaczonym okresie. Zwłaszcza jeśli już na etapie postępowania wyjaśniającego nie podejmie się odpowiednich kroków.

Jakie są tego skutki prawne, jakie płatnik składek ma prawa i obowiązki, czy podejmować działania na etapie postępowania przed ZUS, czy też dopiero w odwołaniu od decyzji ZUS do sądu, w końcu jak się bronić – na powyższe i inne pytania staram się odpowiadać w ostatnim czasie w kolejnych artykułach (kolejne są w trakcie przygotowywania).

Poniżej odsyłam do każdego z osobna i zachęcam do lektury:

Na koniec odsyłam do artkułu, w którym opisuję historię Klienta, któremu przy mojej skromnej pomocy udało się przekonać ZUS do swoich racji i w efekcie doprowadzić do umorzenia postępowania wyjaśniającego. Inaczej pisząc, do tego, że ZUS uznał, iż zasadne było zgłoszenie Klienta do ubezpieczeń społecznych, w tym dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z wysoką podstawą wymiaru składek, i to przez cały okres objęty kontrolą ZUS.

Na ten temat pisałem w artykule pt. “ZUS umarza kontrolę w sprawie zgłoszenia firmy do ubezpieczeń !”.